Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Crearea Asociaţiei Primarilor şi Consilierilor Liberali

|versiune pentru tipar||
PL / 18 decembrie 2011
Partidul Liberal

Primarii şi consilierii PL au constituit astăzi Asociaţia Primarilor şi Consilierilor Liberali. La Conferinţa Republicană a aleşilor locali au participat primarii şi consilierii liberali din toate localităţile Republicii Moldova. Preşedintele asociaţiei nou-create a fost desemnat, cu majoritatea de voturi, Dorin Chirtoacă, Primarul General al municipiului Chişinău, Prim-vicepreşedinte al PL.

La Conferinţa de constituire a APCL au participat conducerea PL, deputaţi şi miniştri, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, preşedinţi ai filialelor teritoriale de partid. La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Partidului Liberal din Olanda.

Asociaţia Primarilor şi Consilierilor Liberali reprezintă o structură de specialitate a PL, constituită pentru promovarea şi protejarea intereselor comune ale colectivităţilor locale, identificării unor probleme comune şi a metodelor de soluţionare, gestionării nevoilor publice în interesul cetăţenilor. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, APCL va desfăşura următoarele activităţi: participarea activă la procesul de modernizare şi descentralizare a administraţiei publice locale din Republica Moldova, îmbunătăţirea cadrului legislativ naţional, consolidarea unui parteneriat efectiv cu administraţia publică centrală, cooperarea cu autorităţile administraţiei publice locale ale altor state, elaborarea şi implementarea diferitor proiecte la nivel local şi naţional în scopul promovării intereselor cetăţenilor, participarea la diverse seminare, conferinţe, întruniri etc.

În cadrul Conferinţei au fost desemnaţi membrii organelor de conducere şi de administrare a APCL. Vicepreşedinţii APCL au fost aleşi Alexandru Tinica (primarul oraşului Şoldăneşti), Radu Urechean (primarul satului Larga, raionul Briceni), Valentina Casian (primarul oraşului Străşeni), Eugen Sălcuţan (primarul satului Mereni, raionul Anenii Noi), Petru Gandrabur (primarul satului Ţiganca, raionul Cantemir), Valentina Carastan (primarul satului Slobozia Mare, raionul Cahul), Vitalie Şalari (primarul comunei Băcioi, municipiul Chişinău), consilierii municipali Veaceslav Bulat şi Valentin Cărăuş. Secretar al APCL a fost desemnat Igor Talmazan.

Membrii Asociaţiei Primarilor şi Consilierilor Locali au adoptat prima rezoluţie a APCL. Documentul solicită partidelor politice şi fracţiunilor parlamentare membre ale AIE, comisiilor permanente ale Parlamentului să realizeze în mod prioritar descentralizarea administrativă, să se abţină de la acţiuni care ar conduce la dispersarea forţelor pe plan republican şi local, susţinând acţiunile de consolidare a puterilor locale. Totodată, APCL solicită Guvernului să procedeze neîntârziat la implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, colaborarea eficientă cu autorităţile publice locale, consultarea publică obligatorie în problemele ce ţin de definirea priorităţilor de reformare şi modernizare a structurilor şi competenţelor administraţiei publice locale.

Preşedintele PL Mihai Ghimpu a salutat crearea Asociaţiei Primarilor şi Consilierilor Liberali, “o adevărată armată liberală” care va consolida poziţiile aleşilor locali la nivel local, orăşenesc, raional şi municipal, care are drept obiectiv schimbarea în bine a cetăţenilor. Totodată, Mihai Ghimpu a precizat că ar fi fost remarcabil dacă ar fi fost creată Asociaţia Primarilor şi Consilierilor Alianţei pentru Integrare Europeană, deoarece “unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea creşte”. Preşedintele PL a îndemnat primarii şi consilierii liberali să fie consecvenţi şi să depună eforturi pentru ca cetăţenii Republicii Moldova să facă parte cât mai curând din marea familie europeană.

Preşedintele Fracţiunii parlamentare PL, deputatul Ion Hadârcă s-a referit la evoluţiile social-politice din Republica Moldova, precum şi la situaţia din Alianţa pentru Integrare Europeană, în condiţiile în care PL deţine preşedinţia AIE.

În cadrul Conferinţei Primarul General al municipiului Chişinău Dorin Chirtoacă a prezentat o informaţie despre integrarea primarilor liberali în activităţile administraţiei publice centrale şi locale, oferind şi unele recomandări, rezultate din propria experienţă, pentru a fi asigurată eficienţa aleşilor locali. Dorin Chirtoacă s-a referit şi la necesitatea descentralizării puterii, dezvoltarea relaţiilor de prietenie cu localităţile înfrăţite, facilităţile pe care le poate oferi adiministraţia publică locală cetăţenilor, reformele democratice implementate. “Puterea nostră stă în în puterea fiecărei echipe din localităţi”, a menţionat Dorin Chirtoacă.

