Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia PL cu privire la Bugetul de stat pentru 2009 drept unul discriminatoriu, antipopular şi antisocial

|versiune pentru tipar||
PL / 27 noiembrie 2008
Partidul Liberal

Partidul Liberal constată cu îngrijorare faptul că Bugetul de stat pentru anul 2009, adoptat recent de majoritatea comunistă din Parlament şi de aliaţii săi, se caracterizează prin profunde dezechilibre financiare, economice şi sociale, care sunt de natură să provoace stagnarea economică a R. Moldova, crize sociale majore în sectoare de importanţă republicană precum protecţia socială, sistemul de învăţământ, sistemul de sănătate, agricultură, infrastructură, administrarea publică locală.

O carenţă deosebit de gravă a Bugetului de stat este faptul că acesta nu prevede măsurile şi mijloacele necesare de prevenire şi contracarare a efectelor crizei financiare şi recesiunii economice globale, ale căror repercusiuni asupra republicii se aşteaptă să se producă în cursul anului 2009.

De asemenea, PL este profund îngrijorat de faptul că cea mai semnificativă parte a povarii fiscale din Bugetul de stat revine populaţiei, în special celor cu venituri mici şi mijlocii. Această politică fiscală de “capitalism neocomunist” va conduce şi în continuare la sărăcirea săracilor şi îmbogăţirea bogaţilor, precum şi la aprofundarea discrepanţelor sociale din R.Moldova.

Domenii de importanţă vitală precum sistemul de sănătate, sistemul protecţiei sociale, infrastructura, învăţământul sunt net defavorizate de Bugetul de stat, fiind finanţate sub nivelul necesităţilor de funcţionare normală, iar uneori lăsate la limita de supravieţuire. Astfel, potrivit Bugetului, un profesor universitar ar urma să primească în anul 2009 un salariu de 900 de lei — mai mic decât salariul unui măturător de stradă plătit de Primăria Capitalei.

Promisiunile comuniste privind revenirea la învăţământul superior gratuit sunt o minciună sfruntată. Sumele alocate de la Bugetul de stat nu numai că nu permit revenirea la învăţământul superior gratuit, dar nu acoperă nici majorarea elementară a salariilor profesorilor, preconizată pentru anul 2009.

Caracterul discriminatoriu, antipopular şi antisocial al Bugetului de stat este relevat în special de modul în care au fost repartizate mijloacele financiare publice pentru finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale în localităţile rurale şi urbane. PL declară că Bugetul de stat discriminează mai bine de jumătate din localităţile din republică şi le condamnă la subdezvoltare. Fondurile financiare sunt repartizate, în proporţie covârşitoare de 90 la sută, primăriilor conduse de primari comunişti şi de aliaţii lor. Un alt exemplu de discriminare pe principii politice a unor uriaşe segmente de populaţie este Municipiul Chişinău, care contribuie în proporţie de peste 40 la sută la formarea veniturilor Bugetului de stat, dar i-au fost repartizate mijloace financiare în valoare de 1 procent. PL consideră că această politică bugetară comunistă este inumană faţă de sute de mii de cetăţeni ai capitalei, condamnând Municipiul Chişinău la stagnare şi sărăcie.

Analiza bugetului denotă faptul că economia Republicii Moldova nu este funţională, ci se bazează cu preponderenţă pe remitenţele trimise în republică de către persoanele plecate peste hotare.

PL constată că Bugetul de stat adoptat de majoritatea comunistă din Parlament şi de aliaţii săi acordă o finanţare hipertrofiată structurilor de forţă ale statului, comparativ cu anul 2008, ceea ce nu poate decât să denote dorinţa ascunsă a partidului comunist de guvernământ de a favoriza aceste categorii profesionale în detrimentul altora şi de a le utililiza în lupta politică împotriva opoziţiei democratice, în special în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2009.

Departamentul de Comunicare al PL
Partidul Liberal salută Declaraţia comună a Şefilor Misiunilor Statelor Membre ale Uniunii Europene, Delegaţiei Comisiei Europene şi Biroului Reprezentantului Special al Uniunii Europene Partidul Liberal condamnă acţiunile poliţei municipale îndreptate împotriva persoanelor din cadrul echipelor electorale ale candidaţilor pentru Parlamentul României