Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Alocutiunea Preşedintelui PLDM, Vlad Filat, la un an de la constituirea partidului

|versiune pentru tipar||
PLDM / 8 decembrie 2008
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Stimaţi colegi, invitaţi, reprezantanţi ai mass-media!

Onorată asistenţă! Astăzi se împlineşte exact un an de cînd pe scena politică din Republica Moldova a apărut Partidul Liberal Democrat. De la început am declarat tranşant că în Republica Moldova puterea în stat este uzurpată de clanurile oligarhice, justiţia este subordonată, mass-media este controlată, libertăţile şi drepturile cetăţenilor sunt în permanenţă îngrădite, izolarea internaţională a devenit sufocantă, iar exodul populaţiei a luat proporţii devastatoare. Inerţia clasei politice cu o mentalitate învechită, incapacitatea ei de a formula şi implementa idei, obiective şi soluţii a determinat un grup de reprezentanţi ai noii generaţii de politicieni să constituie Partidul Liberal Democrat din Moldova — o formaţiune de opoziţie actualei guvernări comuniste şi acoliţilor acesteia, care are ca scop crearea unei societăţi moderne şi prospere, libere şi solidare, în care fiecare cetăţean al ţării să trăiască în demnitate şi prosperitate.

Congresul de constituire a PLDM de la 8 decembrie 2007 a pus bazele unui partid politic, care şi-a propus ca obiectiv un alt mod de a face politică — responsabil, dinamic, modern şi pragmatic. Prin documentele programatice adoptate la primul Congres ne-am angajat să fim un partid conectat la realităţile Republicii Moldova, un partid permanent implicat în procesul politic, un partid al acţiunii. PLDM şi-a propus să devină în scurt timp unul din cele mai importante partide de opoziţie, care în alegerile din 2009 să asigure debarcarea actualei guvernări, demontarea regimului comunist, reconstrucţia şi modernizarea Republicii Moldova.

Astăzi, la un an de la crearea PLDM, avem prilejul să evaluăm prestaţia noastră, să judecăm dacă modul nostru de a ne afirma în viaţa politică corespunde obiectivelor declarate şi aşteptărilor societăţii.

În plan politic, în conformitate cu statutul de partid aflat în opoziţie clară faţă de guvernare, PLDM a reacţionat promt la toate evenimentele majore din societate şi şi-a expus poziţia faţă de acţiunile puterii. Încălcările frecvente ale principiilor statului de drept, politica economică clientelară şi falimentară, impactul negativ al acestor politici asupra cetăţenilor — toate au constituit subiectul declaraţiilor în Parlament şi de presă, a iniţiativelor, a acţiunilor de protest. N-am trecut pe lîngă nici o manifestare de îngrădire şi încălcare a drepturilor omului, nici o acţiune greşită sau dubioasă din domeniul economic, nici o abordare de politică externă care contravine interesului naţional, nici un fenomen social care vizează nivelul de trai al populaţiei şi interesele legitime ale diverselor categorii sociale.

PLDM a atenţionat permanent societatea asupra degradării democraţiei, uzurpării puterii şi încălcării frecvente a drepturilor omului. Prin acţiunile noastre am semnalat că principalele instituţii democratice ale statului sunt supuse unei singure persoane — preşedintelui Voronin. Legislativul nu-şi îndeplineşte funcţiile de bază — de creaţie legislativă şi cea de control asupra implementării şi respectării legilor. În condiţiile unei declarate republici parlamentare, guvernul este condus practic de către şeful statului, iar justiţia este total subordonată puterii. De modul cum funcţionează instituţiile statului ne-am putut convinge în multiple cazuri: atunci cînd Parlamentul se transformă în maşinăria de vot a lui Voronin, atunci cînd organele de forţă organizează hărţuirea cetăţenilor, ne-am convins şi prin faptul că Republica Moldova este campion la numărul de condamnări la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. PLDM a sensibilizat nu o dată opinia publică, a înaintat memorii instituţiilor europene şi internaţionale, a organizat ample acţiuni de protest în toată ţara.

