Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Partidul Liberal salută Declaraţia comună a Şefilor Misiunilor Statelor Membre ale Uniunii Europene, Delegaţiei Comisiei Europene şi Biroului Reprezentantului Special al Uniunii Europene

|versiune pentru tipar||
PL / 26 noiembrie 2008
Partidul Liberal

Partidul Liberal salută Declaraţia comună a Şefilor Misiunilor Statelor Membre ale Uniunii Europene, Delegaţiei Comisiei Europene şi Biroului Reprezentantului Special al Uniunii Europene şi apreciază înalt interesul pe care îl manifestă statele europene pentru desfăşurarea unor alegeri democratice şi corecte în R. Moldova, poziţia fermă, obiectivă şi oportună în ceea ce priveşte acţiunile de obstrucţionare a activităţii Opoziţiei, la care se dedă regimul comunist de la Chişinău.

PL salută, de asemenea, faptul că accentele pe care le pune Declaraţia comună, aprecierile privind lipsa de progrese democratice ale guvernării comuniste coincid întru totul cu poziţiile publice şi declaraţiile politice ale Partidului Liberal, adoptate în ultima perioadă, şi care au avut drept scop sensibilizarea factorilor de decizie ai UE, care, la rândul lor, să influenţeze şi să contribuie printr-o atitudine critică la corectarea gravelor derapaje antidemocratice comise de regimul comunist împotriva cetăţenilor R.Moldova şi a partidelor politice din Opoziţie. Deficienţele pe care le constată Declaraţia comună vizează în special lipsa pluralismului politic real şi efectiv, persecutarea partidelor de Opoziţie prin intentarea unor dosare penale împotriva liderilor lor, în special împotriva Primarului General Dorin Chirtoacă, vicepreşedinte al PL, lipsa accesului la mass-media publică al tuturor partidelor, menţinerea unei legislaţii electorale amendate de Misiunea de Observare a Alegerilor efectuată de OSCE/ODIHR în 2005, de Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

PL susţine întru totul concluziile trase de oficialii europeni de la Chişinău privind presiunile actualei guvernări asupra formaţiunilor politice de Opoziţie şi aminteşte, în acest context, exemplul PL, care întâmpină dificultăţi majore în promovarea acţiunilor şi demersului său politic. Între altele, autorităţile comuniste au obstrucţionat desfăşurarea Caravanei “Retragarea Armatei Ruse de pe teritoriul RM” iniţiată de PL, au interzis membrilor şi susţinătorilor PL să picheteze instituţiile de stat în timpul Summit-ului CSI în perioada 13–14 noiembrie, au declanşat acţiuni poliţieneşti de urmărire şi persecutare etc.

Partidul Liberal este îngrijorat de faptul că, deşi aceste recomandări sunt făcute în mod repetat de către reprezentanţii UE, regimul comunist de la Chişinău refuză cu obstinaţie să le pună în aplicare. Astfel, partidul de guvernământ din R.Moldova — în dispreţ faţă de opinia publică internaţională, faţă de poziţiile statelor membre ale UE, în special faţă de Concluziile Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe din februarie 2008, care au consemnat grave devieri în ceea ce priveşte respectarea principiilor Statului de Drept, a Drepturilor Omului şi libertăţilor fundamentale, inclusiv încălcarea libertăţii mass-media, — promovează în toate aceste domenii o politică ce este de natură să fraudeze grav rezultatele alegerilor parlamentare din 2009.

Partidul Liberal îşi exprimă gratitudinea pentru poziţia principială şi sprijinul acordat de UE R. Moldova şi face, totodată, apel către statele europene şi instituţiile UE să-şi concentreze în continuare atenţia asupra situaţiei politice şi din domeniul mass-media din R. Moldova în vederea aplicării recomandărilor din Declaraţia comună şi asigurării unei responsabilităţi mai mari din partea autorităţilor comuniste pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare din R. Moldova din 2009 în conformitate cu principiile democratice şi în spiritul angajamentelor asumate în contextul integrării europene.

Departamentul de Comunicare al PL
PL condamnă poziţia MAEIE al R. Moldova în legătură cu alegerile parlamentare din România Declaraţia PL cu privire la Bugetul de stat pentru 2009 drept unul discriminatoriu, antipopular şi antisocial