Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Comunicat de presă al PLDM cu privire la constituirea Organizaţiei Femeilor Liberal Democrate din Moldova

|versiune pentru tipar||
PLDM / 29 decembrie 2008
Partidul Liberal Democrat din Moldova

La 27 decembrie 2008, la Chişinău a fost constituită Organizaţia Femeilor Liberal Democrate din Moldova (OFLDM). La adunarea de constituire au participat 230 de delegaţi din 28 de raioane ale Republicii Moldova, municipiile Chişinău şi Bălţi, reprezentînd peste 13 mii de femei, membri ai Partidului Liberal Democrat din Moldova.

În deschiderea conferinţei, vicepreşedintele PLDM, Liliana Palihovici, a argumentat necesitatea constituirii acestei structuri în cadrul partidului pentru abordarea şi soluţionarea problemelor ce tin de participarea activă a femeilor în toate seferele de activitate şi în procesul decizional.

Cei care au luat cuvîntul în dezbateri: Tamara Hăbăşescu, preşedintele OFLD din Sîngerei, Maria Nasu, preşedintele Organizaţiei Teritoriale Şoldăneşti a PLDM, Elena Savca, vicepreşedintele OFLD Soroca, Angela Braşoveanu, membru al Biroului Politic şi al Consiliului Naţional Politic al PLDM, Aurelia Ciubuc, preşedintele OFLD sectorul Centru, mun. Chişinău şi Diana Mîrza, membru al aceleiaşi structuri, Veronica Lupu, membru al Biroului Politic al PLDM, Maria Garlaţan, preşedintele OFLD sectorul Botanica, Elena Frumosu, preşedintele OFLD Criuleni şi Tamara Cordun, consilier oraşenesc Codru, au menţionat că egalitatea şanselor în Republica Moldova este doar declarativă, iar condiţia femeii în societate este discriminatorie. În sferele de activitate, în care angajaţii sunt majoritar femei — domeniile ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, culturii, cel al protecţiei sociale — finanţarea şi nivelul de salarizare sunt reduse. În acelaşi timp, femeile nu se bucură de drepturi egale nici la angajarea în cîmpul muncii, nici la promovarea în funcţii de conducere. Este critică situaţia şi în domeniul protecţiei mamei şi copilului. În ultimii ani, a crescut dramatic numărul copiilor abandonaţi şi al celor lăsaţi fără grija părinţilor, s-a majorat rata abandonului şcolar, reabilitarea victimelor traficului de fiinţe umane nu constituie prioritatea statului. Se cer întreprinse măsuri urgente pentru promovarea oportunităţilor egale şi implicarea femeii în procesul de guvernare.

Preşedintele PLDM, Vlad Filat, a salutat constituirea OFLD, menţionînd că rolul femeii în societatea modernă urmează a fi reabilitat. Implicarea femeilor în actul de guvernare va conferi acestuia un plus de calitate, iar femeile liberal democrate au toată capacitatea, forţa şi curajul pentru a redresa starea lucrurilor în ţara noastră şi a o aduce la normalitate.

Delegaţii la conferinţă au adoptat Regulamentul de funcţionare, Declaraţia de constituire şi au ales organele de conducere ale structurii nou create. Preşedinte al Organizaţiei Femeilor Liberal Democrate a fost aleasă Liliana Palihovici.

OFLD a făcut un apel către toate femeile din Republica Moldova să se implice în viaţa social-politică şi economică, pentru consolidarea instituţiei familiei şi pentru edificarea unei societîţi, în care femeile să aibă toate şansele de afirmare.

Serviciul de presă al PLDM
Comunicat de presă al PLDM privind pichetarea de către PLDM a Consiliului Coordonator al Audiovizualului Comunicat de presă al PLDM cu privire la rezultatele campaniei în susţinerea drepturilor omului, presei independente, libertăţii de exprimare şi postului de televiziune PRO TV