În scopul reformării celor mai importante instituţii ale statului, PLDM a iniţiat desfăşurarea unui Referendum republican privind modificarea Constituţiei la compartimentele modul de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova şi modul de alegere a deputaţilor în Parlament. Pornind de la faptul că actuala formulă de funcţionare a instituţiilor satului este substanţial afectată de modificările nereuşite în Constituţie din anul 2000, am propus revenirea la alegerea şefului statului prin scrutin general şi direct, iar a jumătate din deputaţi — în circumscripţii uninominale. Această opţiune s-a bucurat de sprijinul larg al cetăţenilor, numărul necesar de semnături a fost colectat, însă puterea a invocat imperfecţiuni în legislaţie pentru a torpila iniţiativa liberal democrată. Dar această iniţiativă rămîne o prioritate în agenda PLDM şi ea va fi realizată.

Un capitol aparte în activitatea PLDM privind apărarea drepturilor omului l-au constituit acţiunile în sprijinul dreptului cetăţenesc la libera circulaţie şi semnării de către guvernanţi a Convenţiei privind micul trafic la frontieră. Acest document comunitar propus de Uniunea Europeană, prin intermeduil statului român, oferă cetăţenilor dreptul de a se folosi în propriul beneficiu de oportunităţile oferite de vecinătatea cu Uniunea Europeană, însă guvernarea comunistă a invocat false pretexte pentru a refuza semnarea Convenţiei. PLDM a cerut guvernării să semneze necondiţionat Convenţia privind micul trafic la frontieră şi a organizat acţiuni în sprijinul liberei circulaţiii în zeci de localităţi şi cu participarea a mii de cetăţeni. PLDM a înaintat un Memoriu reprezentanţilor UE la Chişinău, solicitînd ajutorul în soluţionarea acestei probleme de importanţă vitală pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Dincolo de declaraţiile ultra-optimiste ale guvernanţilor, în Republica Moldova nu există o economie de piaţă funcţională. Încercările guvernării de a întreprinde unele acţiuni pretins liberale nu pot ascunde faptul că marii beneficiari ai economiei sunt nomenclatura comunistă şi grupurile de interese afiliate ei. PLDM în repetate rînduri a demascat fraudele din sistemul energetic, jocurile speculative cu cotarea valutelor, proiectele dubioase, politicile păguboase în cel mai important sector al economiei naţionale — agricultura, unde situaţia a devenit deosebit de gravă. PLDM a organizat o amplă acţiune de protest împotriva ruinării agriculturii, cu participarea a peste 10 mii de cetăţeni, care au dat vot de neîncredere guvernării comuniste.

Falimentul politicilor economice comuniste îşi găsesc reflectarea directă în scăderea drastică a nivelului de trai al populaţiei. Situaţia cadrelor didactice, a medicilor, lucrătorilor din sfera culturii, a pensionarilor a devenit insuportabilă. PLDM a sprijinit fără echivoc acţiunile de protest ale categoriilor sociale defavorizate şi, în special, ale pedagogilor care se află într-o situaţie deosebit de grea. Mai mult decît atît, am intervenit în Parlament şi vom continua lupta pentru ca proiectul noului Cod al Învăţămîntului propus de comunişti, care prevede reanimarea sistemului sovietic în domeniu, să fie respins, iar la elaborarea unui proiect de alternativă să se ţină cont de realizările europene şi universale.

Onorată asistenţă, stimaţi prieteni!

Orice regim dictatorial înţelege perfect că, atîta timp cît există presă liberă, democraţia nu poate fi învinsă. Din 2001 încoace, puterea duce o luptă acerbă împotriva mass-media independente. Guvernarea comunistă şi aliaţii săi încearcă să stabilească un monopol informaţional propriu societăţilor totalitare. Încălcarea dreptului la libera exprimare a devenit o normă, iar instituţiile europene şi internaţionale semnalează frecvent această situaţie alarmantă. PLDM în permanenţă a intervenit în apărarea presei libere, iar în luna noiembrie a organizat acţiuni în sprijinul libertăţii mass-media în toate centrele raionale şi în capitală. Rezoluţiile acestor adunări împreună cu un Memoriu vor fi transmise Comisiei Europene, Consiliului Europei şi Parlamentului European.

