Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Proiect pentru mărirea valorii neimpozabile a bunurilor importate de persoane fizice de la 200 la 500 euro

|versiune pentru tipar||
PL / 12 iunie 2013
Partidul Liberal

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 47 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova se înaintează cu titlu de iniliativă legislativă, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 din Legea cu privire la rnodul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20 decembrie 2002.

PROIECT

LEGE
pentru modificarea şi completarea articolului 5 din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20 decembrie 2002

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul unic. — Articolul 5 alineatul (1) litera d) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20 decembrie 2002

Prin intermediul întreprinderilor poştale sunt expediate zilnic, către destinatari din Republica Moldova, sute de trimiteri poştale, multe dintre care conţin bunuri de valoare.

Având în vedere numărul regretabil de mare de conaţionali emigraţi peste hotare, dar şi dezvoltarea extensivă a comerţului electronic internaţional, cetăţenii Republicii Moldova beneficiază deseori de trimiteri poştale internaţionale, fie că acestea conţin lucruri expediate de către persoane apropiată din afara frontierelor, sau de produse procurate prin intermediul internetului de la magazine electronice străine. În toate cazurile, conform reglementărilor actuale, cetăţenii Republicii Moldova sunt nevoiţi să achite taxe vamale atunci când valoarea în vamă a mărfii depăşeşte 200 de euro, fapt care, în opinia noastră, nu corespunde necesităţilor şi realităţilor actuale.

Considerăm oportună majorarea cel puţin până la 500 euro a limitei valorii în vamă a mărfurilor expediate destinatarilor din Republica Moldova prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, având în vedere circumstanţele enunţate mai sus, dar şi intenţia de a descuraja transmiterea ilegală a mărfurilor de peste hotare, precum şi pentru a contribui la dezvoltarea serviciilor poştale naţionale şi la o mai bună reglementare a pieţei transporturilor internaţionale.

Urmează a menţiona că în cadrul spaţiului vamal unic comunitar asupra trimiterilor asemănătoare nu se aplică taxe de import, iar în unele state vecine, cum ar fi Federaţia Rusă, acestă limită este de 1000 de euro, iar în altele, de exemplu, Ucraina, au fost deja înregistrare proiecte legislative de majorare a cotei menţionate. La fel, urmează a fi subliniat faptul că majorarea limitei se va răsfrânge doar asupra bunurilor destinate uzului personal, fără a prejudicia raporturile comerciale ale persoanelor juridice.

Având în vedere cele de mai sus, precum şi în scopul promovării relaţiilor contractuale internaţionale în rândul cetăţenilor Republicii Moldova şi, implicit, asigurarea unei oferte mai diversificate, dar şi ţinând cont de creşterea veniturilor populaţiei din momentul adoptării în 2002 a legii curente, propunem acest proiect de lege de majorare de la 200 la 500 de euro a valorii mărfurilor neimpozabile cu taxe vamale, expediate prin intermediul trimiterilor poştale.

Deputaţi în Parlament
Valeriu MUNTEANU, Mihai GHIMPU, Corina FUSU, Gheorghe BREGA, Boris VIERU

Sursa: www.pl.md

Corina FUSU — unica femeie-preşedinte a Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media Felicitări, D-le Roman Gherasimov şi D-le Mihai Paşcovschi!