Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Fracţiunea Partidului Liberal din Parlament urează succes noului Guvern al Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PL / 25 septembrie 2009
Partidul Liberal

Discursul de susţinere a Programului de guvernare prezentat de la tribuna Parlamentului de deputatul Boris Vieru, 25 septembrie 2009

Onorat Parlament,

Astăzi trăim un moment cu totul şi cu totul deosebit: după 8 ani de dictatură comunistă, instalăm în funcţie un Guvern democratic, alcătuit din oameni normali, frumoşi aş zice chiar, şi la chip, şi la minte, pentru că o au deschisă spre lume şi spre valorile sănătoase ale ei. Este o bucurie pentru cetăţenii acestei republici, şi vreau să vă spun că nu este puţin lucru. Pentru că 8 ani de îndoctrinare comunistă, de război permanent, de spălare programatică a minţilor prin toate mijloacele posibile, 8 ani de minciună, de întuneric, de lipsă de libertate, de izolare de restul lumii, de sărăcie în sfârşit — au făcut ca bucuria să dispară de pe obrazul oamenilor. Gustul vieţii, bucuria simplă de a trăi darul divin al vieţii au fost pierdute.

Iată însă că astăzi roata vremii se întoarce, lucrurile se schimbă şi se înseninează: Republica Moldova prinde, cu acest Guvern democratic, nu ultimul tren, ci ultimul vagon spre viitorul său — atât de dramatice şi fără speranţă păreau realităţile din primăvara şi vara aceasta.

Stimaţi deputaţi,

Dezbatem astăzi Programul de guvernare şi componenţa viitorului Guvern. A spune că este un program de activitate bun, încredinţat pe mâini bune, înseamnă a spune prea puţin. Noutatea, modernitatea lui tulbură apele opoziţiei tovărăşeşti şi declanşează critici vehemente. Nu ne aşteptăm la altceva, dar totuşi este bine să înţelegem de unde vine această reacţie bolnăvicioasă, furibundă? Cred că vine de la conştientizarea faptului că Programul este capabil, odată aplicat cu perseverenţă şi cu voinţă politică fermă, să transforme fundamental Republica Moldova, să modernizeze statul şi societatea, să le deschidă spre Europa, să le civilizeze.

Marea performanţă a acestui Program este caracterul său unitar, coerent şi integru. Din acest punct de vedere, nu se aseamănă cu programele altor alianţe de guvernare. Compromisurile minime şi fireşti, aş spune, pe care le-au făcut cele 4 partide din Alianţa pentru Integrarea Europeană, îi asigură o coeziune internă puternică şi, ceea ce este foarte important, proiectează stabilitatea guvernării în următorii 4 ani.

Este realist, pentru că este aplicat specific şi foarte concret la realităţile politice, economice şi sociale din Republica Moldova. Pe de altă parte, este vizionar, pentru că proiectează transformarea dinamică a sistemului, a dictaturii comuniste, pe toate palierele sale, într-un model de europenitate şi civilizaţie în toate domeniile vieţii. De fapt, cred că aceasta şi este coloana vertebrală a Programului — toate obiectivele de guvernare şi direcţiile de acţiune conţin în sine puternica energie a europenităţii, vectorul strategic de europenizare a vieţii interne a Republicii Moldova, susţinut — pe exterior — de o strategie şi un efort diplomatic formidabil de integrare în Uniunea Europeană.

Avem convingerea că Programul se va bucura de o largă susţinere din partea cetăţenilor şi a societăţii civile, care putem spune că au participat indirect la întocmirea lui prin sugestiile şi ideile formulate.

Nici un program de guvernare din lume nu garantează fericirea omului. Şi nici nu este nevoie de acest lucru. Suficient este ca acesta să creeze astfel de condiţii în care omul să dispună de toate drepturile şi libertăţile pentru a-şi construi singur fericirea şi prosperitatea. Programul Guvernului nu numai creează aceste condiţii, dar şi le garantează prin mecanisme instituţionale.

De asemenea, este de apreciat puternica dimensiune socială, grija pentru pensionari, pentru oamenii devaforizaţi, pentru creşterea bunăstării lor, pentru calitatea vieţii în ansamblu.

Fracţiunea Partidului Liberal urează succes Guvernului Republicii Moldova, în frunte cu prim-ministrul Vlad Filat, în realizarea deplină a Programului de activitate şi îşi exprimă certitudinea că acesta va reuşi o autentică schimbare la faţă a Moldovei — o Moldovă în care va domni adevărul şi dreptatea, libertatea şi prosperitatea, iar gustul vieţii, bucuria simplă de a trăi viaţa în deplinătatea frumuseţii ei nu va mai fi umbrită nici o dată de norii urâţi ai dictaturii.

Onorat Parlament,

Măsura unui guvern, statura conducătorilor săi o dă capacitatea de a face istorie, înţelepciunea şi priceperea de a pune în valoare geniul poporului care i-a trimis în fruntea ţării, credinţa că acest proiect pe care îl avem în faţă poate deveni mâine realitate palpabilă, voinţa politică neclintită de a crea timpuri noi. Fracţiunea PL Vă urează, domnule prim-ministru şi domnilor miniştri, să creaţi istorie şi epocă, să fiţi la înălţimea onoarei suverane cu care v-a învestit neamul din care faceţi parte.

Vă mulţumesc!

Sursa: www.pl.md

Mihai Ghimpu a fost ales Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova Un oraş curat pentru fiecare