Duplicitatea politicii comuniste se reflectă în cel mai pregnant mod în politica externă şi în soluţionarea conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova. Dincolo de declaraţiile de integrare în Uniunea Europeană, actuala conducere n-a făcut nimic altceva decît să mimeze aceste procese. Permanentele avertizări ale Comisiei Europene despre grave nereguli în problema drepturilor omului, a libertăţii presei şi funcţionarea instituţiilor democratice sunt semnale clare că Uniunea Europeană nu crede în sinceritatea demersului guvernării comuniste. Mai mult, încercările stîngace ale Preşedintelui Voronin de a soluţiona problema raioanelor de est, neglijînd formatul de negocieri 5 plus doi, subminează şi mai mult încrederea partenerilor occidentali în bunele intenţii ale Chişinăului. PLDM a demascat politica externă duplicitară a regimului comunist, pe care a calificat-o ca una în contradicţie cu interesul naţional.

Stimaţi colegi!

Alegerile parlamentare din 2009 sunt cea mai importantă ocazie de a schimba lucrurile în normalitate în Republica Moldova. Avînd o prezenţă activă în viaţa politică şi edificînd structuri de partid viabile în toate raioanele, PLDM vine în alegeri ca o entitate distinctă şi viguroasă. Avem un Program modern, ancorat în realităţi, un mesaj clar şi energic, o echipă capabilă să realizeze eficient cele preconizate. În scurt timp, vom propune societăţii oferta electorală care integrează aşteptările populaţiei, vine cu noi soluţii politice, economice şi sociale etapizate realist pentru a transforma Republica Moldova într-o ţară modernă, democratică şi dinamică, capabilă să ofere cetăţenilor săi condiţii de viaţă la standarde europene.

PLDM va propune un alt mod de guvernare, bazat pe un management responsabil, participativ şi eficient. Totodată, PLDM înţelege actul de guvernare ca pe o mare responsabilitate şi respinge categoric improvizaţiile populiste şi politicianiste. PLDM este conştient de faptul că pentru depăşirea marilor disfuncţionalităţi, cauzate de politicile comuniste, vor trebui întreprinse reforme instituţionale, economice şi educaţionale profunde.

Statul de drept, economia de piaţă funcţională, o societate liberă şi solidară sunt obiectivele unei guvernări liberal democrate. Individul, familia, comunitatea, egalitatea şanselor sunt repere programatice care vor constitui priorităţile noastre. Nu avem nevoie de reforme instituţionale în general, ci de reforme în rezultatul cărora cetăţeanul are mai multe drepturi şi libertăţi. Nu avem nevoie de reforme social-economice generale, ci de reforme care să asigure creştere economică accelerată şi de durată şi o creştere semnificativă a nivelului de trai.

PLDM consideră că, pentru înlăturarea comuniştilor de la putere, e nevoie de cooperare sinceră şi eficientă a partidelor de orientare democratică. PLDM a propus celor mai importante partide de opoziţie crearea Consiliului pentru Dialog şi Cooperare, care avea menirea să consolideze forţele implicate în lupta pentru democraţie. Această ofertă rămîne şi astăzi valabilă şi ea exprimă cît se poate de clar dorinţa noastră de a conlucra eficient în viitoarele bătălii electorale.

Stimaţi prieteni!

În pofida multor pronosticuri pesimiste, lansate de duşmanii noştri, PLDM demonstrează că în Republica Moldova există toate condiţiile pentru revenirea în normalitate. Pe parcursul ultimului deceniu a apărut o nouă generaţie de politicieni neafectaţi de povara mentalităţii nomenclaturiste sovietice, capabili să depăşească frustările, romantismul infantil şi populismul ieftin din trecut. Mai mult decît atît, această generaţie a demonstrat că e capabilă să se constituie într-o forţă ce propune societăţii un alt mod de a face politică, un alt mod de a guverna în baza unui management modern şi responsabil.

Atît clasa politică, cît şi societatea e pregătită pentru întrarea în normalitate. Partidul Liberal Democrat din Moldova are misiunea să convingă că normalitate pentru Republica Moldova înseamnă respectarea drepturilor omului, integrare europeană, economie performantă, nivel de trai decent. Astăzi, Partidul Liberal Democrat din Moldova poate spune societăţii cu siguranţă că, prin efort, curaj şi încredere, se pot realiza cele mai îndrăzneţe proiecte, iar reaşezarea Republicii Moldova în albia firească a dezvoltării democratice nu este un vis. Sloganul PLDM “În ţara noastră noi decidem!” va fi realizat în doar cîteva luni.

Vă mulţumesc pentru atenţie!

La Ştefan Vodă a fost constituită Organizaţia de Tineret a PLDM Comunicat de presă al PLDM privind lansarea acţiunii PLDM “Dosarul guvernării comuniste”