Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Codul contravenţional este un instrument de completare a bugetului de stat din contul populaţiei

|versiune pentru tipar||
PLDM / 29 iunie 2009
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Din 31 mai 2009 a intrat în vigoare noul Cod contravenţional, care a înlocuit Codul cu privire la contravenţiile administrative. Acest nou Cod urma să excludă deficienţele de origine sovietica din vechiul Cod în vederea eliminării prevederilor contrare reglementărilor constituţionale şi celor europene.

Constatăm, însă, că guvernarea a eşuat în atingerea scopului anunţat public, transformînd noul Cod contravenţional într-un instrument util de completare a bugetului de stat din contul populaţiei. De asemenea, Codul conţine o mulţime de prevederi neconstituţionale şi contrare prevederilor Convenţiei europene, fapt care a generat un nou val de corupţie. Sancţiunile prevăzute de noul Cod au fost majorate nejustificat, atingînd nivelul celor prevăzute de Codul penal şi devenind disproporţionale în comparaţie cu veniturile populaţiei. De exemplu, o persoană fizică poate fi sancţionată atît contravenţional cît şi penal cu aceeaşi amendă, în mărime de 150 de unităţi. La fel este situaţia cu munca neremunerată: o persoană poate fi condamnată la o asemenea muncă pe un termen de 60 de ore şi în contravenţional, dar şi în penal.

Pentru persoanele juridice se prevede o sancţiune specifică suplimentară, cum ar fi afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare, care se face din contul persoanei sancţionate, cheltuielile pentru difuzare ridicîndu-se la cuantumul maxim al amenzii aplicate. Astfel, o persoană juridică ar putea suporta o sancţiune dublă, ceea ce, sub aspectul severităţii sancţiunii, cade sub incidenţa Codului penal. Conform noului Cod contravenţional, pentru nerespectarea Regulilor circulaţiei rutiere, pe lîngă avertizări şi amenzi, se aplică şi puncte de penalizare. Pînă acum nu a fost elaborat mecanismul de evidenţă a respectivelor puncte de penalizare. Modalitatea asigurării cu avocat a persoanelor reţinute, care riscă arestul administrativ, este de o asemenea natură, încît acestea niciodată nu vor putea beneficia de serviciile avocatului ales şi vor fi nevoite să se mulţumească cu un avocat din oficiu, ceea ce contravine articolului 6 din Convenţia europeană.

Contravenienţii nu au dreptul să facă copii de pe materialele dosarului, decît de pe procesul-verbal cu privire la contravenţie. Nu este reglementată nici modalitatea recunoaşterii persoanei drept victimă şi este permisă percheziţia fără o ordonanţă motivată şi fără autorizaţia instanţei de judecată. În cadrul mai multor acţiuni procesuale urmează să participe martori asistenţi, însă Codul nu reglementează cine pot fi aceştia. În asemenea circumstanţe, în calitate de martori asistenţi ar putea fi chiar colaboratorii organului constatator. Codul nu reglementează modul în care este pronunţată hotărîrea judecătorească cu privire la contravenţie: urmează a fi citită integral sau numai dispozitivul. Nu este reglementat nici începutul calculării termenului pentru depunerea recursului împotriva hotărîrii judecătoreşti: fie din momentul pronunţării, fie din momentul primirii copiei de pe hotărîre. Cît priveşte încălcările Regulamentului circulaţiei rutiere, a fost introdusă o sancţiune alogică- interzicerea exploatării vehiculelor parcate în locuri interzise. Legislaţia actuală nu prevede posibilitatea solicitării reparării pagubei morale şi/sau materiale cauzate în urma atragerii ilegale la răspundere administrativă de către agentul constatator.

În Cod au fost păstrate prevederile ce atentează la libertatea exprimării (injuria, calomnia). O chestiune contrară tuturor principiilor de drept este introducerea sancţiunilor contravenţionale pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. Persoanele, care din diferite motive nu achită plăţile pentru serviciile comunale sau care încalcă contractul de locaţiune, urmează a fi sancţionate contravenţional. Astfel, o persoană, care nu are bani pentru a achita factura pentru agentul termic nelivrat, urmează să mai suporte încă o sarcină financiară — să achite amenda. În caz contrar riscă să fie arestată administrativ pe un termen de pînă la 30 de zile. Toate aceste prevederi, precum şi multe altele, sunt neconstituţionale şi contrare prevederilor Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

Partidul Liberal Democrat din Moldova va sesiza Curtea Constituţională în vederea declarării neconstituţionalităţii mai multor prevederi ale Codului contravenţional, pentru prevenirea violării drepturilor omului.

Serviciul de presă al PLDM
Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal Democrat din Moldova lansează campania “Adevărul” Declaraţia PLDM cu privire la tentativa de tensionare a relaţiilor interetnice în scopuri electorale