Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Raportul Preşedintelui PLDM, Primului-ministru al R.Moldova, Vlad Filat, la Congresul IV ordinar al partidului

|versiune pentru tipar||
PLDM / 10 aprilie 2011 | 
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Onorată asistenţă, stimaţi delegaţi!

Acum trei ani ne-am angajat împreună într-un amplu proiect politic de reconstrucţie şi modernizare a Republicii Moldova. La primul Congres, în decembrie 2007, am vorbit despre necesitatea înnoirii clasei politice prin crearea unui partid activ, modern şi responsabil. Am mai menţionat că aceste deziderate pot fi realizate doar cîştigînd alegerile şi venind la guvernare. Au fost mulţi din cei care au avut mari rezerve şi previziuni pesimiste faţă de şansele noastre. N-a fost deloc uşor să trecem proba încrederii societăţii. Prea multe partide pasagere şi prea multe promisiuni neonorate au existat în ultimul deceniu, prea mică era speranţa evadării din acel univers închis, represiv şi umilitor.

Totuşi am perseverat, am muncit din greu, am demonstrat o atitudine pragmatică, mult curaj şi am învins.

Startul primei noastre confruntări electorale l-a dat Congresul al II-lea, care a avut loc în octombrie 2008 la Bălţi. La acel for ne-am angajat să activăm cu dăruire, să oferim cetăţenilor un Program curajos şi realist, să propunem pentru Legislativ o echipă profesionistă şi performantă.

În prima campanie electorală desfăşurată în lunile februarie-martie 2009 şi încheiată la 5 aprilie, a avut loc “botezul de foc” al organizaţiilor teritoriale, dar şi a conducerii centrale, pe care în linii mari, consider că l-am susţinut cu cinste. 12,43 la sută din sufragii pentru un partid debutant a însemnat un rezultatat onorabil. Chiar din prima campanie s-au evidenţiat organizaţiile teritoriale Teleneşti. Hînceşti, Ialoveni, Cantemir s.a. care au selectat cu atenţie cadrele, au participat activ la toate acţiunile şi campaniile PLDM. Din păcate, în acest scrutin în raioanele de nord şi în localităţile unde locuiesc compact minorităţile naţionale am avut rezultate mult sub medie, ceea ce a demonstrat necesitatea unor abordări specifice şi a unui efort mult mai susţinut.

Rezultatele alegerilor din aprilie 2009 au însemnat, din păcate, începutul unei crize constituţionale greu de depăşit. Împotriva voinţei noastre am fost antrenaţi în acelaş an în alegeri anticipate care au demonstrat creşterea popularităţii partidului nostru. În campania electortală din vara lui 2009 un rol important l-a avut Organizaţia de Tineret, care s-a implicat activ în toate localităţile, contribuind decisiv la cîştigarea războiului mediatic în faţa puterii. Ca rezultat am avut o creştere de peste 4 la sută, obţinînd 16,57 la sută din sufragii şi 18 mandate de deputaţi.

Crearea Alianţei pentru Integrare Europeană şi accederea PLDM la guvernare a modificat esenţial statutul partidului nostru în societate. Am devenit partid de guvernămînt cu toate consecinţele ce reies din noua situaţie. Timpul criticii acerbe şi a frazeologiei revoluţionare a trecut. A venit timpul să onorăm promisiunile, să schimbăm realităţile, să oferim cetăţenilor o perspectivă clară şi optimistă.

Atît fracţiunea parlamentară, cît şi echipa guivernamentală s-au inclus în acţiunile pentru restabilirea funcţionalităţii instituţiilor statului, prevenirea dezastrului economic şi financiar. Este o certitudine că am avut o moştenire grea şi am venit la guvernare în plină criză mondială. Trebuie să recunoaştem că programul de guvernare AIE nu numai că este, în cea mai mare măsură, creaţia partidului nostru, dar şi realizarea lui ne revine în proporţii similare. În situaţie de instabilitate politică am reuşit să prevenim prăbuşirea financiară, să stabilizăm situaţia economică, să ne onorăm obligaţiunile salariale şi de achitatre a pensiilor, dar şi să asigurăm pentru anumite categorii o creştere. Un important gest de echitate socială a constituit alocarea de către Guvern a compensaţiilor la căldură pentru cele mai defavorizate categorii sociale.

