Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

PLDM: E momentul ca membrii Comisiei de anchetă privind situaţia BEM, aflaţi în conflict de interese, să se retragă

|versiune pentru tipar||
PLDM / 18 martie 2013
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Membrii Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului deţinut la “Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova, care se află în conflict de interese sunt obligaţi să declare acest fapt Preşedintelui Parlamentului, respectiv Parlamentului, în vederea substituirii acestora cu alţi membri. Aceasta este concluzia Direcţiei Juridice a Secretariatului Parlamentului făcută la sesizarea deputaţilor PLDM.

Ţinând cont de concluziile experţilor, bazate pe legislaţia în vigoare, fracţiunea PLDM insistă pe necesitatea semnării de către membrii Comisiei de anchetă sus-numite a unei declaraţii privind lipsa conflictelor de interese. Membrii comisiei, aflaţi în conflict de interese, trebuie să se retragă din aceasta, pentru a nu prejudicia mersul anchetei, obiectivitatea concluziilor şi recomandărilor, dar şi credibilitatea acesteia.

Ţinând cont de faptul că audierile sunt pe final, iar următorul pas va fi elaborarea raportului Comisiei de anchetă, considerăm că este momentul crucial ca toate persoanele, care s-ar putea afla în conflict de interese, să se retragă pentru a nu influenţa în interes personal concluziile anchetei.

În Nota Informativă expediată deputaţilor PLDM în urma solicitării efectuate în cadrul şedinţei în plen a legislativului din 7 martie 2013 se menţionează că în temeiul prevederilor art.9 alin.(1) din Legea nr.16/2008, datorită principiului responsabilităţii individuale, ţine de competenţa demnitarilor publici de a informa imediat, în scris, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, şeful ierarhic sau organul ierarhic superior despre:

Mai mult ca atât, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(2) din Legea nr.16/2008, conducătorii organizaţiilor publice şi Comisia Naţională de Integritate vor întreprinde neîntârziat măsurile necesare pentru soluţionarea conflictelor de interese care le-au devenit cunoscute din declaraţii şi vor informa organele de stat competente despre încălcările de legislaţie depistate.

De asemenea, potrivit prevederilor expuse în conţinutul art.4 şi art.5 din Legea nr.16/2008, în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, unul dintre principiile tratării şi soluţionării conflictului de interese, obligă persoanele care deţin funcţii de demnitate publică la slujirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate, neavând dreptul să utilizeze sau să admită utilizarea informaţiei de serviciu sau oricărei alte informaţii legate de activitatea lor în interese personale.

Cu referire la tratarea şi soluţionarea conflictului de interese, art.11 din Legea nr.16/2008 prevede că acesta se efectuează de către persoana care deţine funcţia de demnitate publică şi de către conducătorul organizaţiei publice, însă decizia privind soluţionarea conflictului de interese se ia de către conducătorul organizaţiei publice.

Este important de precizat că demnitarul public este obligat să se conformeze oricărei decizii finale care îi cere să se retragă din situaţia de conflict de interese în care se află sau să renunţe la avantajul ce stă la originea conflictului.

Sursa: www.pldm.md

Valeriu Streleţ a fost citat la Procuratura Generală Iniţiativă legislativă pentru salvarea Parcului din satul Ţaul