Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia Fracţiunii Partidului Liberal pe marginea programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova (Greceanii II)

|versiune pentru tipar||
PL / 10 iunie 2009
Partidul Liberal

Conţinutul documentului propus spre aprobare parlamentului demonstrează încă odată justeţea nevotării de către opoziţia parlamentară a candidatului partidului comuniştilor la preşedinţia RM, deoarece avem în faţa noastră nu un program anti-criză, integrat în conjunctura socio-economica regională şi europeană, ci un document foarte sumar, care nici pe departe nu satisface aşteptărilor electoratului.

Documentul prezentat pentru aprobare, care poartă denumirea de “program de activitate a guvernului RM” este, de fapt, un eseu pe temă liberă, care se incadrează perfectamente în strategia partidului de guvernământ, strategie de măgulire a electoratului cu promisiuni vane, dincolo de care există doar inconsecvenţă, iresponsabilitate şi manipulare.

Lipsit de esenţă, documentul cu nume pretenţios de “program”, demarează prin a postula “rostul principal” al său “de a păstra pe harta lumii Statul Republica Moldova”. Ideea obsedantă despre implicarea opoziţiei în organizarea unei pretinse lovituri de stat i-a inspirat pe autorii acestui document, care au grifonat pe 13 pagini cu interval 1,5, aidoma unor elevi restanţieri, nişte alineate ce denotă mai degrabă incapacitatea şi nedorinţa comuniştilor de a-şi asuma responsabilitatea pentru actul guvernării de până şi după 7 aprilie.

Invocând stabilitatea politică a celor 8 ani de guvernare drept “pilon al statalităţii”, autorii documentului nu pierd ocazia de a face propagandă împotriva duşmanului imaginar, care, a zdruncinat edenul din RM şi “a compromis într-o clipă avantajele sale investiţionale”. Ne întrebăm, stimaţi deputaţi comunişti, oare nu a fost compromis procesul investiţional în RM odată cu venirea voastră la putere? Atunci când au intrat la mare respect mita, corupţia la nivel înalt, promovarea intereselor de clan şi înlăturarea de pe piaţă a concurenţilor nedoriţi? Or, ce înseamnă în opinia voastră “să optimizăm cheltuielile publice neprioritare”? Să reduceţi salariile profesorilor şi medicilor? De fapt, să sporiţi finanţarea minsiterelor de forţă pe care o şi propuneţi. Cele 20 % din cheltuielile bugetare pe care le veţi reduce la nivel local şi central sunt unica cifră care figurează în aşa zisul program. Care Vă sunt priorităţile, stimaţi deputaţi comunişti? Reconstrucţia clădirilor preşedinţiei şi parlamentului, costul lucrărilor ridicându-se până la un miliard de lei? V-aţi agăţat în mod salvator de evenimentele din 7 aprilie cu scopul de a motiva poftele insaţiabile pentru luxul exorbitant pe care vi-l construiţi, tot cu gândul la inamovibilitatea puterii voastre.

Declaraţi fariseic că “asigurarea funcţionării statului de drept” este un obiectiv prioritar. Oare în statul de drept oamenii sunt arestaţi fără motiv şi bătuţi până la moarte, iar ucigaşii se plimbă nestingherit la libertate? Oare în statul de drept procurorul general al republicii şi şeful serviciului de securitate fac figuraţie în filme de trei parale plăsmuite în platourile televiziunii publice, alimentate din banii poporului? Oare în statul de drept cetăţenii îşi vorbesc în şoaptă de frică să nu fie imprimaţi, ascultaţi? Oare din statul de drept sunt expulzaţi ambasadorii ţărilor vecine pentru învinuiri nefondate şi aberante? Statul de drept pe care vreţi să-l construiţi este la cheremul unui clan, unde justiţia se face la telefon, unde presa liberă este persecutată, unde fiecare cine nu e cu voi e împotriva voastră.

“Guvernul este hotărât să contribuie la implicarea mai activă a societăţii civile în actul guvernării” — iată o recunoaştere fără univoc a incapacităţii crase a actualei guvernări, care este şi cea veche, de a conlucra cu societatea civilă, deoarece până acum guvernarea comunistă nu a făcut decât să strâmtoreze ONG-urile şi să aibă grijă de contabilitatea acestora.