A fost nevoie de un efort deosebit de consistent pentru a începe procesul de schimbare a imaginii Republicii Moldova în lume, şi, în special, în structurile europene. Am reuşit în scurt timp să demonstrăm partenerilor de dezvoltare că putem fi un guvern care îşi asumă sincer responsabilităţi şi care se ţine de cuvînt. Şi rezultatele au fost pe măsură: deblocarea relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale, stabilirea unei agende clare de dialog cu UE, asistenţă financiară consistenţă şi o deschidere fără precedent din partea structurilor europene şi a partenerilor startegici.

Însă pentru a promova reforme de asemenea anvergură este nevoie în primul rînd de stabilitate.

Perpetuarea crizei constituţionale după cele două tentative eşuate de a alege şeful statului a impus soluţii noi. Încercarea de a depăşi blocajul prin referendum pentru a oferi cetăţeanului dreptul de a-şi alege preşedintele a eşuat. Ştiu că se pot găsi multe justificări pentru rezultatul prost al plebiscitului, însă trebuie să calificăm cu toată responsabilitatea această acţiune ca pe un eşec. Lipsa de mobilizare cauzată de pragul jos de participare ne-a dat o lecţie din care trebuie să tragem concluziile de rigoare. Astfel, iarăşi fără voia noastră, am fost împinşi în cel de al treilea scrutin parlamentar.

Scrutinul din noiembrie 2010 a avut particularităţile sale distincte care au impus PLDM noi abordări. De această dată veneam în alegeri în calitate de partid de guvernămînt, iar implicaţiile acestei situaţii erau semnificative. Nu mai puteam veni cu critica regimului din trecut. Am pornit de la certitudinea că exerciţiul puterii în orice democraţie este, în primul rînd, un exerciţiu de responsabilitate. Această responsabilitate faţă de cetăţeni trebuie să fie mai presus de loialităţile de partid sau de interese de grup. Am promovat mesajul electoral “Moldova fără sărăcie” pentru că el a fost cel mai aproape de realităţile de la noi, cel mai aproape de adevăr. Prea mulţi pensionari duc o viaţă sub pragul sărăciei, prea mulţi agricultori deznăjduiţi încetează să-şi mai prelucreze loturile, prea multe familii incomplete avem din cauza exodului forţei de muncă. În asemenea condiţii să te antrenezi în electorală cu mesajul luptei cu sărăcia este foarte riscant, dar, în aceeaşi măsură, cinstit. Şi electoratul a apreciat sinceritatea noastră.

Pe parcursul campaniei electorale din noiembrie 2010 au fost implementate forme noi de activitate care ne-au permis să identificăm cu exactitate grupurile ţintă şi să nu irosim eforturi consistente acolo unde nu era cazul. Un merit aparte în organizarea alegerilor îi aparţine staffului central condus de către Victor Bodiu, care a ştiut să dirijeze procesul într-o manieră chibzuită şi raţională.

În alegerile din 2010 am reuşit să activizăm un important segment electoral prin implicarea plenară a Organizaţiei Extrateritoriale. Crearea acestei entităţi, care a reuşit să atragă în rîndurile sale un număr mare de personalităţi de valoare, a impulsionat activismul cadrelor didactice, studenţilor, juriştilor, oamenilor de cultură, sportivilor şi altlor categorii. A venit timpul ca la acest Congres Organizaţia Extrateritorială să-şi ocupe locul său exact în structura partidului prin modificările de rigoare făcute astăzi la Statutul PLDM.

Dar cel mai important factor, care a contribuit la crearea unei imagini favorabile pentru PLDM a fost prestaţia noastră în cele 14 luni de guvernare. Cetăţenii au comparat, au analizat şi au crezut în faptul că anume echipa liberal-democrată va putea soluţiona gravele probleme cu care se confruntă societatea, va putea să-şi onoreze promisiunile electorale.

Rezultatul obţinut a fost în fond, unul previzibil şi prognozat de sondajele credibile. Pe de altă parte, să nu uităm că la ultimul Congres ne-am trasat un obiectiv pe care l-am ratat — să devenim cel mai important partid ca şi scor electoral. Probabil că un cuvînt greu de spus aici a avut şi inerţia, ritmul lent al schimbărilor de mentalitate.

Cele circa 30 la sută din sufragiu şi 32 de mandate obţinute ne-au permis să devenim lideri incontestabili în cadrul Alianţei pentru Integrare Europeană. Acest lucru este extrem de important pentru realizarea Programului Electoral PLDM şi a Programului de Guvernare. Trebuie să fim conştienţi că indiferent de partajări, cetăţenii vor atribui de acum înainte atît succesele, cît şi insuccesele, Partidului Liberal Democrat din Moldova.

