Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Declaraţia PLDM cu privire la politica tarifară în sectorul energetic

|versiune pentru tipar||
PLDM / 11 august 2008
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Partidul Liberal Democrat din Moldova califică politica tarifară în sectorul energetic nejustificată, protecţionistă şi politizată. Creşterile constante ale tarifelor la resursele energetice nu corespund criteriilor metodologice de determinare, aprobare şi aplicare a acestora, creează condiţii pentru îmbogăţirea ilicită a grupurilor de interese afiliate puterii, generează supravenituri pentru monopoliştii din domeniu şi sporeşte presiunea financiară asupra consumatorului final.

Astfel, numai pe parcursul ultimilor 2 ani tariful la gazele naturale a crescut de trei ori (de la 1330 lei la 3523 lei), la agentul termic tariful a crescut de două ori (de la 233 lei la 524 lei), iar tariful la energia electrică — cu 30 la sută (de la 0,78 lei la 1,1 lei). Ultimele majorări ale tarifelor la gazele naturale şi energia electrică arătă că această tendinţă periculoasă se menţine.

Deciziile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică de majorare a tarifelor la gazele naturale, la agentul termic şi la energia electrică au fost aprobate cu devieri de la metodologia stabilită şi în baza unor calcule şi premise denaturate în mod deliberat. PLDM a atenţionat în permanenţă asupra caracterului voluntarist în care instituţiile abilitate stabilesc tarifele la resursele energetice. La solicitările PLDM privind justificarea modului în care se stabilesc tarifele, răspunsurile factorilor de decizie au fost formale şi neconcludente.

În cazul tarifului pentru gazele naturale, ANRE, sfidînd propria metodologie, recurge la majorări fără a lua în calcul următorii factori:

1. Aprecierea continuă a monedei naţionale, ce diminuează realmente preţul de achiziţie a gazelor naturale. La stabilirea tarifului pentru prima jumătate a anului 2008 a fost pusă la bază rata de schimb a dolarului SUA de 12,2, rata reală fiind de 10,7 lei pentru un dolar. Iar stabilirea tarifului pentru următorul an a avut la bază rata de schimb de 10,78 lei pentru un dolar SUA, de moment ce cursul real este de 9,7 lei pentru un dolar SUA, iar tendinţa de apreciere a valutei naţionale se menţine.

2. Tariful pentru consumatorii finali se află în raport direct cu volumul de gaze naturale livrate. Prognoza ANRE privind consumul de gaze naturale este evident eronată, deoarece în prima jumătate a anului 2008 avem o creştere a consumului, contrar prognozei ANRE, ce prevede o descreştere.

3. Un factor ce determină tariful este volumul gazelor tranzitate prin reţelele Republicii Moldova. Şi aici ANRE a diminuat de două ori prognoza în raport cu realitatea.

4. Stabilirea noilor tarife la gazele naturale se face în cazul modificării componentelor de bază de formare a tarifului şi, în primul rînd, a preţului de achiziţie. În stabilirea actualului preţ la gazele naturale s-a luat în calcul şi o eventuală majorare a preţului de achiziţie preconizată pentru luna noiembrie curent, fapt ce contravine metodologiei de stabilire a tarifului şi are un evident substrat politic. În aşa fel, guvernarea comunistă a evitat majorarea tarifelor în plină campanie electorală.

Creşterea tarifelor la gazele naturale are un impact negativ şi va provoca o majorare în lanţ a preţurilor la agentul termic, energia electrică şi la alte mărfuri, produse şi servicii. În aceste condiţii, creşte substanţial ponderea cheltuielilor pentru întreţinere, capacitatea de cumpărare a populaţiei scade dramatic, sporind numărul celor ce trăiesc sub limita sărăciei.

PLDM îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de deciziile voluntariste şi politizate de stabilire a tarifelor în Republica Moldova, care, de rînd cu alte practici periculoase, subminează întreg sistemul economic.

PLDM cere Guvernului să întreprindă în regim de urgenţă toate măsurile necesare pentru aducerea tarifului la gazele naturale la valoarea reală, în conformitate cu cadrul metodologic existent. Cerem, de asemenea, ca Guvernul să elaboreze şi să aplice un sistem funcţional şi echitabil de compensaţii nominative pentru păturile socialmente-vulnerabile, care sunt cel mai mult afectate de majorarea tarifelor.

Comunicat de presă al PLDM cu privire la continuarea acţiunilor PLDM de ajutorare a populaţiei sinistrate Comunicat de presă al PLDM privind salubrizarea de către tinerii liberal democraţi a falezei Nistrului în zona oraşului Soroca