Aducem sincere felicitări autorilor documentului pentru însuşirea termenului “acquis-ul comunitar”, după 8 ani de guvernare partidul comuniştilor pune în circulaţie acest termen, inspirându-se din programul electoral al PL. Dacă pentru Dumneavoastră, stimaţi deputaţi comunişti “integrarea ţării în UE reprezintă prioritatea ireversibilă şi firească”, de ce sunt ignorate în continuare recomandările PE din Rezoluţia PE pe marginea evenimentelor din 7 aprilie, de ce se introduc vize pentru cetăţenii unui stat membru al UE — România, de ce sunt sfidate valorile europene şi se urmăreşte enclavizarea RM din toate punctele de vedere — economic, social, politic? Nu faceţi nicio referinţă la Partenariatul Estic, iniţiativă polono-suedeză lansata la 7 mai la Praga. Fie ca nu doriţi, fie că nu sunteţi gata să asimilaţi findurile europene pentru dezvoltare durabilă.

Diferendul transnistrean, conform documentului, constituie piatra de temelie şi condiţionalitatea “prosperării RM”. “Acţiunile iresponsabile ale forţelor politice care au provocat criza politică din ţară sunt capabile să influenţeze în cel mai negativ mod procesul de reglementare a acestui conflict” — aveţi dreptate, stimaţi deputaţi comunişti, ne rezervăm libertatea de a afirma că Dumneavoastră sunteţi acea forţă politică ce a stat la baza declanşării violenţelor din 7 aprilie şi care a scenarizat ceea ce a urmat după. Deci, Vă revine toată responsabilitatea pentru agravarea situaţiei din zonă, cu atât mai mult că aţi ignorat cu desăvârşire formatul 5+2 şi aţi făcut naveta la Moscova pentru a secretiza la maximum procesul de negocieri în format 2+1.

In domeniul economiei naţionale promiteţi “relansarea neîntârziată” a acesteia, uitând, de fapt, că aţi avut suficient timp pentru a demonstra eficienţă şi profesionalizm. Este prea târziu să vă preocupaţi de “stabilitatea macroeconomică” în condiţiile menţinerii artificiale a cursului valutei naţionale, care a compromis exporturile producţiei agricole autohtone, în condiţiile unui adevărat război, ce este dus metodic împotriva businessului mic şi mijlociu prin intermediul numeroaselor organe de control, menite să sufoce întreprinzătorii din RM.

Criza gazelor din iarna 2009 a demonstrat incapacitatea Dumneavoastră de a face faţă problemelor energetice pe termen mediu şi lung, după 8 ani de guvernare veniţi cu promisiuni deşarte de a asigura “un grad adecvat al securităţii energetice a ţării”, când, de fapt, întregul sistem energetic şi cel de termoficare a fost transformat în instrument corupţionist de şantaj la cheremul guvernării comuniste.

Documentul cu titlu pretenţios de “program” promite marea şi sarea în domeniul social, obstrucţionând în realitate accesul tinerilor la studii prin instituirea aşa zisului “plan de admitere”, care deja al patrulea an alungă tinerii din RM peste hotarele ei, aceştia plecând să-şi caute studii în instituţiile de învăţământ superior din regiune. Stimaţi deputaţi comunişti, a devenit cert faptul că în viziunea voastră, RM nu are nevoie de filozofi şi oameni cărturari, căci ei nu sunt electoratul vostru, voi aveţi nevoie de tractorişti fără tractoare, cusătorese fără maşini de cusut şi lăcătuşi fără strunguri.

Guvernabilitatea RM pe care aţi materializat-o în acest “program”, stimaţi candidaţi la guvernare provizorie, a fost pusă la îndoială şi de reprezentanţii FMI, care, după ce au făcut cunoştinţă cu acest document, au refuzat acordarea asistenţei financiare pentru RM şi au promis reluarea negocierilor după alegerile anticipate.

Fracţiunea PL nu susţine “Programul de activitate a Guvernului RM” şi reiterează că toată responsabilitatea pentru gestionarea situaţiei socio-economice din RM, inclusiv în perioada evenimentelor din 7 aprilie şi după, revine actualei guvernări.

Preşedintele Fracţiunii PL Mihai GHIMPU
Secretar Ana GUTU
Declaraţia fracţiunii PL din Parlamentul Republicii Moldova cu privire la asigurarea accesului liber, nediscrminatoriu şi egal a tuturor actorilor societăţii civile şi celor politici la IPNA “Teleradio-Moldova” Comunicat de presă al PL cu privire la organizarea unei acţiuni antitortură