Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Tineretul Liberal a desfăşurat la 13 noiembrie simpozionul “În Memoria lui Gheorghe Ghimpu”

|versiune pentru tipar||
PL / 16 noiembrie 2009
Partidul Liberal

Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal a desfăşurat la 13 noiembrie 2009 simpozionul “În Memoria lui Gheorghe Ghimpu”, care a avut loc în Sala Rotundă a Primăriei Mun. Chişinău. Programul simpozionului a inclus o expoziţie de fotografii, comunicări ale tinerilor liberali, luări de cuvânt a persoanelor ce l-au cunoscut pe Gheorghe Ghimpu, precum şi proiecţia unui film despre viaţa şi activitatea regretatului politician.

Elena Răţoi, Departamentul de Comunicare al Organizaţiei de Tineret PL:

Un popor trăieşte prin eroii săi. Aceştia sunt vii atâta timp, cât e vie amintirea despre ei. Republica Moldova va dăinui în inimile fiilor celor care au luptat pentru libertate şi independenţă. Cei ce se jertfesc pentru Patrie sunt mai mult decît patrioţi, ei sunt ctitorii acestui stat.

Moldova are mulţi astfel de ctitori, care au zidit-o din sînge şi sudoare, din lacrimi şi suspine, care au înălţat-o pe altar, închinîndu-se la ea zi şi noapte, uitînd de alte plăceri şi nevoi. Unul din cei mai iubiţi fii ai Moldovei a fost şi Gheorghe Ghimpu, eroul nostru naţional, cel care vedea în independenţa ţării mai mult decât o datorie -aceasta era însăşi soarta sa. La 13 noiembrie 2009 s-au împlinit 9 ani de la trecerea sa la cele veşnice…

Membrii Organizaţiei de Tineret PL nu au putut lăsa să treacă această zi nesimţită, fără să aducă un omagiu celui care a opus rezistenţă întreaga viaţă nedreptăţilor şi terorilor pentru a ne reda nouă, tinerilor de azi, o speranţă spre un viitor liber.

La iniţiativa vicepreşedintelui OTPL, Ion Bargan, această zi a fost dedicată în întregime memoriei lui Gheorghe Ghimpu. Tinerii liberali au fost invitaţi la un simpozion dedicat lui Gheorghe Ghimpu, în incinta primăriei municipale. Ei au avut ocazia să ia cunoştinţă de diverse materiale din arhiva personală a marelui patriot.

Simpozionul a fost deschis de fratele eroului, preşedintele Parlamentului şi Preşedintele interimar al Republicii Moldova, liderul PL, Mihai Ghimpu. Dumnealui a relatat întîmplări mai puţin cunoscute din viaţa fratelui său, referindu-se la ficare etapă din biografia sa bogată: cea în care Gheorghe Ghimpu şi-a început activitatea întru lichidarea comunismului, momente din perioada groaznică a întreţinerii sale în Gulag, cea în care a fost restabilit, iar mai apoi despre lupta sa pentru obţinerea independenţei statale.

Mihai Ghimpu îşi amintea de orice eveniment legat de viaţa fratelui său. Vorbea cu o mare mândrie şi admiraţie despre cel ce a dat dovadă de rezistenţă anticomunistă, cu preţul propriei vieţi. Gheorghe Ghimpu i-a fost mereu un exemplu, pe care d-nul Preşedinte, Mihai Ghimpu îl urmează şi astăzi.

Rând pe rând, cuvîntări au ţinut prietenii, colegii, cei ce l-au cunoscut personal pe Gheorghe Ghimpu, cei ce l-au avut alături şi-n clipele grele, şi în cele de triumf a cauzei pentru care luptau: Alexandru Arseni, doctor în drept, deputat în primul Parlament al RM, Ştefan Urâtu,preşedintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului în Moldova, Ion Hadârcă, scriitor şi deputat în Parlementul Republicii Moldova.

Tinerii liberali au demonstrat că şi ei, deşi nu au avut ocazia să-l cunoască personal pe Gheorghe Ghimpu, totuşi îi poartă numele în inimi. Victor Chironda, Vasile Efros şi Ion Bargan au ieşit cu comunicări referitoare la activitatea lui Gheorghe Ghimpu, comunicări ce îl reprezentau din diverse laturi: din punctul de vedere al aportului său în dezvoltarea românismului şi a luptei pentru independeţă, despre importanţa sa pentru întreaga istorie a Republicii Moldova, despre lupta sa împotriva nedreptăţilor comuniste, demonstrate prin scrisoarea lui Gheorghe Ghimpu transmisă postului de radio “Europa Liberă” în anul 1971.

După ce fiecare doritor a putut adresa întrebări referitoare la personalitatea cunoscutului om politic sau au avut ocazia să se expună în privinţa anumitor laturi ale vieţii şi activităţii sale, a fost proiectatfilmul “In Memoriam Gheorghe Ghimpu”.

In Memoriam Gheorghe Ghimpu, fondatorul Mişcării de eliberare naţională (1937–2000) La Mulţi Ani Domnule Preşedinte Mihai Ghimpu!