Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Discursul Preşedintelui Fracţiunii parlamentare PL Ion HADÂRCĂ la deschiderea sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului

|versiune pentru tipar||
PL / 10 februarie 2011
Partidul Liberal

Onorat Parlament!

Fireşte că priorităţile fracţiunii PL decurg din Programul de Guvernare al Alianţei pentru Integrare Europeană, aflate, în ansamblu, sub deviza integrării europene, prin componentele sale esenţiale: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE.

În termeni lapidari, două ar fi aceste priorităţi: alegerea preşedintelui şi adoptarea bugetului anual 2011. Un mandat întrerupt de un blocaj nedorit a făcut să treneze aceste procese, care iată pot fi desfăşurate din nou, bineînţeles, în condiţii de pace, stabilitate şi conlucrare constructivă spre binele celor care ne-au ales. Şi totuşi, atmosfera pare a fi încărcată de incertitudine şi aşteptare. De unde şi lipsa celor două subiecte din program. S-ar vădi impresia unui început incert, bazat pe tatonări. O privire fugară asupra agendei de debut a actualei sesiuni parlamentare ar putea lăsa interpretări de lucru abia încropit, cu doar unele tangenţe mai pronunţate la realităţile şi stringenţele zilei. Majoritatea proiectelor de acte legislative propuse în regim de urgenţă de către Guvern şi-au găsit reflectare în registrul nostru de lucru, unele mai necesită avizele comisiilor parlamentare, altele sunt moştenite din legislaturile anterioare, şi altele, câteva precum ar fi modificarea art. 78 din Constituţie sau/şi stabilirea datei alegerii preşedintelui statului îşi aşteaptă intrarea în tema, în funcţie de rezultatele negocierilor şi bunăvoinţa manifestată de către majoritatea absolută a forului nostru legislativ.

Ziceam de o primă impresie totuşi înşelătoare, deoarece rămân valabile invitaţiile la dialog, prin aceleaşi oportunităţi, legate de desemnarea şi confirmarea membrilor Comisiei Electorale Centrale, oportunităţi ce ar putea fi amplificate prin iniţiativele deputatului Sergiu Sîrbu referitor la Curtea de Conturi, CEC şi Consiul Coordonator al Audiovizualului. Desigur, dacă masa negocierilor va fi, în sfârşit, frecventată fără ostilităţi.

Aş mai remarca aici, din agenda asumată, ratificarea importantului contract de finanţare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea “Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă”, precum şi Protocolul adiţional între Guvernele Republicii Moldova şi României vizând implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil de 100 milioane Euro. Dacă vom plusa şi recenta semnare de către ministrul transporturilor Anatolie Şalaru a Acordului de finanţare în valoare de 130 milioane de dolari, prin oferta Fondului SUA a grantului “Provocările Mileniului” pentru reabililtarea traseului Sărăteni-Soroca, vom avea o impresie mai largă asupra oportunităţilor şi perspectivelor care ni se deschid cu generozitate în faţă.

Despre aceste şi alte perspective am tratat în zilele premergătoare cu o serie de înalţi demnitari europeni şi nu numai, vădit interesaţi de evenimentele pe care le producem cu sau fără voie, în spaţiul nostru. Vizita Preşedintelui Senatului României E.S. dl Mircea Geoană a servit drept bun prilej pentru relansarea în timpul cel mai apropiat a relaţiilor interparlamentare moldo-române. La întrevederea cu ambasadorul Poloniei E.S. Bogumil Luft au fost reliefate posibilităţile Parteneriatului Estic. Sperăm că şi întrevederea cu Ambasadorul Federaţiei Ruse E.S. Valerii Kuzmin va dinamiza benefic relaţiile noastre interstatale şi interparlamentare, mai ales în ceea ce priveşte soluţionarea problemei transnistrene.

Activizarea diligenţilor diplomatice este vădită în ultima vreme, realizând un trend ascendent şi tot mai promiţător.

În acest context, aş evidenţia întâlnirea de ieri a conducerii PL cu Ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei şi Preşedintele în exerciţiu al OSCE, Andronius Azubalis, în vederea reluării negocierelor neoficiale în formatul “5+2”, “ultimele negocieri neoficiale, înaintea reluării celor oficiale” pe parcursul acestui an, după cum şi-a exprimat speranţa înaltul oaspete.

Securizarea frontierelor estice, implicit cu asistenţa EUBAM, demilitarizarea zonei şi respectarea drepturilor omului, au fost alte câteva dintre subiectele abordate în discuţia care a avut, cu o conotaţie deosebită, mai ales fiind raportată la evenimentele de ultimă oră.

