Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Discursul deputatului Ion Hadârcă, Preşedintele Fracţiunii parlamentare PL, la şedinţa de deschidere a sesiunii de toamnă a Parlamentului

|versiune pentru tipar||
PL / 29 septembrie 2011
Partidul Liberal

Onorat Parlament,
Excelenţele voastre, distinşi oaspeţi!

După toate semnele, s-ar părea că arşiţa verii s-a răsfrânt în incandescenţa lămpilor parlamentare. Ne aşteaptă o sesiune autumnală fierbinte şi în asemenea cazuri prezenţa pompierilor este absolut necesară, instigatorii deja profilându-se în zare.

“În clipa următoare, tele-ecranul cel mare din fundul sălii a slobozit un glas sinistru, ca scrâşnetul unei maşini neunse. Un zgomot care îţi strepezea dinţii şi-ţi ridică părul la ceafă. Începuse Ura” — am citat un fragment din celebrul roman al lui George Orwell, 1984. Situaţie cunoscută, nu-i aşa, stimabilă opoziţie?

Proliferarea confruntării şi urii într-o societate extenuată este o ocupaţie dezonorantă, dar şi extrem de periculoasă. Ne-au arătat-o evenimentele de la 7 aprilie 2009, care îşi mai aşteaptă încă rostirea Adevărului.

După notele ultimative proliferate, limbajul violent şi programul ireconciliabil pe care îl promovează, noi mai urmărim în spaţiul nostru un partid antidemocratic, în fond, un partid cu reflecţii şi origini totalitare, contra pluralismului politic şi parlamentarismului, care urmăreşte distrugerea AIE şi a însăşi independenţei acestui stat. Lor şi altora care le fac jocul să le fie clar: distrugerea AIE înseamnă compromiterea cursului european, iar compromiterea acestui curs înseamnă reînglobarea în spaţiul estic, cu tendinţele-i totalitare evidente, federalizarea şi, în ultimă instanţă, compromiterea definitivă a independenţei Republicii Moldova. Or, noi avem convingerea fermă că tocmai UE şi dimensiunea euro-atlantică oferă garanţiile unei independenţe reale, inclusiv soluţionarea diferendului transnistrean, retragerea armatei ruse de ocupaţie de pe teritoriul suveran al ţării şi integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Suntem în plin secol XXI. Lumea se schimbă vertiginos. Poate e timpul să vă modernizaţi şi voi, stimaţi colegi din opoziţie, să fiţi şi voi în rând cu lumea?

Pentru PL valorile rămân aceleaşi: ale libertăţii şi democraţiei, ale cursului strategic spre integrarea europeană, eradicarea sărăciei, promovarea adevărului istoric, a deşteptării şi a demnităţii naţionale.

Considerăm prioritare pentru actuala sesiune:

În context, fracţiunea PL consideră că adoptarea proiectului de Constituţie oferă soluţia optimă a ieşirii din impas pe moment şi oferă o clară orientare strategică pe viitor.

În domeniul politicii externe noi am întreprins în ultima vreme o serie de diligenţe importante. În septembrie, împreună cu preşedintele PL dl Mihai Ghimpu am participat la Washington la lucrările Forumului mondial pentru democraţia parlamentară, a cărui membri co-fondatori suntem.

Atât în cadrul Forumului, cât şi paralel, am avut o serie de întâlniri importante cu congressmanii americani Dan Burton, Dennis Kucinich, David Price şi cu consilierul vicepreşedintelui SUA John Biden — Laurence Silverman, întâlniri constructive şi promiţătoare de suport.

La 14–15 septembrie curent a avut loc, la Strasbourg, cu participarea colegilor noştri Boris Vieru şi Corina Fusu, prima reuniune EURONEST — adunarea parlamentară a Parteneriatului Estic. Obiectivul propus: lansarea unui mesaj politic foarte puternic către Summitul Parteneriatului Estic, care începe astăzi, 29 septembrie, la Varşovia şi care reuneşte şefi de stat şi de guvern din ţările UE, inclusiv toţi factorii de decizie ai UE. Mesajul ar fi: implementarea reformelor democratice în statele Parteneriatului Estic, care ar accelera convergenţa economică cu piaţa UE, ar asigura implementarea standardelor şi normelor UE pe toate palierele vieţii sociale şi politice. Rezultat scontat pe termen mediu: crearea în vecinătatea UE a unui spaţiu de democraţie şi prosperitate economică, apropiat de standardele de viaţă din UE.

