Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Comunicat de presă al Consiliului de reformare al PL

|versiune pentru tipar||
PL / 19 aprilie 2013 | 
Partidul Liberal

Consiliul reformator al Partidului Liberal face următoarele precizări reieşind din ultimele evoluţii de pe scena politică din Republica Moldova.

 1. Şedinţa fracţiunii PL din data de 17 aprilie 2013 convocată şi desfăşurată de cinci deputaţi din totalul de 12 parlamentari nu a întrunit cvorumul legal pentru a lua o decizie legală deoarece cei cinci membrii ai fracţiunii participanţi la şedinţă constituie evident minoritatea. În acelaşi stil, Consiliul Republican al PL convocat mai înainte şi-a asumat atribuţii care nu ţin de competenţa sa aplicînd eronat prevederile statutului Partidului Liberal. În conformitate cu art. 3.16 din Statutul Partidului Liberal, sancţiunea de excludere este înaintată şi aplicată de către preşedintele partidului în baza hotărîrii aprobate de către Congres, pentru prim-vicepreşedinţi, vicepreşedinţi şi secretarul general. Totodată, conform art.3.17 din Statutul Partidului Liberal “sancţiunea de excludere este înaintată şi aplicată de către preşedinte în baza hotărîrii aprobate de către Congres pentru membrii Consiliului Republican”. Toţi semnatarii declaraţiei Consiliului de reformare a Partidului Liberal sunt membri ai Consiliului Republican al PL. Prin urmare, nici unul dintre semnatarii declaraţiei respective nu puteau fi excluşi din rîndurile Partidului Liberal şi din organele de conducere ale PL decît de Congresul PL. (Art. 4.17.4 Statutul PL)

 2. Statutul deputatului în Parlament şi modul de funcţionare a fracţiunilor parlamentare sunt reglementate prin Constituţie, prin Legea nr. 39 din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlamentul RM şi de Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996. Potrivit acestor prevederi legale pe data de 19 aprilie 2013 a avut loc şedinţa fracţiunii PL unde au fost prezenţi 7 deputaţi din totalul de 12 fiind asigurat şi cvorumul necesar pentru a convoca şedinţa. Cu majoritatea de voturi au fost adoptate următoarele decizii:

  1. Retragerea procesului verbal nr. 2 din 17 aprilie 2013 din plenul Parlamentului, prezentat cu încălcarea prevederilor instituţionale şi legale ca fiind nul.
  2. Eliberarea din funcţia de secretar al fracţiunii PL a deputatului Valeriu Munteanu.
  3. Alegerea în calitate de secretar al fracţiunii PL a deputatului Ana Guţu. Aceste decizii au fost luate reieşind din acţiunile şi deciziile ilegale ale membrilor minoritari ai fracţiunii PL desfăşurate în cadrul şedinţei din 17 aprilie 2013.

  Totodată invocarea deciziilor organelor de partid este irelevantă şi contrară normelor constituţionale şi legale. Potrivit art.68 din Constituţie, deputatul este în serviciul poporului iar orice mandat imperativ este nul, fapt ce demonstrează inadmisibilitatea imixtiunii deciziilor organelor de partid în activitatea organelor de lucru ale Parlamentului, fracţiunii parlamentare. În acelaşi context în art. 4 din Regulamentul Parlamentului, stabileşte modul de funcţionare a fracţiunilor şi raporturile membrilor cu aceasta. Luînd în consideraţie că excluderea membrilor din cadrul fracţiunii este posibilă doar în condiţiile prevederilor regulamentare menţionate.

 3. Consiliul de reformare a PL îşi menţine declaraţia făcută în cadrul conferinţei de presă din 12 aprilie 2013 şi reiterează necesitatea de reformare a partidului prin următoarele acţiuni:

  1. Convocarea Congresului extraordinar a PL pentru demarera democratizării vieţii interne a partidului şi promovarea în fruntea Partidului Liberal a lui Dorin Chirtoacă, exponentul schimbării şi înoirii clasei politice din RM.
  2. democratizarea activităţii interne a Partidului Liberal şi promovarea resurselor umane valoroase în baza de meritocraţie şi competiţie sănătoasă.
  3. solidarizarea şi coeziunea tuturor membrilor PL pentru consolidarea şi democratizarea cît mai eficientă şi mai grabnică a tuturor structurilor sale teritoriale şi din diasporă.

  Prin cele declarate asigurăm cetăţenii RM că membrii fracţiunii PL din Parlament sunt conştienţi de rolul pe care îl au în promovarea şi realizarea dezideratului naţional major de integrare europeană şi soluţionarea constructivă a crizei politice din RM.

 4. Consiliul de reformare a PL lansează o invitaţie la dialog către prim-vicepreşedintele PL, Dorin Chirtoacă în vederea realizării dezideratelor menţionate în declaraţia Consiliului de reformare.

Mihai GHIMPU a participat la şedinţele birourilor permanente convocate ilegal la Ungheni şi Dubăsari Tinerii Liberali au participat la masa rotundă: “Încotro merge Moldova?” (Quo vadis Moldova)