Aici ţin să subliniez atitudinea PL de condamnare a ostilităţilor regimului de la Tiraspol prin menţinerea în detenţie a jurnalistului Ernest Vardanian şi prin farsa de judecată şi privaţiune de libertate la 14 ani a funcţionarului din Tighina, Ilie Cazac. Cerem încetarea tuturor ostilităţilor şi eliberarea neîntârziată a deţinuţilor în cauză!

În aceeaşi ordine de idei, vizând atât căile de soluţionare a diferendului transnistrean, cât şi modalităţile de alegere a preşedintelui statului, precum şi obţinerea statutului de post-monitorizare a Republicii Moldova, au fost subiectele de discuţie cu înaltul demnitar european Preşedintele APCE Mevlut Cavusoglu. Considerăm că performanţele menţionate şi de înaltul oaspete, înregistrate de colega noastră, deputata Ana Guţu în forul european, i-ar permite dumneaei să-şi continue mandatul încredinţat. La capitolul alegerilor prezidenţiale sau interpretărilor cadrului constituţional E.S. dl Cavusoglu a fost cât se poate de explicit, îndemnând la dialog, conlucrare şi evitarea alegerilor anticipate.

Sunt teme de meditaţie şi colaborare constructivă, mai ales că timp suficient de meditaţie ne-a oferit şi Curtea Constituţională, de data aceasta, spre cinstea ei, deliberând detaşat şi oferind Parlamentului libertatea deplină pentru a-şi fixa “în termeni rezonabili”, desfăşurat şi detaliat, data, condiţiile şi procedura alegerii şefului statului.

Alternativa acestei direcţii, în caz de perpetuare a blocajului constituţional, Partidul Liberal o vede, ca şi mai înainte, în definitivarea procesului de elaborare, expertizare, discuţii publice şi adoptare a unei noi Constituţii, prin care s-ar depăşi acest impas de durată.

În măsura apropierii de discutarea Bugetului de Stat şi pe fundalul crizei economice aprofundate, devin tot mai acute problemele sociale, cărora suntem datori să le facem faţă. Este firesc că acutizarea acestor probleme să fie calul de bătaie al opoziţiei comuniste. Nefiresc şi neconstructiv, este doar unghiul lor de abordare, cu atât mai mult cu cât la originea preţurilor galopante, a creşterii tarifelor la gaze, în baza contractelor semnate de guvernul comunist, a monopolizării pieţei şi a exodului braţelor de muncă, stau cei care astăzi îi critică pe cei ce vor să le repare stricăciunile. Prin şantaj economic extern, prin trafic de mărfuri de origine dubioasă, prin monopolizarea pieţei, evaziunii fiscale şi contabilitate dublă, am ajuns să avem cele mai luxoase castele lângă cele mai sărace periferii şi cele mai înalte preţuri nejustificate la majoritatea produselor de consum şi la conturile comunale. Este imperios necesară lichidarea pieţei la negru cu achitarea de bani-cash în afară, precum şi activizarea ponderii sistemului bancar în economia republicii, în reglementarea fluxurilor interne şi externe.

Rămân nesoluţionate pe agenda Fracţiunii noastre parlamentare problemele legate de condamnarea crimelor “gloriosului” regim totalitar, definitivarea dosarelor legate de evenimentele din 7 aprilie 2009 şi ridicarea imunităţii deputaţilor implicaţi în fraudele sesizate de Procuratura Generală.

Prioritare pentru noi rămân şi subiectele legate de modernizarea cadrului legislativ referitor la administraţia publică locală şi adoptarea Statutului Municipiului Chişinău.

Conform raportului “Indexul Libertăţii Presei în lume — 2010”, publicat de “Reporters Sans Frontieres”, Republica Moldova a urcat 39 de poziţii faţă de anul trecut. Ne propunem continuarea eforturilor în consolidarea libertăţii presei în Republica Moldova.

În acest context, propunem elaborarea şi adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului, care ar prevedea mecanismul de responsabilizare al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, a Consiliului de Observatori, modernizarea şi profesionalizarea Companiei Teleradio — Moldova, asigurarea unei finanţări sigure şi corespunzătoare.

Într-o atmosferă constructivă, de stabilitate politică şi conlucrare în numele interesului unic, naţional, se pot face multe lucruri bune şi frumoase…

Aceste fiind spuse, vă doresc într-un ceas bun, mult stimaţi colegi…

Fracţiunea Partidului Liberal
Sursa: www.pl.md

Mihai Ghimpu: Problema transnistreană este o piesa în jocul geopolitic global al Rusiei Agenda pentru 18 februarie 2011