Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Deputaţii PL sesizează CC pentru a apăra drepturile nou-născuţilor

|versiune pentru tipar||
PL / 24 februarie 2014 | 
Partidul Liberal

Astăzi, 24 februarie 2014, Conducerea Partidului Liberal a susţinut o conferinţă de presă cu tema: Politica antisocială a Coaliţiei “ProEuropene”. La conferinţă au participat: Deputatul Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului Liberal, Deputaţii Corina Fusu, Vicepreşedinte PL şi Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL şi Veronica Herţa, Vicepreşedinte al Partidului.

Preşedintele Partidului Liberal a amintit că la 23 decembrie 2013, a fost votată Legea nr.332 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004, privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Mihai Ghimpu a anunţat că Deputaţii PL au scris o sesizare la Curtea Constituţională, care va fi depusă astăzi, şi solicită controlul constituţionalităţii cu declararea neconstituţională a prevederilor Legii nr. 332 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, în partea ce se referă la riscurile sociale asigurate ca maternitatea şi creşterea copilului, astfel precum sunt indicate în art. 1 alin. (2) din Legea nr. 289 din 22.07.2004 şi, implicit, normele referitoare la tipurile de indemnizaţii sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi f) din Legea nr. 289 din 22.07.2004 şi anume indemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani.

“Este cunoscut faptul că în Republica Moldova mortalitatea depăşeste natalitatea, în astfel de situaţii, Guvernul/statul trebuie să întreprindă acţiuni de încurajare a natalităţii, iar la noi ce face Coaliţia? Înjumătăţeşte îndemnizaţia de maternitate şi cea pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani. Aceasta este o dovadă în plus că actuala guvernare este departe de interesele cetăţenilor. Constituţia R. Moldova nu admite să iei un drept obţinut şi avem şi o hotărâre a Curţii Constituţionale în acest sens că dreptul obţinut nu poate fi luat, iar Coaliţia asta a făcut, prin urmare, a încălcat Constituţia.

Considerăm că aceasta este o politică antisocială! În situaţia când mortalitatea depăşeşte natalitatea, Guvernul/statul, cu atât mai mult puterea democratică, trebuie să creeze condiţii ca familiile tinere să aibă nu doar un copil, ci atât cât doresc ei. Noi condamnăm astfel de acţiuni antisociale de a economisi pe contul nou-născuţilor”, a menţionat Preşedintele Mihai Ghimpu.

Veronica Herţa a atras atenţia asupra aspectelor negative ale respectivei Legi asupra bugetului de stat, dar, mai grav, asupra viitoarelor mămici, şi a subliniat diferenţele şi schimbările care se vor realiza după ce Legea va intra în vigoare — “Prevederile acestei legi înjumătăţesc practic îndemnizaţia de maternitate şi cea pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 3 ani. Dispoziţiile contestate vor servi temei pentru achitarea salariilor în plic, implicit evaziunea fiscală la toate tipurile de impozite, inclusiv contribuţiile de asigurări sociale”.

Corina Fusu a menţionat că puterea Republicii Moldova, adică Coaliţia care “reprezintă voinţa poporului” a decis să economisească pe seama copiilor. “Puterea în loc sa lupte cu coruptia, folosirea banilor publici în interese personale, în loc să facă privatizările prin licitaţie şi transparenţă(Banca de Economii, Aeroportul), a decis că e mai simplu sa iei de la copiii nou-născuţi pentru a suplini bugetul de stat. Coaliţia de guvernare prin acţiunile sale subminează natalitatea şi pune în pericol viitorul societăţii”, a mai accentuat Corina Fusu.

În continuare, Valeriu Munteanu a enunţiat că în pofida faptului că această lege a fost scrisă în termeni sofisticaţi, unele prevederi sunt neconstituţionale, iar Deputaţii care au votat fie nu au remarcat neregularităţile, fie au permis conştient să se realizeze aceste încălcări.

“Această reglementare vine în contradicţie şi cu dispoziţiile art. 54 din Constituţie, potrivit căruia în R. Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului, iar exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. Dispoziţiile contestate ale Legii nr. 289 din 22.07.2004, în redacţia Legii nr. 332 din 23.12.2013, prin care indirect şi neargumentat se cenzurează dreptul persoanei la muncă (anterior naşterii cât şi în perioada de trei ani după naştere), încalcă în mod flagrant dispoziţiile art. 54 din Constituţie.

Prin dispoziţiile legale contestate sunt afectate drepturi fundamentale, precum dreptul la muncă şi la protecţia socială a muncii şi dreptul la un nivel de trai decent, iar acestea sunt drepturi complexe care includ şi dreptul la salariu şi dreptul la condiţii rezonabile de viaţă, care să asigure un trai civilizat şi decent cetăţenilor.

Or, aplicarea dispoziţiilor legale contestate, care indirect obligă la încetarea relaţiilor de muncă până le depunerea cererii de acordarea a indemnizaţiei de maternitate, are ca efect imediat încetarea raporturilor de serviciu cu pierderea tuturor drepturilor salariale aferente.

Noi, Deputaţii PL, mergem la CC şi solicităm examinarea în regim de urgenţă a sesizării, astfel ca pâna la intrarea în vigoare a Legii să tranşăm neconstiţuionalitatea unor prevederi din aceasta lege” — a informat Valeriu Munteanu.

În sesizarea adresată Curţii Constituţionale, autorii Sesizării — Mihai Ghimpu, Corina Fusu, Valeriu Munteanu şi Gheorghe Brega, solicită Înaltei Curţi declararea neconstituţională a prevederilor Legii nr. 332 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, în partea ce se referă la riscurile sociale asigurate ca maternitatea şi creşterea copilului, şi anume indemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Dragobetele sărută fetele! Tinerii liberali din Cahul au sărbătorit Dragobetele