Poziţionarea Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic este o istorie de succes (deocamdată zicem noi!). Şedinţa din iunie a Comisiei de politică externă a Parlamentului European, la care a participat şi delegaţia Parlamentului Republicii Moldova din Comitetul de cooperare RM-UE, în frunte cu Corina Fusu a discutat şi aprobat proiectul de rezoluţie a Parlamentului European referitoare la Republica Moldova, rezoluţie pe care o salutăm exprimându-ne recunoştinţă pentru susţinere, votată la 15 septembrie curent de Parlamentul European. Rezoluţia a fost elaborată de raportorul pentru Republica Moldova a înaltului for, Graham Watson. Liberalul conferă practic un statut privilegiat Republicii Moldova, care s-ar traduce într-o perspectivă mai favorabilă de integrare europeană, sub rezerva unor reforme accelerate. Noul principiu al Politicii Europene de Vecinătate, adoptat în luna mai — “MAI MULT, PENTRU MAI MULT” (adică, pentru reforme mai multe, mai multă asistenţă financiară) — ne permite să ne desprindem din plutonul Parteneriatului Estic şi să pretindem mai multe proiecte, mai mulţi bani pentru reforme, dar şi asigurarea în documentele oficiale ale UE a calităţii Republicii Moldova de aspirant real la statutul de membru al UE.

În altă ordine de idei, solicităm urgentarea adoptării Codului electoral.

Din echipa de 64 de autori, care din 2009 lucrează asupra noului proiect de Cod al Educaţiei, fac parte şi 2 deputaţi liberali Ana Guţu şi Vadim Cojocaru. În fond, proiectul este elaborat încă din 2009 şi cu concursul colegilor, dar nu înţelegem motivele tărăgănării şi neadoptării în şedinţa Guvernului. Fără adoptarea noului Cod al Educaţiei, a cărei urgentare o cerem, sunt imposibile reformele multaşteptate şi modernizarea expresă a sistemului educaţional din Republica Moldova: eficientizarea instituţională, perfecţionarea managementului instituţional şi sistemic, optimizarea cheltuielilor publice pentru cercetare, asigurarea autonomiei, inclusiv financiare, a instituţiilor de învăţământ…

Şi în sectorul descentralizării şi a autonomiei administrative lucrurile trenează. La 7 iunie a.c. am audiat în cadrul AIE o comunicare a experţilor despre Strategia naţională de descentralizare, ca parte componentă a Programului nostru de guvernare. Toate bune, atât doar că ne îngrijorează ritmurile lente de evoluţie, un anumit exces de limbaj siropos şi teoretizant, şi, în subsidiar, o tacită intenţie de monopolizare a ideilor şi a domeniului. Altfel cum s-ar explica cererea noastră reiterată succesiv de a adopta Legea despre statutul municipiului Chişinău, precum şi alte acte normative înaintate de PL?

În domeniul libertăţii de exprimare şi independenţei reale a mediilor de informare fracţiunea PL îşi propune:

Onorat Parlament!

20 de ani de independenţă în coordonatele timpului biblic semnifică exact jumătatea traseului salvator, din exodul moiseic al dezrobirii. Ar fi un dezastru pentru noi să descoperim că am rătăcit drumul, că suntem sub vraja Spânului (sau a Faraonului?) şi că ne aflăm, de fapt, în punctul iniţial. Şi invers — ar fi suficient un efort, o mobilizare comună, o mişcare inteligentă pentru a recupera în câţiva ani întregul traseu.

Ceea ce mă exasperează pe mine personal în arena politicii moldoveneşti este lipsa coeziunii şi a coerenţei efortului, prevalarea ambiţiilor şi artificiul problemelor minore, absurde şi unele chiar de provenienţă ocultă, ca să nu zic KGB-istă.

Oricum, trista experienţă a ADR-ului ne arată că riscăm a transforma călcarea pe greblă şi acumularea cucuielor politice într-un ridicol şi periculos sport naţional, iar acest lucru ar putea compromite definitiv ideile pluripartidismului, parlamentarismului şi ale democraţiei în ansamblu…

Ne aflăm cu toţii la o răscruce. La răscrucea adevărului şi a limpezirii apelor. Orice gest de bunăvoinţă ne poate fi salvator, orice greşeală, mişcare negândită ne poate fi fatală.

Nu cu cântece de sirenă îi vom ademeni pe europeni, nu cu pomeni în pungi ne vom deştepta electoratul şi nu cu ceasuri de aur vom aerisi coridoarele justiţiei!

E timpul reparaţiilor capitale!!!

Pentru noi, reprezentanţii PL în Parlamentul Republicii Moldova, unii şi ctitori ai independenţei statale şi exponenţi consecvenţi ai cursului de integrare europeană, rămâne prioritar obiectivul reformator al Schimbării până la capăt, anume prin acest obiectiv arătându-ni-se clar orizontul salvării, adică al libertăţii, al desprinderii definitive de trecut, de sărăcie, de interminabile crize şi debusolări politice, revenind acasă şi relansându-ne firesc numai prin consecventa şi ireversibila integrare în spaţiul comunitar european!

Aceasta să ne fie ideea naţională călăuzitoare şi numai aşa vom izbândi împreună!

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Sursa: www.pl.md

Membrii Clubului Liberal Paris au participat la Şcoala de Vară Campus 2011 din Marsilia Mesaj de felicitare din partea CSL adresat Universităţii de Stat cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondare