Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Şedinţa comună de lucru cu Miniştrii şi Primarii PL

|versiune pentru tipar||
PL / 18 aprilie 2016
Partidul Liberal

Azi, la sediul PL, a avut loc o şedinţă comună de lucru cu participarea Miniştrilor şi Primarilor Partidului Liberal. Evenimentul a fost organizat de secretariatul General la iniţiativa aleşilor locali. La şedinţă au participat şi deputaţii Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului Liberal şi Ion Apostol,Secretarul General al PL.

Subiectele abordate de către aleşii locali şi miniştrii PL au ţinut de aprobarea de către parlament a Politicii bugetar-fiscale, a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016, a reformelor ce ţin de descentralizarea administraţiei publice locale, creşterea competenţelor pentru APL, dar şi de susţinerea acordată pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii din satele şi oraşele republicii, inclusiv aplicarea la programe şi proiecte transfrontaliere

Adoptarea de către Parlament, a legii care permite consiliilor locale să schimbe destinaţia terenurilor aflate în proprietatea APL, dar şi Legea care permite autorităţilor locale să sesizeze Curtea constituţională sunt proiecte pe care aleşii locali le-au aşteptat şi sunt binevenite. De asemenea Primarii PL au solicitat acordarea dreptul de a fi “agent constatator”, pentru a putea rezolva problemele ce ţine de gunoiştile neautorizate, de comerţul neautorizat etc.

Corina Fusu, Ministrul Educaţiei a vorbit în faţa celor prezenţi despre noutăţile legislative în domeniul educaţiei, situaţia la zi, dar şi problemele identificate în teritoriu, în organizarea şi desfăşurarea învăţământului preşcolar şi general. “Vă îndemn să aveţi permanent un dialog activ în teritoriu, cu directorii, cadrele didactice, serviciile de asistenţă socială din teritoriu, elevii, părinţii, dar şi cu Ministerul Educaţiei” a spus Corina Fusu.

Iurie Chirinciuc, Ministrul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor a prezentat un nou concept, ce ţine de repartizarea mijloacelor financiare din Fondul Rutier, care diferă de prevederile politicii bugetar-fiscale din acest domeniu. “MTID îşi propune repartizarea a 50% din taxele pentru folosirea drumului de către autovehiculele înmatriculate în RM către Autorităţile publice locale de nivelul I şi repartizarea mijloacelor financiare din Fondul rutier către Autorităţile publice locale de nivelul II, calculate pe km convenţional de reţea, ceea ce reprezintă o alternativă mai bună de repartizare a taxei rutiere în contextul Strategiei naţionale de descentralizare. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor îşi doreşte, şi depune toate eforturile, pentru a face din Republica Moldova un stat cu drumuri europene şi transport modern. Este un vis, pe care, cu siguranţă, îl aveţi şi dvs., şi sunt convins că vom ajunge să-l trăim împreună într-o perioadă nu atât de îndelungată”, a menţionat Iurie Chirinciuc.

Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului, a vorbit primarilor despre prioritizarea proiectelor ce ţin de domeniul mediului. Azi Ministerul Mediului are în faţă câteva sarcini concrete, şi anume: Construcţia reţelelor de apă potabilă şi canalizare, în toate localităţile republicii. Managementul deşeurilor, deoarece localităţile noastre s-au transformat în gunoişte nu doar la exterior, dar şi în interior. Realizarea din timp a intervenţiilor necesare stabilirii condiţiilor de apariţie şi dezvoltare a alunecărilor de teren şi împădurirea acestora.

Anatol Şalaru, a spus că susţine iniţiativele colegilor miniştri, dar toate acestea, inclusiv, învăţământ de calitate, drumuri bune, servicii de apă şi canalizare pot fi implementate doar, când securitatea statului va fi asigurată. “Se cunoaşte faptul ca prosperitatea unei ţări este direct dependenţa de asigurarea securităţi. În acest context, cooperarea Republicii Moldova cu NATO, dar şi cu Uniunea Europeană este un pilon de bază şi o şansă istorică pentru Republica Moldova în asigurarea apărării şi prosperităţii statului, fiind de asemenea şi o posibilitate de a participa la asigurarea securităţii regionale şi internaţionale. Având o ţară cu un sistem de apărare şi securitate viabil, vom putea avea o dezvoltare economică durabilă şi ne vom putea ocupa locul nostru stabil în familia statelor Uniunii Europene” a accentuat Anatol Şalaru.

Secretarul General al PL, a vorbit aleşilor locali despre organizarea în luna mai a unui seminar, la care vor participa Primarii PL, unde vor învăţa să scrie proiecte de succes prin aplicaţii practice interactive! (completarea Cererilor de Finanţare, întocmirea dosarului de finanţare, stabilirea parteneriatelor etc. Trening-ul va fi unul interactiv şi va fi focalizat pe formarea abilităţilor participanţilor în scopul creşterii capacităţii de scriere şi gestionare a proiectelor finanţate atât din fonduri disponibile în republică, dar şi transfrontaliere.

La final, Mihai Ghimpu, Preşedintele PL, a mulţumit primarilor PL, pentru prezenţă, pentru munca zilnică depusă în primăriile satelor, comunelor şi oraşele pe care le administrează. Mihai Ghimpu a trecut în revistă situaţia social-politică din republică, despre decizia Curţii Constituţionale, prin care s-a revenit la alegerea directă a preşedintelui, despre modificările la Codul Electoral şi despre pregătirea partidului de campania electorală din toamnă.

Sursa: www.pl.md

Consiliul Republican al PL s-a reunit în şedinţă Dorin Chirtoacă, Primarul General al mun. Chişinău a prezentat al 9-lea raport de activitate