Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia Consiliului de reformare al Partidului Liberal cu privire la contestarea depusă la Ministerul Justiţiei

|versiune pentru tipar||
PL / 22 aprilie 2013 | 
Partidul Liberal

În legătură cu acţiunile de excludere din funcţiile deţinute în organele de conducere cît şi din rîndul membrilor Partidului Liberal în cadrul şedinţei Consiliului Republican a prim-vicepreşedintelui Partidului Liberal, Ion Hadârcă, deputat, preşedintele fracţiunii PL în Parlamentul RM, secretarul general, Ion Bodrug, deputat PL, Ana Guţu, deputat PL, Gheorghe Şalaru, preşedinte, filiala teritorială Cimişlia, ministrul mediului, Tatiana Potîng, preşedinte filiala teritorială Bălţi s.a.

Consiliul de reformare al PL comunică următoarele:

Astăzi, 22 aprilie 2013, Consiliul de reformare al PL a sesizat Ministerul Justiţiei, instituţia care reprezintă instrumentul principal de monitorizare a partidelor politice iar funcţia de bază în acest domeniu reprezintă controlul asupra respectării de către partide a legislaţiei în vigoare.

Pornind de la faptul că au fost încălcate grav prevederile Statutului PL art. 3.16, 3.17, care stabilesc că sancţiunea de excludere pentru prim-vicepreşedinţi, vicepreşedinţi, secretarul general şi membrii consiliului republican este aprobată prin hotărîrea Congresului şi nu a Consiliului Republican iar conform art. 4.15, preşedinţii organizaţiilor teritoriale sunt aleşi sau revocaţi de către conferinţa teritorială şi nu de consiliul republican, considerînd că dreptul la libera exprimare, dreptul la libertate de gîndire, dreptul la opinie proprie, reprezintă libertăţile fundamentale ale omului şi pilonii de bază care constituie garaţia democraţiei în orice stat, comunitate, partid fiind reglementate de: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în art.19, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale încheiată la Roma la 4 noimebrie 1950, art. 10, Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 aprilie 1994, care a pornit de la consideraţia că statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic, sunt valori supreme, art. 32, Legea nr.64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare, art. 1, Statutul Partidului Liberal, conform art. 3.7, membrul partidului are dreptul să-şi exprime în mod liber opiniile în cadrul tuturor forurilor partidului, să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a le exprima şi de a le supune dezbaterilor organelor de conducere ale partidului iar conform art. 3.8, orice limitare inclusiv al acestui drept este interzisă.

Întru restabilirea încrederii cetăţenilor, simpatizanţilor şi membrilor Partidului Liberal în activitatea partidelor ca fiind instituţii care promovează valorile democratice, avînd scopul exercitării calitative a actului de guvernare am solicitat Ministerului Justiţiei următoarele:

  1. Stabilirea încălcărilor prevederilor statutare ale Partidului Liberal şi a legislaţiei în vigoare prin deciziile de excludere a membrilor PL în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Republican.
  2. Anularea deciziilor adoptate şi restabilirea membrilor PL excluşi din rîndul membrilor precum şi din funcţiile deţinute în organele de conducere ale partidului în cadrul Consiliului Republican din data de 13 aprilie 2013.
Rezoluţia Conferinţei Filialei Teritoriale Ocniţa a Partidului Liberal privind atentatul aşa-zisului “grup de reformatori” de a scinda partidul Declaraţia OFL cu privire la situaţia social-politică din republică şi trădarea unor foşti colegi de partid