Primarul oraşului Străşeni Valentina Casian şi primarul satului Sărata Galbenă, raionul Hânceşti au salutat crearea APCL, precizând că organizaţia nou-creată oferă şansa aleşilor locali de a consolida eforturile PL pentru a face ca autorităţile locale să beneficieze de autonomie locală, descentralizare financiară şi administrativă. Ştefan Vlas a propus ca Asociaţia Primarilor şi Consilierilor Liberali să adere la Congresul Autonomiei Locale din Moldova.

Mesaje de susţinerere pentru aleşii locali au adresat deputatul Corina Fusu, preşedintele Organizaţiei Femeilor Liberale, Ministrul Mediului Gheorghe Şalaru.

Decizia privind crearea Asociaţiei primarilor şi consilierilor liberali a fost aprobată la sfârşitul lunii octombrie în cadrul unei întruniri a primarilor liberali din toate localităţile Republicii Moldova. Ulterior, la începutul lunii decembrie, Consiliul Republican al PL a decis crearea pe 18 decembrie a Asociaţiei primarilor şi consilierilor liberali.

Amintim că în urma alegerilor locale din 2011, Partidul Liberal are 100 de primari, inclusiv 15 femei-primar, 129 consilieri raionali şi municipali, 1 161 de consilieri locali.

Departamentul Comunicare şi Imagine al PL

Rezoluţia Asociaţiei Primarilor şi Consilierilor Liberali (APCL)

Promotori convinşi ai liberalismului modern, primarii şi consilierii liberali, reprezentanţi ai comunităţilor locale din Republica Moldova, întruniţi în cadrul Asociaţiei Primarilor şi Consilierilor Liberali, constituită astăzi, 18 decembrie 2011;

Conştienţi de faptul că administraţia publică locală constituie fundamentul democraţiei reprezentative, iar o veritabilă autonomie locală poate fi atinsă doar prin mai multă libertate acordată autorităţilor publice locale;

Pătrunşi de responsabilitatea pe care o purtăm în faţa membrilor colectivităţilor locale care, prin alegeri libere şi democratice, ne-au încredinţat realizarea eficientă a unor probleme importante de interes local;

Constatând cu regret că administraţia publică locală din Republica Moldova se află într-o situaţie gravă, iar autonomia locală introdusă prin normă constituţională odată cu adoptarea Constituţiei din 1994, nu a reuşit până în prezent să demonstreze aspectele sale pozitive, rămânând doar un decor constituţional în sistemul administraţiei publice locale;

Admiţând o anumită rezervă în ceea ce priveşte existenţa unui consens şi a voinţei politice reale din partea partidelor politice membre ale AIE, precum şi a Guvernului care până în prezent nu au demarat reforma administraţiei publice locale, în baza descentralizării administrative prevăzută în Programului de activitate a Guvernului “Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2011–2014, care prevede în calitate de obiective prioritare: Direcţionarea coerentă a drepturilor, responsabilităţilor şi resurselor financiare către autorităţile publice locale; Consolidarea capacităţilor administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale; Fortificarea autonomiei financiare şi patrimoniale a autorităţilor publice locale, APCL menţionează următoarele:

  1. Până în prezent nu s-a purces la o reformă complexă a sistemului de administrare publică locală şi centrală;
  2. Nu au fost identificate priorităţile şi obiectivele procesului de reformare a sistemului de administrare publică locală, potrivit angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei, precum şi cele asumate în Planul de Acţiuni UE-Republica Moldova;
  3. Cadrul normativ din domeniul APL nu a îmbrăcat forma descentralizării administrative, este foarte încărcat, imprecis şi contradictoriu, care pune în sarcina unităţilor administrativ-teritoriale unele atribuţii nespecifice, dificil sau imposibil de realizat;
  4. Este menţinut deficitul cronic de resurse materiale şi financiare destinate APL. Ponderea veniturilor proprii în bugetele locale, cu unele excepţii, nu depăşeşte 20%, iar unităţile administrativ-teritoriale sunt dependente în cea mai mare parte de transferurile alocate de la autoritatea centrală sau raională;
  5. Nu s-a creat un parteneriat efectiv între stat şi societatea civilă, ignorându-se posibilităţile şi capacităţile de dialog instituţional;
  6. Caracteristicile de bază ale administraţiei publice locale rămân în continuare gestionarea ineficientă şi deficitară a resurselor financiare, managementul public rigid, birocraţia, tutelajul şi dirijismul excesiv al autorităţilor centrale şi raionale faţă de autorităţile publice locale de nivelul unu.

În scopul constituirii unei administraţii publice locale moderne APCL adresează următoarele propuneri:

Partidelor politice şi fracţiunilor parlamentare membre ale AIE, comisiilor permanente ale Parlamentului:

Guvernului Republicii Moldova:

În scopul eficientizării administraţiei publice locale APCL îşi asumă următoarele angajamente:

Sursa: www.pl.md

A fost desemnată conducerea Tineretului Liberal din sectorul Centru al capitalei Femeile liberale au participat la Yerevan la Conferinţa internaţională “Femeile — 20 de ani după colapsul comunismului: provocări şi oportunităţi”