Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia PL privind Codul Învăţământului

|versiune pentru tipar||
PL / 11 decembrie 2008
Partidul Liberal

Partidul Liberal consideră că proiectul Codului Învăţământului reprezintă un document amorf, prost structurat, elaborat într-un limbaj neadecvat la terminologia şi epistemologia educaţională modernă. Documentul este construit greşit din punct de vedere structural-ierarhic, iar nivelurile învăţământului sunt prezentate nu sub formă de legi separate (de exemplu, Legea învăţământului preuniversitar, Legea învăţământului superior), ci în şase titluri sub formă de conglomerat, ceea ce crează o confuzie generală. Articolele proiectului CÎ se contrazic prin conţinutul lor şi denotă lipsa unui concept unitar al sistemului educaţional din RM, bazat pe criterii şi principii reformatoare, în spiritul corpusului legislativ european.

Cea mai mare carenţă a proiectului CÎ este discrepanţa dintre intenţiile declarative ale guvernării comuniste de a adera la valorile şi principiile europene în educaţie, pe de o parte, şi intenţia distorsionării acestor valori, care sunt desconsiderate prin tendinţa de ideologizare a învăţământului, pe de altă parte. Proiectul CÎ face abstracţie de adevărul ştiinţific, omiţând cu desăvârşire această instanţă supremă ce trebuie să definească principiile unui sistem de educaţie contemporan.

Partidul Liberal constată că pe domeniul învăţământului superior proiectul Codului Învăţământului nu este fundamentat pe o bază legislativă internaţională, fiind în contradicţie flagrantă cu documentele internaţionale în vigoare, şi anume cu Procesul de la Bologna la care RM a aderat în 2005. Prin non-declararea ciclului doctoral drept al treilea ciclu universitar nu se respectă Declaraţia Miniştrilor europeni ai Educaţiei de la Bergen, 2005, Londra, 2007. Proiectul ignoră, de asemenea, Rezoluţia APCE 1762 din 1999 cu privire la autonomia universitară şi libertăţile academice. Astfel, autonomia universitară este restricţionată prin numeroasele reglementări ale statului în ceea ce priveşte admiterea în universităţi a tinerilor, identificarea de către instituţiile superioare a politicilor educaţionale în conformitate cu piaţa regională şi internaţională a muncii, definirea conţinuturilor curriculare ale programelor educaţionale.

Rolul exagerat acordat Academiei de Ştiinţe a Moldovei în gestionarea studiilor doctorale, inclusiv în fondarea de noi universităţi, pune în pericol autonomia universitară în ceea ce priveşte libertatea academică a cercetării ştiinţifice. În acest sens, Titlul VI al proiectului CÎ, consacrat studiilor doctorale şi post-doctorale, reprezintă un exemplu de anacronism şi lipsă de competenţă în actul de reglementare juridică a domeniului de cercetare.

Partidul Liberal constată că proiectul Codului Învăţământului discriminează profesia învăţătorului şi a profesorului universitar prin instituirea unor sarcini didactice supradimensionate, de tip sovietic, care nu pot să asigure o reală calitate a procesului de predare/învăţare. Or, numărul de ore săptămânal trebuie racordat la experienţa europeană: 10–12 ore prezenţiale în ciclul preuniversitar şi 6–10 ore prezenţiale în ciclul universitar.

Partidul Liberal condamnă legiferarea în proiectul CÎ a finanţării insuficiente a sistemului educaţional, căruia i se rezervă până la 7% din PIB (a se compara în Legea învăţământului din 1995 — aceleaşi până la 7% din PIB). PL consideră că pentru perioada nedeterminată a tranziţiei finanţarea sistemului educaţional trebuie să ajungă la 10% din PIB.

Partidul Liberal consideră că statul are datoria să asigure indexarea anuală a salariului cadrelor didactice, conform ratei inflaţiei anuale, salariul minim să fie egal cu valoarea coşului minim de consum, personalul didactic să beneficieze de compensare pentru transport, abonare gratuită la ediţii de specialitate şi compensare pentru literatură de specialitate.

Partidul Liberal cere Parlamentului să aducă proiectului Codului Învăţământului în conformitate deplină cu standardele europene în domeniu şi cu documentele internaţionale la care Republica Moldova este Parte semnatară.

Departamentul de Comunicare al PL
Liberalii au participat la seminarele regionale ale IRI de la Edineţ şi Soroca Declaraţia PL cu privire la condamnarea refuzului CCA de a prelungi licenţa de emisie a ProTV Chişinău