Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Mihai Moldovanu: Investiţii municipale pentru dezvoltarea SCM “Sfânta Treime”, — paşi concreţi pentru modernizarea calităţii asistenţei medicale în mun. Chişinău

|versiune pentru tipar||
PL / 29 aprilie 2014
Partidul Liberal

La 23 aprilie curent am întreprins o vizită de lucru la Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”. Scopul vizitei a fost valorificarea investiţiilor capitale ce urmează a fi asimilate de instituţie de la Consiliul municipal, cu sprijinul plenar al Primăriei mun. Chişinău. Astfel investiţiile vor merge la renovarea capitală a trei secţii, anume — urologie, proctologie, oftalmologie. Se pregătesc caietele de sarcini pentru proiectare. Anul acesta se va desfăşura proiectarea acestor secţii, prin procedura predefinită a alegerii executorului prin metoda licitaţiilor publice. La sfârşitul anului, în baza proiectelor realizate vor fi alocate sumele necesare efectuării lucrărilor de reparaţie. Estimativ la o secţie ar merge de la 5 la 8 milioane lei. Pentru a nu perturba activitatea secţiilor respective, unde permite cazul, se va proceda etapizat.

Scopul urmărit, în urma renovărilor planificate, este obţinerea de plus valoare, ceea ce s-ar traduce în mai mulţi pacienţi, respectiv cu obţinerea mai multor resurse reinvestite. Cu cât clinica va dispune de condiţii moderne hoteliere în cuplu direct cu utilaj şi dotare performantă, cu atât va creşte satisfacţia pacienţilor, dar şi atractivitatea ca aceştia să se trateze anume aici şi de ce nu să opteze pentru anumite pachete de servicii suplimentare contra plată.

Secţia “Oftalmologie” este, pe bună dreptate considerată, una din cele mai puternice din municipiu, printre altele similare. Personalul secţiei în frunte cu Şefa secţiei Dna Valentina Lupan au prezentat reperele interne, care după părerea lor vor contribui la atingerea scopurilor trasate. Astfel a fost propus de a suplini sălile de examinare, a rearanja fluxurile de vizitatori şi pacienţi, etc.

Directorul spitalului Dl. Semion Terente, pe post de gazdă, a accentuat colectivelor prezente la întâlnire să formuleze clar momentele tehnice necesare a fi implementate în urma renovărilor în secţiile vizate.

Secţia “Proctologie”, va fi modernizată astfel ca fiecare salon să beneficieze de bloc sanitar, ceea ce în prezent lipseşte. De asemenea alte detalii au fost puse la punct cu participarea şefului acesteia, Dl Mihail Erlih.

Secţia “Urologie”, de altfel o secţie într-o oarecare măsură strategică, va beneficia la anul de o reparaţie într-o singură etapă, aproximativ de patru luni. Astfel, unde e cazul, vor fi replanificate saloanele, sălile de proceduri, etc. Se va strădui a menţine, dacă nu chiar mări numărul existent de paturi — 35. Colectivul şi Şeful secţiei, Dl Constantin Ieşanu au relevat, de asemenea, multe alte lucruri ce trebuiesc luate în consideraţie la momentul proiectării.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Bucurii pentru copii! Liberalismul este calea pentru un trai mai bun