Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

A fost creată Asociaţia Managerilor şi Oamenilor de Afaceri a PLDM

|versiune pentru tipar||
PLDM / 5 februarie 2011 | 
Partidul Liberal Democrat din Moldova

În cadrul Partidului Liberal Democrat din Moldova a fost creată Asociaţia Managerilor şi Oamenilor de Afaceri (AMOA). Conferinţa de constituire a AMOA s-a desfăşurat la 5 februarie, în incinta Palatului Republicii, la ea fiind prezenţi 265 de delegaţi, reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale partidului, miniştri, deputaţi PLDM.

Conferinţa a fost salutată de preşedintele PLDM, premierul Vlad Filat. În luarea sa de cuvânt, Vlad Filat a menţionat responsabilitatea ce revine membrilor PLDM, care au o tangenţă directă cu mediul de afaceri, în promovarea obiectivelor cuprinse în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova “Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011–2014. Preşedintele PLDM a declarat că ţara noastră trebuie să facă faţă unor mari provocări, iar aceasta presupune o mobilizare maximă a întregului potenţial al societăţii şi, în primul rând, o aprofundare a încrederii şi cooperării dintre mediul de afaceri şi Guvern.

În raportul său, vicepreşedintele PLDM, deputatul Valeriu Streleţ a argumentat necesitatea creării Asociaţiei Managerilor şi Oamenilor de Afaceri şi rolul PLDM în promovarea reformelor. Potrivit raportorului, AMOA îşi propune să promoveze un mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM), să încurajeze cetăţenii în participarea la viaţa economică şi politică, precum şi să asigurare o dezvoltare durabilă a economiei Republicii Moldova. Streleţ a declarat că reprezentanţii mediului de afaceri — membri ai PLDM — îşi vor aduce contribuţia la afirmarea în business a unor reguli de joc oneste, responsabile, având ca obiectiv final susţinerea Guvernului în implementarea obiectivelor asumate.

Cei care au luat cuvântul în dezbateri şi-au declarat susţinerea pentru acţiunile întreprinse de guvern spre redresarea situaţiei economice şi eliminarea sărăciei şi s-au pronunţat pentru menţinerea unui cadru de cooperare permanentă şi reciproc avantajoasă cu partenerii de dezvoltare, asigurarea cetăţenilor cu dreptul la libera circulaţie şi afirmarea Republicii Moldova pe plan internaţional.

Delegaţii la conferinţă au adoptat Regulamentul de funcţionare a Asociaţiei Managerilor şi Oamenilor de Afaceri şi au ales organele de conducere ale noii structuri. Preşedinte al AMOA a PLDM a fost ales Valeriu Streleţ.

În Declaraţia adoptată de delegaţii la Conferinţa de constituire a AMOA a PLDM se menţionează că o guvernare eficientă în beneficiul tuturor cetăţenilor poate fi asigurată doar în cadrul unui proces plenar de înnoire a personalului administrativ cu funcţionari competenţi şi necompromişi. “Doar împreună, prin eforturile întregii societăţi vom reuşi înfăptuirea obiectivului nostru major de eliminare a sărăciei şi de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, se spune în declaraţie.

Pe lângă Asociaţia Managerilor şi Oamenilor de Afaceri, în cadrul PLDM activează alte câteva asociaţii socio-profesionale: Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Liberal Democraţi, Asociaţia Pedagogilor, Asociaţia Oamenilor de Cultură şi Asociaţia Persoanelor în Etate. Constituirea asociaţiilor socio-profesionale în cadrul partidului este stipulată de statutul PLDM.

Sursa: www.pldm.md

Tinerii liberal democraţi au participat la Forumul naţional de cultură politică Tinerii liberal democraţi au participat la Universitatea de iarnă a Organizaţiei Studenţilor Democraţi Europeni