Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Valeriu Munteanu: Fracţiunea Partidului Liberal solicită modificarea Codului Audiovizualului pentru a avea mai multe emisiuni în limba română

|versiune pentru tipar||
PL / 4 mai 2012
Partidul Liberal

Discursul deputatului PL Valeriu Munteanu pe marginea raportului de activitate al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2011, rostit în şedinţa Parlamentului din 4 mai 2012

Stimate domnule Preşedinte al Parlamentului,
Domnilor deputaţi,
Stimaţi membri ai CCA!

Am studiat şi audiat cu deosebit interes raportul prezentat de Dvs. astăzi, având în vedere că acesta, se referă la un domeniu foarte important, sensibil şi care afectează într-o mare măsură întreaga societate. În linii mari, din conţinutul raportului reiese o activitate prodigioasă care, din păcate, studiind spaţiul audiovizual al Republicii Moldova, inclusiv prin prisma unor rapoarte de monitorizare prezentate de societatea civilă, nu poate fi observată cu ochiul neînarmat.

Am remarcat o creştere cantitativă constantă a radiodifuzorilor înregistraţi şi monitorizaţi de CCA, însă, cu regret, aspectul calitativ al activităţii acestora, lasă mult de dorit şi nu mă refer aici la conţinutul programelor, care deseori este inadecvat, ci, în primul rând, la structura lingvistică a grilei de emisie.

Stimate domnule preşedinte,

Una dintre direcţiile prioritare de activitate ale CCA este şi protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural, iar Codul Audiovizualului stabileşte clar volumul şi caracterul producţiei difuzate în limba română.

Este salutabilă iniţiativa CCA privind desfăşurarea, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe, a unei campanii de monitorizare a calităţii limbii române, vorbite în emisiunile televizate. Raportul de monitorizare pe 42 de pagini, a 13 posturi de televiziune din Republica Moldova (… dintre care au rămas doar 12), sub aspectul calităţii limbii romane, în lunile octombrie-noiembrie 2011, este după părerea mea … o lucrare de excepţie, care trebuie să devină, aşa cum îşi doresc şi autorii, un instrument de lucru pentru cei din televiziune, un îndreptar util, care ar conduce la îmbunătăţirea calităţii limbii române vorbite la microfon, or, astăzi limba română din audiovizualul nostru tinde să se identifice, spun autorii, cu limbajul neîngrijit public oral, iar pericolul este ca eroarea să devină normă, prin adoptarea ei de către un număr mare de vorbitori, aparţinând publicului de televiziune.

Sperăm foarte mult că studierea cu acribie a acestor rapoarte, inclusiv în colectivele de muncă ale instituţiilor audiovizuale, vor conduce la îmbunătăţirea neîntârziată a limbii române, folosită în comunicarea cu utilizatorii de programe.

În acelaşi timp, Fracţiunea Partidului Liberal consideră imperios necesară sporirea considerabilă a emisiei în limba română, fapt evident în condiţiile “cotropirii” răsăritene a audiovizualului din Republica Moldova.

În cel mai apropiat timp, fracţiunea Partidului Liberal va înregistra o iniţiativă legislativă de modificare a Codului Audiovizualului, care va obliga radiodifuzorii să crească treptat producţia proprie în limba română şi nu doar programele cu caracter informativ şi analitic aşa cum prevede astăzi articolul 11 din Codul Audiovizualului, prevederile căruia le considerăm insuficiente la acest moment.

Însă, domnilor şi doamnelor membri ai CCA, înţelegeţi de bună seamă, că pentru a avea succes, prevederile legislative adoptate, urmează a fi susţinute şi de către instituţia pe care o reprezentaţi, care este unica autoritate în domeniul audiovizualului, capabilă să asigure executarea întru totul a prevederilor legale din acest domeniu.

Cu părere de rău, după cum reiese din raportul prezentat de Dvs., din cele 137 de sancţiuni aplicate de CCA în 2011, 111 sunt doar avertizări publice. Considerăm inadecvată o astfel de abordare, având în vedere că aceste sancţiuni blânde sunt ineficiente întru corectarea situaţiei, când unele instituţii audiovizuale, stăruie ani la rând, deliberat şi cu nonşalanţă în aceleaşi greşeli,…. în acest sens solicităm ca pe viitor să daţi dovadă de mai multă promptitudine, intransigenţă şi curaj, în aplicarea prevederilor legale, iar precedente pozitive în acest sens aveţi deja.

Stimate domnule preşedinte,

Consiliul Audiovizualului, pe care îl conduceţi reprezintă o instituţie autonomă, însă sunt sigur că demersul pe care vi-l adresăm întru aplicarea fără tăgadă şi efectivă a prevederilor legii de care vă conduceţi, consonează perfect cu voinţa majorităţii concetăţenilor noştri, care, din păcate, sunt supuşi continuu tirului informaţional extern.

Domnule preşedinte,

Vă mulţumim dumneavoastră şi celorlalţi membri ai CCA, pentru raportul prezentat şi munca depusă şi vrem să vă asigurăm de toată susţinerea noastră întru promovarea politicilor corecte în domeniul audiovizualului.

Vă mulţumesc.

Sursa: www.pl.md

Felicitări reprezentanţilor mass-media cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei Deputatul Valeriu Saharneanu: Naţiunea titulară a acestui stat nu trebuie să fie transformată, prin politicile înţelese greşit şi prin practicile neghioabe la care suntem martori, în ostatici ai Federaţiei Ruse pentru că suntem cunoscătorii limbii ruse