Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Nereguli privind gestionarea banilor publici de către fosta guvernare

|versiune pentru tipar||
PL / 7 iunie 2010
Partidul Liberal

Săptămâna trecută a avut loc şedinţa în plen a Curţii de Conturi privind gestionarea banilor publici alocaţi pentru investiţii şi reparaţii capitale în 2009, la o serie de ministere şi instituţii. Ne vom referi pe rând la fiecare instituţie vizată privind faptele semnalate, totodată prezentând şi opinia reprezentanţilor Partidului Liberal Victor Pavalean şi Andrei Doncilă, prezenţi la eveniment.

Din păcate banii publici în Republica Moldova au fost mereu utilizaţi cu aşa numitele “abateri”, cu care ne-a deprins Curtea de Conturi, mai ales în timpul guvernării comuniste. După schimbarea guvernării comuniste pe una democratică în urma alegerilor din 2009, retorica Curţii de Conturi, a început a se schimba treptat în bine. Sintagmele vechi ca “abateri” — azi suna “momente de încălcare a legislaţiei” şi “neregularităţi”.

Spre exemplu la Ministerul Sănătăţii executarea şi recepţionarea neconformă a lucrărilor de construcţie, a unor obiective a determinat riscul utilizării neregulamentare a banilor publici cu prejudicierea bugetului de stat în sumă de 3,8 mil lei, precum şi riscul necesităţii mijloacelor suplimentare pentru repararea unor obiective (informaţie din comunicatul de presă al CC a RM din 03.iun.2010).

Problemele semnalate au inclus: depăşirea limitei alocaţiilor bugetare; denaturarea unor date la înregistrarea în evidenţa contabilă a lucrărilor de construcţie. Strigătoare la cer au fost materialele foto prezentate audienţei şi mass-mediei de la obiectul Spitalul pentru bolnavii de tuberculoză — Vorniceni. “Antreprenorii generali «S.A. Monolit» şi «Galeria de piatră» au efectuat lucrări de proastă calitate, sau mai bine-zis nu le-au efectuat de loc” a spus Victor Păvăleanu după ce a vizionat pozele. Cu toate că auditul nu stabileşte expres vinovaţii, de starea de fapt de la spitalul din Vorniceni, se cunoaşte că pentru lucrări au fost transferaţi cira 100 mln lei. Lucrările de facto, conform actelor de recepţie înregistrând suma de 76 mln lei. Mai mult ca atât lucrari efecuate contar normelor în construcţie, a mai adaugat Păvăleanu.

La Ministerul Construcţiilor Dezvoltării Regionale şi Cancelaria de Stat principalele obiecte asupra cărora s-a străduit au fost clădirile Parlamentului şi Preşedinţiei. S-au purtat discuţii în jurul estimărilor distrugerilor suferite de aceste edificii în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009.

Suspiciunea a apărut datorită faptului că clădirea Preşedinţei se presupune că ar fi fost deteriorată mai puţin. Până la urmă, Cancelaria de Stat, la a cărei, balanţă se află această clădire, a contatat că prin modificările şi acordurile ajunse, a stabilit suma de 195 mln lei, anterior figurând şi suma de 218 mln lei (pe care insista antreprenorul general). S-a mai discutat în cadrul acestei şedinţe a Curţii de Conturi.

La Ministerul Finanţelor neregularităţile s-au exprimat prin: depăşirea limitei de 10% din suma alocaţiilor prevăzute în buget cu 54,9 mil lei la efectuarea plăţilor anticipate privind lucrările de investiţii şi reparaţii cu acordul inisterului; de asemenea finanţarea unor obiective neprevăzute în bugetul de sat; depăşirea limetelor alocaţiilor bugetare la executarea lucrărilor de către beneficiari în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz; redistribuirea unor sume importante de la cheltuielile curente către cele de investiţii capitale.

“Apreciem evoluţia raopartelor CC a RM, însă până ce nu se vede finalitatea în aplicarea responsabilizării celor vinovaţi, cu tragerea la răspundere pe linia Prouraturii Generale, a Centrului de Combatere a Corupţiei şi în fine a vre-unei sentinţe de condamnare în judecată”, a spus Andrei Doncilă, reprezentantul Partidului Liberal la şedinţa Curţii de Conturi.

Amintim că la 3 iunie a avut loc şedinţa Penului Curţii de Conturi unde a au fost analizate activitatea a unor şir de ministere din republica Moldova. Raportul Curţii de Conturi urmează a fi expediat în zilele următoare organelor abilitate şi probabil şi probele respective, de asemenea pentru informare şi atitudine Parlamentului Republicii Moldova.

Sursa: www.pl.md

Cărţi româneşti pentru bibliotecile din Ocniţa OTPL Ialoveni au adus zâmbete copiilor de ziua lor