Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Discursul Preşedintelui Fractiunii Parlamentare a Partidului Liberal Ion Hadircă în cadrul Conferinţei internaţionale: Managementul proceselor electorale în Republica Moldova: Evoluţii şi perspective

|versiune pentru tipar||
PL / 3 noiembrie 2009
Partidul Liberal

Distinsă asistenţă!

Salut, din numele fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal, lucrările Conferinţei, considerând-o extrem de importantă pentru viitorul democraţiei în Republica Moldova.

La subiect, scrutinele s-au consumat şi mandatele s-au împărţit, dar inechităţile au rămas. Oricum, definiţia generală a observatorilor europeni precum că “alegerile au fost parţial corecte” în egală măsură înseamnă că alegerile au fost parţial incorecte…

Analizând campaniile electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 şi 29 iulie 2009, s-a reliefat o atitudine vădit părtinitoare a unor membri ai Comisiei Electorale Centrale, împreună cu tergiversarea sau urgentarea soluţionării unor probleme electorale esenţiale în funcţie de doleanţele fostului partid de guvernământ — PCRM.

Astfel, pe parcursul ambelor campanii electorale au fost depistate încălcări care au avut ca scop limitarea în acţiuni a partidelor de opoziţie de atunci şi a Partidului Liberal în special. Sistematizarea nenumăratelor probe depistate de consilierii, observatorii şi jurişti Partidului Liberal a scos la iveală un şir de carenţe ale sistemului nostru electoral, manifestate în cele două scrutine printr-o sumedenie de abateri, cele mai caracteristice fiind:

În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 una dintre cele mai mari probleme a constituit-o crearea defectuoasă a listelor electorale, în care a fost implicat direct Ministerul Dezvoltării Informaţionale. Imixtiunile premeditate au stimulat fraudarea esenţială a rezultatelor alegerilor parlamentare din 5 aprilie a PCRM, fapt care a provocat implicit manifestările din 7–8 aprilie.

O altă problemă esenţială care ar fi putut fi soluţionată de CEC a fost asigurarea dreptului la vot a tuturor cetăţenilor aflaţi peste hotarele RM. Astfel, au fost lipsiţi de dreptul la vot o bună parte a cetăţenilor RM şi doar un număr limitat de persoane din această categorie a reuşit să-şi exercite dreptul la vot consfinţit prin Constituţie. Prin hotărârile CEC-ului, la solicitarea concurentului electoral — PCRM — PL i-a fost interzisă difuzarea clipurilor electorale. Solicitarea PL de a introduce, ca metodă de securizare a votului, aplicarea ştampilei pe verso buletinului de vot, a fost respinsă. Fraudarea alegerilor parlamentare nu a avut loc nu doar în ziua alegerilor, ci pe parcursul întregii campanii electorale, CEC-ul stimulând acest lucru prin acţiunile sau inacţiunile sale.

Pe parcursul campaniei electorale din 29 iulie 2009, CEC, ceva mai transparentă, dar, în fond, activând sub aceeaşi baghetă, şi-a reiterat procedeele. Şi de data aceasta, CEC nu a luat atitudine cu referire la îngrădirea dreptului de vot al cetăţenilor aflaţi peste hotare. Mai mult ca atât, fixarea premeditată a datei alegerilor în zi de muncă a privat o bună parte a electoratului aflat peste hotare de condiţii libere pentru participarea la vot. Implicarea în campanie a diplomaţilor şi inerţia consulatelor în optimizarea participării conaţionalilor noştri emigraţi, de asemenea , a influenţat considerabil rezultatele scrutinelor.

Prin inacţiunea CEC-ului, aproximativ 50000 de studenţi au fost lipsiţi de dreptul de exprimare a votului, fiindu-le îngrădit dreptul de a vota în baza vizei de domiciliu. Prin hotărârea CEC-ului, la solicitarea PCRM, a fost dispusă stoparea difuzării foii volante a Partidului Liberal. La fel, la solicitarea PCRM, prin hotărârea CEC-ului, a fost iniţiat controlul conturilor bancare ale PL. Refuzul CEC-ului de a lua atitudine, ba chiar mai mult, respingerea contestaţiilor PL, a stimulat difuzarea neîngrădită a filmului tendenţios Atac asupra Moldovei atât în instituţiile de stat, cât şi pe întregul teritoriu al RM, cu implicarea fostului director al SIS-ului, fostului procuror general şi cu folosirea unor nelimitate resurse administrative. CEC, de asemenea, nu a reacţionat pozitiv la nenumăratele probe aduse de către Partidele politice care semnalau folosirea resurselor administrative de către candidaţii de pe lista PCRM, cu toate că există o hotărâre a instanţei de judecată care confirmă aceste abuzuri.

Implicarea Audiovizualului şi a Radio-Televiziunii Publice în campaniile electorale a condus la distorsionarea mesajului concurenţilor electorali, favorizând direct şi nestingherit un singur partid. Acest fapt a influenţat rezultatele scrutinelor şi a contribuit la crearea unei opinii publice distorsionate în favoarea liderilor comunişti.

În principiu, cele două rezoluţii ale Adunărilor Parlamentare (a Consiliului Europei şi a OSCE) au semnalat, la timpul lor, carenţele de fond ale celor două scrutine cu toate deficienţele democratice profunde din spaţiul nostru încă afectat de comunism.

Partidul Liberal a adresat nenumărate cereri, contestaţii şi reclamaţii atât în instanţele de judecată — Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie — , cât şi în Curtea Constituţională, solicitând examinarea probelor aduse cu privire la fraudarea alegerilor parlamentare din 2009 şi la obiectivitatea rezultatelor. Probele au fost neglijate în considerare, răspunsul fiind unul sec, neargumentat precum că nu au existat fraude majore care ar fi putut condiţiona rezultatele alegerilor.

În concluzie, sunt necesare modificări importante în Codul electoral, precum şi în structura de funcţionare a CEC. Desemnarea unei Comisii prealabile parlamentare pentru modificarea Codului electoral denotă atenţia sporită a Parlamentului pentru accelerarea şi ameliorarea stării de lucru în acest domeniu. Departe de noi gândul de culpabilizare a CEC-ului în incompetenţă şi lipsă de profesionalism, dar nici nu-i putem retracta, deocamdată, văditele ei derapaje de tendenţiozitate, părtinire şi autism regretabil.

Departamentul de Presă a Partidului Liberal
Sursa: www.pl.md

Tineretul Liberal: Păstrăm vie amintirea interpreţilor Ion şi Doina Aldea Teodorovici Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal a aderat la Tineretul Liberal European