Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Deputaţii PL au înaintat un Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului

|versiune pentru tipar||
PL / 28 februarie 2014
Partidul Liberal

Astăzi, 28 februarie 2014, Deputaţii PL — Mihai Ghimpu, Corina Fusu, Valeriu Munteanu şi Gheorghe Brega — au înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă proiectul de Lege privind modificarea legii cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996.

Deputaţii PL argumentează că prezentul proiect de lege vine să contribuie la îmbunătăţirea procesului legislativ prin înlăturarea unor omisiuni semnificative pentru exercitarea democratică a puterii în unica autoritate legislativă a statului — Parlamentul Republicii Moldova.

Prin acest proiect, Deputaţii PL au propus ca la articolul 88, alineatul (1), înainte de ultima propoziţie se introduce o propoziţie nouă având următorul conţinut: “Rezultatul numeric al votului deschis prin mijloace electronice se afişează instantaneu pe panouri informaţionale în sala de şedinţe a Parlamentului”, iar la articolul 89, alineatul (2) se completează în final cu următoarele cuvinte: “şi are următoarele semnificaţii: «pentru», «contra» sau «abţinere»”.

În nota informativă, Deputaţii Partidului Liberal au accentuat: “Completările propuse la Regulamentul Parlamentului sunt necesare pentru asigurarea transparenţei decizionale, prin afişarea rezultatelor votării prin mijloace electronice pe un panou informaţional, disponibil spre vizualizare persoanelor care se află în sala de şedinţe a Parlamentului sau reprezentanţilor mass-media. Astfel, cetăţenii Republicii Moldova vor dispune de un mecanism eficient de monitorizare a activităţii deputaţilor, atât prin prisma activismului legislatorilor, cât şi prin prisma raporturilor cantitative în cadrul procedurii de vot. În aceeaşi ordine de idei, afişarea publică a rezultatelor votării va exclude abuzurile de drept şi va permite depistarea precoce a ilegalităţilor comise în sala de şedinţe a Parlamentului, precum şi va contribui la excluderea situaţiilor de conflict, care implică uneori renumărarea voturilor”.

Deputaţii PL au mai sublininiat că pentru a asigura o deplină funcţionalitate a mecanismelor democratice este indispensabilă şi corectarea unei lacune legislative involuntare, referitoare la prevederea legală a semnificaţiilor votării prin includerea în textul Regulamentului Parlamentului a stipulărilor exprese privitoare la posibilităţile de exprimare a votului: “pentru”, “contra” sau “abţinere”.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Mihai Ghimpu în vizită la Liceul “Gheorghe Ghimpu” Să ne trăiţi mulţi ani, Maestre Eugen Doga!