Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia fracţiunii PL din Parlamentul Republicii Moldova cu privire la asigurarea accesului liber, nediscrminatoriu şi egal a tuturor actorilor societăţii civile şi celor politici la IPNA “Teleradio-Moldova”

|versiune pentru tipar||
PL / 10 iunie 2009
Partidul Liberal

PL consideră că criza politică şi economică din Republica Moldova (RM) poate fi depaşită doar prin alegeri libere si corecte, prin supravegherea riguroasă a resurselor administrative, excluderea harţuielii sistematice a Opozitiei si a limbajului virulent folosit de autorităţi la adresa cetăţenilor şi a reprezentanţilor Opopziţiei, neadmiterea utilizării organelor de drept in calitate de poliţie politică, tragerea la răspundere a celor care au ordonat şi aplicat acţiuni asimilate torturii, dar şi a celor care s-au dedat actelor de vandalism.

PL consideră că şi de această dată alegerile nu vor fi libere si corecte fară acces liber si egal al partidelor de opoziţie la IPNA “Teleradio-Moldova”, instituţie publică care prin lege este obligată să servească interesul public, este finantată de bani publici iar organul de control, Consiliul de Observatori (CO), trbuie să garanteze respectarea interesului public.

În realitate IPNA “Teleradio-Moldova” a dat prioritate vadită , ca frecvenţă si durată în ştiri şi în emisiuni cu participarea actorilor politici, reprezentanţilor puteri, în detrimentul Opoziţiei creând un dezechilibru clar în favoarea partidului de guvernamant. Prin comportamentul adoptat in campania electorala “Teleradio-Moldova”, finanţată din bani publici a fost departe de interesul public. În realitate posturile de radio şi televiziune piblice au lustruit imaginea guvernării şi au denigrat contracanditaţii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), contribuind astfel, la polarizarea publicului, influenţând, in definitiv, ţntr-un mod determinant opţiunile electoratului.

La reflectarea protestelor violente din 6 şi 7 aprilie şi a consecinţelor acestora TRM a avut un comportament ce nu a întrunit standardele profesionale, fiind încălcate flagrant principiile etice si deontologice de reflectare a conflictelor. Informarea neobiectivă asupra motivelor si modului în care s-au derulat evenimentele, citarea unei singure parţi si neincluderea surselor de alternativă, manipularea textului şi a imaginilor, au făcut ca publicul să aibă acces doar la informaţie unilaterală, tendentioasă, prezentată din perspectiva autoritaţilor publice centrale.

Activitatea CO în perioada campaniei electorale denotă percepţia gresită a rolului acestuia în calitate de supraveghitor al activităţii TRM. CO şi-a neglijat rolul de reprezentant al interesului public şi prin acţiunile sale s-a manifesat ca avocat al PCRM.

În perioada electorală Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) nu şi-a onorat, corespunzător misiunii sale de garant al apărării interesului public, una din atribuţiile sale principale — supravegherea respectării legislaţiei în vigoare prin monitorizare permanentă a conţinutului emisiunilor si sancţionarea abaterilor de la prvederile legislaţiei.

CCA si CO, ca organe abilitate de rezspectarea legislaţiei audiovizuale, prin lipsa de reacţie la incălcările semnalate, au incurajat perpetuarea acestora la IPNA TRM.

Reflectarea părtinitoare a evenimentelor confirmă cenzura si discursul virulent al TRM controlată de partidul de guvernamat, ingrădind accesul partidelor de opoziţie la postul public. Rapoartele de monitorizare din perioadele preelectorale, electorale si postelectorale indică asupa faptului ca TRM este utilizată pe rol de instrument de propagandă.

In condiţiile unui cadru inadecvat pentru alegeri libere si corecte, fracţiunea PL cere:

  1. Lichidarea cenzurii politice în RM, practicate de IPNA TRM, dar şi de alte posturi audiovizuale controlate de PCRM, asigurarea respectării de către mass-media a normelor legale şi a standardelor profesionale, precum şi sancţionarea discursului virulent şi anti-democratic.
  2. Asigurarea accesului liber, nediscriminatoriu si egal tuturor actorilor societăţtii civile si celor politici la posturile publice TRM.
  3. Demiterea şi alegerea unei noi conduceri a audiovizualului public TRM, necompromisă de introducerea cenzurii, stimularea discursului virulent şi partizan din perioadele preelectorale si postelectorale în RM.
  4. Demiterea ş i alegerea unei noi componenţe a CO a TRM, care să reprezinte şi să apere interesele tuturor cetăţtenilor.
  5. Demiterea si alegerea unei noi componenţe a CCA care sa-şi exercite responsabil şi în măsură deplină funcţiile sale de autoritate piblică si independentă.

Fracţiunea PL solicită vizita Înaltului Reprezentant al OSCE pentru Liberatea Mass-media cu ulterioara delegare a unui Trimis Specialal al său cu scopul de a promova acţiunile necesare pentru a asigura independenţa mass-mediei publice, incetarea discursului virulent, a propagendei xenofobe şi antidemocratice în mediile controlatede putere, respectarea legislaţiei în vigoare şi a Codului Deontologic al jurnalistului.

Fracţiunea PL face apel la profesionismul, demnitatea şi corectitudinea jurnaliştilor de la TRM, care pot şi trebuie să opună renzistenţă cenzurii şi propagandei instituite de Partidul de la guvernare.

Tineretul Liberal alături de Copiii Europei Declaraţia Fracţiunii Partidului Liberal pe marginea programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova (Greceanii II)