Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Fracţiunea PL cere crearea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii declaraţiilor cu caracter antistatal, xenofob şi distructiv ale lui Igor Dodon

|versiune pentru tipar||
PL / 23 decembrie 2016
Partidul Liberal

Fracţiunea PL a înregistrat în Parlament un proiect de Hotărâre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru verificarea legalităţii declaraţiilor cu caracter antistatal, xenofob şi distructiv făcute la adresa Republicii Moldova, cât şi a statelor vecine de către Igor Dodon în calitatea sa de Preşedinte ales al Republicii Moldova

Temeiul juridic: În conformitate cu prevederile art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de iniţiativă legislativă proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru verificarea legalităţii declaraţiilor cu caracter antistatal, xenofob şi distructiv făcute la adresa Republicii Moldova, cât şi a statelor vecine de către Igor Dodon în calitatea sa de Preşedinte ales.

Necesitatea elaborării prezentului proiect: În conformitate cu Legea Supremă, Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Oricare tentativă de a submina aceste valori, indiferent de la cine provine aceasta, ar reprezenta o crimă împotriva statului.

Pornind de la principiul că orice persoană este obligată să respecte legislaţia ţării a cărui cetăţean este şi că această obligaţie este şi mai imperativă pentru persoanele aflate în funcţii publice, aceste obligaţiuni se răsfrâng integral inclusiv şi asupra Preşedintelui ales şi validat al Republicii Moldova, care trebuie să fie exemplul şi garantul respectării prevederilor constituţionale şi a Legislaţiei Republicii Moldova.

Ignorând total aceste aspecte, Igor Dodon, fiind ales Preşedinte al Republicii Moldova, după validarea mandatului de către Curtea Constituţională, acesta şi-a permis în interviuri şi conferinţe de presă să facă declaraţii repetate cu caracter antistatal şi xenofob la adresa Republicii Moldova, cât şi a statelor vecine (România şi Ucraina).

Pe data de 15 noiembrie, a.c., în cadrul unei conferinţe de presă, Igor Dodon a ameninţat cetăţenii care au ieşit la proteste în PMAN declarând că aceştia ar trebui “să stea acasă”, “să nu se joace cu focul”, în caz contrar “va scoate în stradă 800 mii de cetăţeni pentru a-şi apăra victoria”. Aceste declaraţii ale Preşedintelui ales contravin flagrant Constituţiei Republicii Moldova şi anume alin. (1) art. 32, care garantează oricărui cetăţean libertatea gândirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil.

O altă declaraţie a Dlui Igor Dodon a fost făcută pe data de 17 decembrie 2016 pentru publicaţia rusă Russia Today, în care afirmă că “oferirea de burse de studii tinerilor moldoveni din partea României este o politică de românizare” şi cere Rusiei “să se implice mai activ în această situaţie şi să facă mai mult pentru a stopa românizarea”. Aceste declaraţii constituie o sfidare a suveranităţii Republicii Moldova conform art.1 din Legea Supremă prin cererea implicării Federaţiei Ruse în politica statului precum şi a valorilor democratice privind relaţiilor de bună vecinătate între state, totodată ele constituie o ameninţare la adresa tinerilor din Republica Moldova, deoarece aceste chemări vin să încalce dreptul la învăţătură, oferite de art.35 al Constituţiei Republicii Moldova. E de menţionat faptul că România la moment constituie unul dintre cei mai buni parteneri ai statului oferind credite şi ajutoare sistematice pentru cetăţenii Republicii Moldova. Adiţional, Igor Dodon, şi-a reiterat în repetate rânduri poziţia privind corectitudinea anexării de către Federaţia Rusă a peninsulei Crimeea, parte a statului vecin Ucraina. Ulterior s-a văzut silit să dea înapoi, sub presiunea mediatică, încercând să-şi nuanţeze aserţiunea. Toate aceste declaraţii afectează grav bunele relaţii dintre Republica Moldova şi ţările vecine, subminând dezvoltarea ulterioară a statului, precum şi constituie o componentă de infracţiune prevăzută la art. 346 din Codul Penal al Republicii Moldova “Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase”

Nu poate fi tolerat în societate şi sprijinirea separatismului de către şeful statului, care a trimis o felicitare aşa numitului “preşedinte ales” al nerecunoscutei “republici moldoveneşti nistrene”, care este teritoriu suveran al Republicii Moldova, ocupat de Federaţia Rusă, nerecunoscut pe plan internaţional de nici un stat din lume. Totodată Preşedintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că autorităţile de la Chişinău se fac vinovate pentru “războiul civil” de pe Nistru de la începutul anilor ’90 şi consideră că autorităţile constituţionale de la Chişinău trebuie să-şi ceară iertare de la conducerea separatistă de la Tiraspol pentru că a declanşat conflictul armat ce este o sfidare a memoriei celor căzuţi în luptă pentru integritatea şi unitatea teritorială a Republicii Moldova.

O astfel de atitudine vine să recunoască regiunea transnistreană ca un stat independent ceea ce este incompatibil cu funcţia de Preşedinte a unui stat suveran, unitar şi indivizibil.

Scopul: Acest proiect are ca scop constituirea unei comisii de anchetă care va prezenta Parlamentului, în termen de 45 zile calendaristice, raportul cu privire la încadrarea în câmpul legal a declaraţiilor făcute de dl Igor Dodon precum şi compatibilitatea acestuia cu funcţia de preşedinte al Republicii Moldova prin prisma acestor declaraţii.

Locul actului în sistemul legislaţiei: Având în vedere conţinutul prezentului proiect şi specificul său, acesta se încadrează în categoria actelor legislative — hotărâri ale Parlamentului, consfinţite la articolul 72 din Constituţia Republicii Moldova şi articolul 87 din Regulamentul Parlamentului.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem Parlamentului pentru examinare şi adoptare prezentul proiect de Hotărâre.

Sursa: www.pl.md

99,9% din membrii Consiliului Republican al PL au votat pentru demiterea lui Şalaru Drapelul UE, din nou pe clădirea Preşedinţiei. Acesta a fost arborat din nou de deputaţii PL