Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Parlamentul a aprobat astăzi Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii salarizării

|versiune pentru tipar||
PLDM / 22 noiembrie 2012
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Proiectul este o iniţiativă a deputaţilor din fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova, Anatolie Dimitriu, Liliana Palihovici, Nicolae Olaru, George Mocanu, Nicolae Juravschi, Simion Grişciuc şi Iurie Chiorescu.

Scopul proiectului este de a mări eficienţa de administrare economică şi stimularea performanţelor în activitatea întreprinderilor cu capital majoritar de stat.

Autorii proiectului au propus limitarea cuantumului salariului de bază pentru conducătorii întreprinderilor monopoliste, întreprinderilor de stat şi celor cu capital majoritar de stat de la cinci — la trei salarii medii lunare pe unitate condusă. De asemenea, conducătorii nu vor putea primi premii anuale mai mari de şase salarii de funcţie lunare pe an.

La prezentarea proiectului, deputatul PLDM, Anatolie Dimitriu a menţionat că salarizarea persoanelor aflate în funcţii de conducere la întreprinderile de stat trebuie să vină în concordanţă cu rentabilitatea societăţii.

“În timp ce rentabilitatea economică profit net/valoarea medie a activelor pentru anul 2011 a constituit 0,80% (adică la 1 leu active se obţin doar 0,8 bănuţi profit net), au fost atestate cazuri în care conducătorii societăţilor respective au cumulat venituri din salariu şi premii de aproape 1 milion de lei”, a spus Anatolie Dimitriu.

Deputatul PLDM a mai menţionat că absenţa unei uniformităţi în cadrul legal existent permite unor administratori ai activelor statului să-şi acorde prime şi salarii de până la 20 de ori mai mari decât ale angajaţilor, cum a fost cazul conducătorului SA Moldtelecom în anul 2009.

“Un sistem echitabil şi nediscriminatoriu este cel în care managerii sunt remuneraţi cu un salariu fix şi cu o bază variabilă care ţine de indicatorii de performanţă atinşi. Corelarea direct-proporţională dintre rezultatele întreprinderii şi remunerarea lor, va constitui un stimul pentru concentrarea conducătorilor la creşterea şi dezvoltarea economico-financiară a întreprinderii”, a specificat Anatolie Dimitriu.

Sursa: www.pldm.md

Igor Gorgan a participat la clubul de presă: “Securitatea cetăţenilor şi regimul armelor în Zona de securitate a Republicii Moldova” Mesaj de felicitare ocazia zilei profesionale a lucrătorului din agricultură