Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

PLDM: 6 ani — 6 congrese

|versiune pentru tipar||
PLDM / 7 decembrie 2013
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Ziua de 8 decembrie 2013 va fi una istorică pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova. În această zi se va desfăşura Congresul VI al PLDM, cel mai reprezentativ de până acum, la care vor participa 4500 de membri de partid din partea tuturor organizaţiilor teritoriale. De asemenea, la congres vor fi prezenţi peste 300 de invitaţi din ţară şi de peste hotare.

Congresul VI al PLDM va fi unul de importanţă maximă pentru formaţiune în contextul deciziilor care vor fi adoptate. Acestea vor viza nu doar activitatea de viitor a partidului, dar şi viziunea PLDM asupra dezvoltării statului european — Republica Moldova. Recentele evoluţii politice, necesitatea îndeplinirii tuturor condiţiilor pentru semnarea Acordului de Asociere a RM cu UE, parafat recent la Vilnius, dictează o abordare nouă a realităţilor, mişcarea înainte spre o viaţă mai bună, spre crearea locurilor de muncă, spre o justiţie transparentă, spre statul de drept, spre Europa. La Congresul VI al PLDM vor fi stabilite angajamentele pe care PLDM şi le asumă în calitate de promotor al ireversibilităţii parcursului european al ţării şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul comunitar. Forumul va vota modificări în Statutul şi Programul partidului şi va alege conducerea PLDM. La fel, delegaţii la congres vor adopta Manifestul politic al forumului.

Congresul I de constituire a PLDM: Începutul reformării din temelii a clasei politice naţionale

Congresul de constituire a PLDM a avut loc la 8 decembrie 2007 şi a marcat o nouă filă în istoria Republicii Moldova. Crearea Partidului Liberal Democrat a venit ca şi consecinţă a nevoii cetăţenilor de a găsi o alternativă credibilă la partidele existente, care să promoveze în spaţiul public un mesaj dedicat naţiunii şi să acţioneze în interesul cetăţenilor. Prin constituirea PLDM a fost realizată intenţia politică a noii generaţii de creare a unei formaţiuni responsabile, care să facă un alt fel de politică: cu onestitate şi cu decenţă. PLDM şi-a identificat ca scop renaşterea Republicii Moldova prin crearea unui stat modern şi prosper, edificarea unei societăţi libere şi solidare, reducerea drastică a decalajului politic, economic şi social între ţara noastră şi statele europene. Congresul a identificat principalele obiective şi strategii pe care urma să le realizeze formaţiunea pentru a reforma cardinal statul, dar şi societatea moldovenească. Congresul l-a ales în funcţia de preşedinte al PLDM pe Vlad Filat.

Congresul II al PLDM: A venit timpul responsabilităţii şi implicării totale

Congresul II al PLDM a avut loc în mun. Bălţi, la 27 septembrie 2008. PLDM s-a implicat în viaţa politică ca un partid de tip nou, un partid al acţiunii. Iniţiativa pro-referendum, campania în favoarea semnării Convenţiei privind micul trafic la frontieră, atitudinile tranşante faţă de nefuncţionarea instituţiilor democratice, sprijinirea cadrelor didactice şi a populaţiei sinistrate — aceste şi alte activităţi au transformat PLDM într-un adversar de temut al comuniştilor şi al aliaţilor lor. Delegaţii la Congresul al II-lea al Partidului Liberal Democrat din Moldova au declarat cu tărie că instaurarea democraţiei şi asigurarea viitorului nostru european sunt posibile doar într-o Moldovă fără comunişti la guvernare. La Bălţi a început înlăturarea deplină şi ireversibilă a Partidului Comuniştilor de la putere şi ascensiunea Republicii Moldova spre standardele europene.

Congresul III al PLDM — Împreună pentru Moldova!

Congresul III a avut loc la 19 decembrie 2009. Partidul Liberal Democrat din Moldova, în calitatea sa de partid de guvernământ, intră într-o fază calitativ nouă în evoluţia sa. Doi ani de acţiuni, de perseverenţă şi muncă asiduă au dat rezultate. PLDM, împreună cu componentele Alianţei pentru Integrarea Europeană, guvernează ţara, declanşând procesele necesare de reformă instituţională, economică şi morală. Partidului Liberal Democrat din Moldova i-a revenit una din cele mai responsabile, dar şi mai dificile funcţii — cea de a conduce Guvernul. Datorită echipei puternice a PLDM, atât în Parlament, cât şi în Guvern, au fost deblocate şi relansate relaţiile cu partenerii externi, ceea ce a permis ţării să revină pe un făgaş normal de dezvoltare.

Congresul IV al PLDM: Să fim solidari, uniţi, să fim împreună pentru Republica Moldova

Congresul IV al Partidului Liberal Democrat din Moldova a avut loc la 10 aprilie 2011. Prestaţia echipei guvernamentale şi parlamentare a PLDM a condus la o deschidere fără precedent pentru RM din partea structurilor europene şi a partenerilor strategici. PLDM a devenit garantul transformărilor democratice şi a integrării europene a Republicii Moldova. Un succes de importanţă majoră pentru afirmarea PLDM pe plan internaţional a fost obţinerea calităţii de membru cu statut de observator al Partidului Popular European.

Congresul V al PLDM: Suntem un partid matur, cu oameni care înţeleg că politica mare se face cu multă raţiune

Congresul V al Partidului Liberal Democrat din Moldova a avut loc la 11 decembrie 2011. În documentul final adoptat de congres se menţiona că PLDM consideră imperativă continuarea acţiunilor Guvernului pentru realizarea dezideratului de circulaţie liberă în spaţiul european, de creare a Zonei de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător cu UE, de semnare a Acordului de Asociere RM-UE, de continuare a reformelor în economie, justiţie, în domeniul administraţiei publice locale şi centrale.

Sursa: www.pldm.md

Vlad Filat s-a întâlnit cu Vitalii Kliciko şi Mihail Saakashvili Manifestul PLDM: ÎNAINTE, NU ÎNAPOI