În cadrul campaniei parlamentare din noiembrie 2010 au demonstrat continuitate şi rezultate apreciabile organizaţiile teritoriale Hînceşti, Teleneşti, Ialoveni. Un salt important au făcut organizaţiile Străşeni, Orhei, Nisporeni, Ştefan Vodă, Călăraşi. Am mizat pe rezultate mai bune la Leova, Rezina, Soroca, Floreşti. Din păcate, rămîne o problema prestaţia noastră în raioanele din nord şi cele locuite preponderent de minorităţile naţionale. Aici avem nevoie de abordări noi, de o selectare mai riguroasă a cadrelor şi de proiecte atractive pentru aceste regiuni.

Este de netăgăduit importanţa municipiului Chişinău pentru rezultatul general al unui partid. Chişinăul te poate ridica, dar şi poate reduce semnificativ importanţa rezultatelor din raioane. Ţinînd cont de specificul capitalei, de structura etnică a acestui oraş, rezultatul de peste 28 la sută, comparabil cu media pe ţară, este unul bun. În acest scrutin pentru prima dată prezenţa la vot în Chişinău a fost una ridicată, ceea ce se datorează şi eforturilor depuse în rîndul tineretului studios.

Scrutinul parlamentar 2010 a plecat în istorie, însă lecţiile lui trebuie bine însuşite. Cunoaştem foarte bine unde ne sînt rezervele şi cum trebuie să procedăm. Am ferma convingere că fiecare organizaţie teritorială şi-a analizat la rece activitatea, a tras concluziile de rigoare şi va veni în viitoarele confruntări electorale mai pregătită, mai eficientă.

Onorată asistenţă!

Republica Moldova parcurge o etapă extrem de importantă în istoria sa. În următorii ani vom avea un răspuns clar care este locul nostru în noua configuraţie geopolitică. Evident că istoric şi geografic sîntem europeni. Însă pentru a deveni un partener de nădejde al democraţiilor europene este nevoie de realizat foarte multe lucruri. Nu poţi face parte dintro familie dacă nu-i împărtăşeşti principiile, regulile şi standardele. În acest scop avem, în primul rînd, de reformat instituţiile statului, care trebuie puse în serviciul cetăţeanului. Însă aceste instituţii nu vor putea funcţina coerent dacă nu vor avea un cadru constituţional care să le definească cu precizie rolul, atribuţiile şi limitele. Orice încercări puierile de a substitui cadrul legal al funcţionăriii instituţiilor de stat prin construcţii politice efemere şi neconstituţionale n-au sorţi de izbîndă.

La această atapă avem sarcina de a reforma şi moderniza adminstraţia de stat de toate nivelele. În regim de urgenţă vom accelera reformele structurale, vom debirocratiza şi descentarliza puterea, vom oferi o reală autonomie comunităţilor locale. Vom schimba mentalitatea funcţionarilor publici şi modul în care ei administrează treburile statului, iar cei care nu pot abandona deprinderile formate într-un sistem vicios şi corupt — trebuie să plece.

În trecut am criticat practicile ruşinoase cînd funcţionarii erau suspuşi testelor de loialitate politică. Cu excepţia miniştrilor, care sînt reprezentanţii politici ai partidelor din arcul guvernamental, toţi funcţionarii vor corespunde criteriilor de competenţă. Toţi trebuie să înţelegem că nu putem guverna ţara cu gîndul permanent la alegerile viitoare. În acelaş timp să nu uităm că nimic nu alimentează mai mult neîncrederea cetăţeanului, decît corupţia şi conflictele de interese din administraţia de stat.

Fiind săraci în resurse naturale noi putem miza doar pe energiile cetăţenilor care doresc să se implice în procesul economic, să facă o afacere cinstită. Crearea condiţiilor pentru aceşti cetăţeni este o datorie fundamentală a statului. În pofida împotrivirilor înverşunate a vechiului sistem, noi diminuăm pas cu pas intervenţiile nejustificate ale statului în activităţile economice, micşorăm drastic numărul diverselor reglementări, autorizaţii şi licenţe. Vom lichida rînd pe rînd monopolurile, care aduc unora profituri uriaşe, iar cetăţenilor preţuri exagerate şi sărăcie. Prin aceasta vom aplica o lovitură decisivă birocraţiei care parazitează pe nevoile oamenilor.

