Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Discursul doamnei Corina Fusu, vicepreşedintele Partidului Liberal, la mitingul de comemorare a deportărilor din 13 iunie 1941, desfăşurat la Chişinău

|versiune pentru tipar||
PL / 13 iunie 2010
Partidul Liberal

Stimaţi cetăţeni,
Onorată asistenţă,

Astăzi se împlinesc 69 de ani de la prima mare deportare a românilor basarabeni, pe care regimul sovietic de ocupaţie, instalat la 28 iunie 1940 între Prut şi Nistru, a săvârşit-o în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. A fost o noapte a groazei, o noapte a crimei pentru toată Basarabia: bocetele mamelor, strigătele de jale şi disperare ale copiilor despărţiţi de taţii şi bunicii lor au sfâşiat întunericul nopţii şi au marcat începutul unei epoci sinistre pe care acest pământ nu a mai trăit-o vreodată — genocidul românilor basarabeni săvârşit de Rusia între anii 1940–1950.

Atunci, în acea noapte tragică a fost deportată floarea credinţei şi conştiinţei Basarabiei, luminătorii ei, stâlpii ei, pe care se întemeia ordinea socială, morală şi de credinţă în fiecare localitate: preoţi, profesori, primari, notari publici, foşti ofiţeri în Armata română, medici, intelectuali, proprietari de pământ şi de fabrici etc. Într-un cuvânt, a fost deportată elita basarabeană, expresia superioară a identităţii noastre naţionale, a rezistenţei în faţa ocupantului sovietic.

Datele istorice spun că în intervalul 28 iunie 1940 — 1 ianuarie 1950 în Basarabia, Nordul Bucovinei şi Transnistria au fost masacraţi sute de mii de oameni, inclusiv: în închisori — 30 000 de persoane, deportaţi — 74.515 persoane, omorâţi în foametea organizată din anii 1946-’47 — 173.689 persoane. De asemenea, au fost mobilizaţi cu forţa pe front 350 de mii de oameni, dintre care au fost ucişi 54.618.

Aceste sute de mii de pierderi de vieţi omeneşti, pe care Basarabia le-a suportat doar în decursul unui deceniu, constituie rezultatul politicii premeditate de exterminare a populaţiei băştinaşe, aplicate de ocupantul sovietic. Cu alte cuvinte, trebuie să conştientizăm că aici, la noi, s-a săvârşit cea mai mare crimă ce se poate săvârşi — crima de genocid, care nu se prescrie în veci.

Stimaţi cetăţeni,

Astăzi, închinându-ne în faţa jertfei supreme pe care au dat-o fiii şi fiicele Basarabiei, noi, urmaşii lor, avem datoria sfântă de a nu-i uita niciodată, de a le înveşnici memoria şi de a o cinsti aşa cum se cuvine, dar şi de a le face dreptate.

Urmând exemplul de înaltă demnitate morală al Poloniei, care nu a uitat niciodată de masacrul elitei sale la Khatân, exemplul Ucrainei, care nu a încetat să ceară recunoaşterea crimei Holodomorului, autorităţile de stat ale Republicii Moldova sunt datoare să ceară Federaţiei Ruse, succesoarea de drept a URSS, recunoaşterea oficială a crimei de genocid săvârşită de regimul sovietic de ocupaţie în teritoriul dintre Prut şi Nistru şi, dacă acest lucru este cu putinţă, exprimarea regretului şi a cererii de iertare pentru ororile şi suferinţele imense pe care le-a adus populaţiei noastre regimul sovietic de ocupaţie.

De asemenea, Parlamentul nostru, credem că trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pe lângă APCE, Parlamentul European, ca această crimă de genocid să fie recunoscută şi condamnată la nivel european, în documentele oficiale ale organismelor europene.

Aceasta este poziţia fermă a Partidului Liberal şi noi o vom promova cu perseverenţă.

Onorată asistenţă,

Societatea noastră trece printr-un context politic complicat: la toamnă vom avea referendum constituţional, apoi alegeri parlamentare şi prezidenţiale. Cu toate acestea, Partidul Liberal consideră că Parlamentul trebuie să ia neîntârziat în dezbatere Raportul Comisiei pentru studierea crimelor comunismului şi să adopte un act legislativ prin care să se condamne genocidul săvârşit de regimul comunist, să se interzică utilizarea simbolurilor comuniste şi ale fostei URSS, ca şi a terminologiei comuniste.

Partidul Liberal susţine iniţiativa societăţii civile de a pune în aplicare un sistem complex de comemorare, după modelul Ţărilor Baltice şi al altor state, care să includă: un muzeu al crimelor comunismului; monumente ale rezistenţei anticomuniste, ale victimelor deportărilor, ale celor sacrificaţi în cel de-al Doilea Război Mondial, ale foametei organizate în fiecare dintre localităţile noastre; înfiinţarea unui Institut de Studiere a Crimelor Totalitarismului în Republica Moldova; publicarea dosarelor care vizează deportările în masă şi represiunile politice; elaborarea unui manual privind crimele comunismului, care ar fi studiat în şcolile din Republica Moldova; demolarea monumentelor totalitariste.

Partidul Liberal îşi asumă responsabilitatea de a elabora şi promova în Parlament un nou pachet de legi care îi va reabilita şi repune în drepturi pe toţi cei care au fost nedreptăţiţi, batjocoriţi, neglijaţi şi amăgiţi nu doar de sistemul sovietic, ci şi de guvernările epocii moderne ale Republicii Moldova, care au mimat grija pentru jertfele stalinismului, adoptând legi sterpe, imposibil de aplicat. Legi care le-au aruncat oamenilor câte 200 de lei şi-i poartă cu anii prin instanţe în căutarea adevărului şi a dreptăţii.

Stimaţi cetăţeni,

Toate aceste acţiuni luate împreună, avem convingerea, vor constitui o adevărată resurecţie morală a societăţii noastre, care ne va permite să facem ordine în istoria noastră, să repunem adevărul în capul mesei şi să ne îndreptăm către viitorul nostru european împăcaţi sufleteşte, întemeindu-ne pe un sistem sănătos de valori şi repere.

Pentru că suntem un popor viguros, talentat şi harnic, cu un genofond sănătos şi puternic şi Dumnezeu ne-a luminat în al şaptelea ceas, ne-am putut ridica din genunchi şi ne-am îndreptat privirile spre cer, spre lumină şi adevăr. Mărturie a acestei renaşteri sunt tinerii care în aprilie 2009, prin jertfa lor, au spus un “Nu” hotărât minciunii, manipulării şi dezmăţului comunist.

Să ţinem minte: avem datoria morală să nu ne uităm trecutul, să cinstim memoria eroilor noştri, pentru că doar aceasta este calea spre viitor!

Sursa: www.pl.md

Cărţi româneşti pentru Hânceşti A fost constituită Organizaţia de Tineret Teritorială din Căuşeni