Alegerile locale generale din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Deputaţii PL au înaintat un demers Preşedintelui R. Moldova privind semnarea şi ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice

|versiune pentru tipar||
PL / 11 aprilie 2014
Partidul Liberal
Preşedintelui Republicii Moldova
Domnului Nicolae TIMOFTI

Stimate domnule Preşedinte,

Prin prezenta, deputaţii Partidului Liberal îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de fenomenul violenţei domestice şi consecinţele grave de care sunt afectate sute de familii în întreaga republică, în special copii şi femeile, care sunt victimele violenţei domestice. Tot mai multe cazuri de violenţă sunt semnalate şi înregistrate de către organele de forţă, însă rezolvarea acestora şi protecţia victimelor rămâne nesoluţionată, deocamdată.

Legislaţia în vigoare, care reglementează prevenirea şi combaterea violenţei în familie, generează multiple probleme. Nu există suficiente mecanisme legislative de implementare, sancţiunile pentru pedepsirea agresorului nu sunt corect aplicate, există o problemă de sistem la acest capitol. Nu mai putem tolera situaţiile când copii şi femeile sunt agresaţi fizic şi psihic şi statul nu le asigură protecţia şi grija necesară.

Un nou instrument internaţional care va soluţiona această problemă este Convenţia Consiliului Europei privind Prevenirea şi Combaterea Violenţei Împotriva Femeilor şi a Violenţei Domestice.

Acest nou tratat este unul decisiv şi constituie primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic din Europa care creează un cadru legal cuprinzător în scopul protecţiei femeilor împotriva tuturor formelor de violenţă. Convenţia stabileşte, de asemenea, un mecanism specific de monitorizare, în scopul de a asigura punerea efectivă în aplicare a dispoziţiilor sale de către părţi.

Noua Convenţie a Consiliului Europei privind Prevenirea şi Combaterea Violenţei Împotriva Femeilor şi a Violenţei Domestice, reprezintă tratatul internaţional cel mai cuprinzător care abordează această gravă violare a drepturilor omului. Acesta tinde spre toleranţă zero privind această formă de violenţă şi constituie un important pas înainte pentru a face din Europa şi dincolo de ea un loc mai sigur.

Prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a agresorilor reprezintă punctele cheie ale Convenţiei. Acest instrument încearcă, totodată, să schimbe mentalitatea şi sentimentele persoanelor, fiind o chemare adresată societăţii, în special bărbaţilor şi tinerilor, să-şi modifice atitudinea. În esenţă, Convenţia constituie o nouă chemare pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi, întrucât violenţa împotriva femeilor este adânc înrădăcinată în inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în cadrul societăţii şi este perpetuată de o cultură a toleranţei şi a negării fenomenului respectiv.

Convenţia recunoaşte fenomenul violenţei împotriva femeilor drept o violare a drepturilor omului şi o formă de discriminare. Aceasta înseamnă că statele vor fi responsabile dacă nu răspund în mod corespunzător împotriva acestei forme de violenţă. De asemenea Convenţia introduce o serie de infracţiuni noi, precum căsătoria forţată, hărţuirea, avortul forţat sau sterilizarea forţată.

Aceasta înseamnă că statele vor trebui să introducă în legislaţie ca infracţiuni fapte neincriminate până în prezent. Convenţia face apel pentru implicarea tuturor instituţiilor şi agenţiilor relevante ale statului pentru a conlucra în combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

Până în prezent, Republica Moldova nu a semnat şi nici nu a ratificat Convenţia Consiliului Europei privind Prevenirea şi Combaterea Violenţei Împotriva Femeilor şi a Violenţei Domestice. Deşi la capitolul violenţei domestice suntem campioni.

Actualitatea şi stringenţa problemei abordate este asigurată de statisticile în domeniu. Astfel, conform studiului naţional, fiecare a şasea femeie din localităţile urbane şi fiecare a şaptea femeie din localităţile rurale cel puţin o dată a fost supusă violenţei în familie pe parcursul vieţii. Alt studiu efectuat în rândul tinerilor de 15–35 ani indică că violenţa în familie/cuplu este percepută ca fiind o problemă majoră pentru ţara noastră (49%), alţii 39% sunt de acord că aceasta constituie o problemă, iar restul 12% consideră că problema este ceva personal.

Pe parcursul anului 2013, conform datelor MAI, în Republica Moldova în sfera relaţiilor familiale au fost comise 22 omoruri, 5 determinări la sinucidere, 93 vătămări corporale grave, dintre care, în 36 de cazuri a survenit decesul victimei, 118 vătămări corporale medii, 193 acte de violenţă comise împotriva mai multor membri de familie şi 938 vătămări intenţionate uşoare a integrităţii corporale.

În conformitate cu Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, propunerile cu privire la iniţierea negocierilor în vederea încheierii unui tratat internaţional se prezintă de către Preşedintele Republicii Moldova. În acest context, atenţionăm importanţa adoptării neîntârziate a deciziei cu privire la iniţierea negocierilor pentru semnarea şi ratificarea de către Republica Moldova a “Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice” adoptată la 11 mai 2011, la Istanbul.

Deputaţii în Parlament:

Mihai Ghimpu
Corina Fusu
Gheorghe Brega
Valeriu Munteanu

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Mihai Moldovanu: HUNTA lui DODON atacă Primăria! Un “ceban” rătăcit de turma-i comunistă în acţiune chiar de “7 aprilie” Conferinţele Organizaţiilor Teritoriale PL Cahul şi Anenii Noi