Stabilizarea macroeconomică ne permite să promovăm o politică socială activă şi să diminuăm efectele sărăciei moştenite. Am menţionat mai sus despre primii paşi ai Guvernului privind protecţia celor mai defavorizate categorii. În acest an vom majora salariile profesorilor şi a personalului auxiliar. Însă pentru a purcede la o substanţială creştere a veniturilor populaţiei este nevoie de o adevărată relansare a economiei care va veni în urma reformelor declanşate. Sîntem obligaţi să corelăm veniturile cu productivitatea pentru a reduce diferenţele existente între Republica Moldova şi ţările dezvoltate.

Modernizarea Republicii Moldova este imposibilă fără o reformă complexă a sistemului educaţional. Am exclus politicul din şcoală şi vrem să transferăm disputele pe cele mai sensibile probleme identitare pe seama savanţilor. Chiar săptămîna viitoare la Guvern va fi dezbătut Codul Educaţional. Vreau să vă informez că în acest an educaţia are cel mai mare buget din istoria modernă a Republicii Moldova — 1,5 miliarde de lei.

Nu mai puţin importantă este reforma sistemului ocrotirii sănătăţii. Implementarea în continuare a medicinii prin asigurare, creşterea treptată a pachetului de servicii medicale şi a calităţii lor, stimularea unui mod sănătos de viaţă şi concurenţa între instituţiile medicale — iată doar cîteva direcţii care vor favoriza adevărata grijă pentru sănătatea cetăţenilor.

Partidul Liberal Democrat din Moldova chiar de la momentul înfiinţării sale a pledat pentru respectarea dreptului la libera exprimare şi a considerat presa ca pe o autentică putere în stat. Vom rămîne şi în continuare fideli acestor principii, vom promova în continuare reforma audiovizualului pentru a asigura independenţa faţă de politic şi o concurenţă autentică dintre instituţiile de presă.

Un loc aparte în procesul de realizare a Programuui de guvernare îl ocupă politica externă. Aici am promis coerenţă, pragmatism şi predictibilitate. A devenit deja o axiomă că integrarea în Uniunea Europeană nu are alternativă şi eforturile diplomaţiei noastre sînt subordonate acestui obiectiv.

Într-un timp relativ scurt am reuşit să convingem partenerii europeni de sinceritatea noastră şi disponibilitatea deplină de a realiza toate cele asumate. Am găsit din partea structurilor europene o deschidere fără precedent şi o dorinţă sinceră de a ne vedea membri cu drepturi depline a UE.

Colaborarea eficientă prin intermediul Parteneriatului Estic, negocierile avansate privind Acordul de Asociere şi Acordul privind libera circulaţie ne întăresc în speranţa că drumul nostru european va fi parcurs cu succes.

Abordările pragmatice au demonstrat că în relaţiile cu România nu există loc de suspiciuni şi învinuiri nefondate. România este un partener şi un avocat firesc al ţării noatre în procesul de integrare europeană. Am reuşit să semnăm Tratatul privind regimul de frontieră, au fost stabilite relaţii strînse interguvernamentale şi inteministeriale. România, în timpul calamităţilor naturale din anul 201, a venit cu un ajutor consistent, deşi avea probleme de acelaşi ordin.

Programul de guvernare defineşte Statele Unite ale Americii drept un partener strategic. Vreau să menţionez că am simţit sprijinul permanent şi sincer al acestei superputeri, iar vizita în premieră la Chişinău a vicepreşedintelui SUA, Joseph Biden, a reconfirmat acest lucru.

De asemenea, avem relaţii de parteneriat strategic cu Federaţia Rusă. Depunem toate eforturile pentru a canaliza relaţiile noastre în albia pragmatismului şi a relaţiilor reciproc avantajoase.

Nu pot să nu menţionez ascensiunea relaţiilor noastre cu Germania, ţară care are o contribuţie tot mai importantă la soluţionarea conflictului transnistrean.

Cred că am ajuns la o etapă cînd negocierile în formatul 5 plus 2 vor pune bazele unor înţelegeri de principiu. Nu putem avea aşteptări prea optimiste pentru unele rezultate imediate. Prea mult timp s-a pierdut şi prea au fost înrăiţi şi dezbinaţi cetăţenii de pe ambele maluri ale Nistrului. E nevoie de multă răbdare, dialog şi paşi mici, dar importanţi pentru apropierea poziţiilor.

Am vorbit doar despre cîteva dintre multiplile domenii de activitate a Guvernului. E important să cunoaştem şi să participăm în măsura competenţelor la aceste procese. Chiar dacă guvernarea este asumată de Alianţa pentru Integrare Europeană, marea responsabilitate ne revine nouă, Partidului Liberal Democrat din Moldova. Avem şi în continuare o agendă foarte încărcată, multe lucruri extrem de importante pentru ţară se află în faza de desfăşurare. Este important să păstrăm consecvenţa şi ritmurile pentru a nu rata această şansă istorică pentru Republica Moldova.

În consens cu politica externă vine şi afirmarea PLDM în plan internaţional. Baza doctrinară şi Programele noastre politice şi economice, dar nu în ultimul rînd şi relaţiile bune cu importanţi lideri occidentali, ne-au apropiat de cel mai puternic partid continental — Partidul Popular European. Am găsit sprijin şi înţelegere din partea popularilor europeni, iar vizita Preşedintelui PPE, Wilfried Martens, la Chişinău şi acceptarea PLDM în calitate de membru cu statut de observator în această prestigioasă formaţiune paneuropeană reprezintă un succes de importanţă majoră.

Stimaţi delegaţi!

Ne aflăm deja în plină campanie pentrtu alegerile locale. Nu vreau să vorbesc prea mult despre importanţa acestui scrutin. Fiecare din dvs, cunoaşte rolul puterii locale în gestionarea treburilor statului. În perspectiva trecerii la o reală autonomie locală, importanţa consiliilor locale şi a primariilor va creşte şi mai mult. Avem de trecut un examen important şi dificil. Fiecare organizaţie teritorială trebuie să accepte o competiţie internă de partid şi să promoveze la funcţiile de consilieri locali, raionali şi la funcţiile de primari ai oraşelor şi satelor pe cei care corespund cel mai bine criteriilor. Capacităţile manageriale, imaginea personală şi şansele la victorie — iată principalele criterii de corespundere a candidaţilor noştri. Nu meritele “istorice”, nu relaţiile de prietenie, nu confortul personal, ci capacitatea de a obţine performanţe va sta la baza deciziilor noastre comune.

Vreau să atenţionez liderii organizaţiilor teritoriale că alegerile locale vor constitui cel mai obiectiv criteriu de apreciere a muncii dvs. şi a organizaţiei în ansamblu. PLDM, atît în rezultate, cît şi în sondaje, a atins un nivel înalt, iar un eventual rezultat slab în locale poate aduce serioase prejudicii de imagine partidului.

În alegerile parlamentare din 2010 în majoriatea absolută a raioanelor am obţinut locurile 1–2. O bună organizare a campaniei ne va permite să preluăm puterea în majoritatea unităţilor teritorial-administrative de gradul doi. Deosebit de important este scrutinul de la Chişinău. Capitala are un uriaş potenţial uman, economic şi politic. Nu pot merge bine lucrurile în ţară, dacă merg prost la Chişinău. Avem datoria să cîştigăm funcţia de Primar Genaral al Capitalei şi majoritatea în Consiliul Municipal. Locuitorii Chişinăului merită o viaţă mai bună, iar Capitala o imagine cu adevărat europeană.

Astăzi vom desemna candidatura la această funcţie de importanţă majoră şi vom organiza activitatea de o asemenea manieră, încît victoria noastră să fie incontestabilă.

Onorată asistenţă!

Fără modestie falsă trebuie să spunem că astăzi Partidul Liberal Democrat din Moldova este garantul transformărilor democratice şi a integrării europene a Republicii Moldova. Ne aflăm într-o fază caltativ nouă a evoluţiei noastre în calitate de formaţiune politică. Sîntem partid de guvernămînt, lider în topurile politice, de aceea şi mesajul şi comportamentul nostru trebuie să corespundă acestui statut. Fiecare din noi şi toţi împreună avem şansa reală a reaşezării ţării pe făgaşul normalităţii. Împreună cu dvs. avem un angajament ferm luat în faţa colegilor de partid, în faţa cetăţenilor acestei ţări să slujim cu putere, credinţă şi devotament ideile de democraţie, libertate şi bunăstare. Împreună vom învinge.

Sursa: www.pldm.md

Rezoluţia Congresului IV al Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la alegerile locale din iunie 2011 Vlad Filat: “Să fim solidari, uniţi, să fim împreună pentru Republica Moldova”