Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la reforma agrară

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 9 iunie 1996
Partidul Popular Creştin Democrat

Un domeniu prioritar al activităţii FPCD a fost şi rămâne împroprietărirea cu pământ a populaţiei de la sate. Coaliţia de guvernământ mizează pe păstrarea sclaviei colhoznice şi a sistemului administrativ de comandă. Situaţia devenise şi mai gravă în urma modificărilor operate în textul Codului Funciar de către PDAM, la 10 februarie 1995, prin care reforma agrară a fost stopată definitiv. În consecinţă, ţăranii au fost lipsiţi de dreptul la cota de pământ, fiind menţinuţi cu forţa în colhozuri şi sovhozuri.

Grupul parlamentar al FPCD a determinat Curtea Constituţională să deblocheze reforma agrară prin cunoscuta sa decizie din 26 ianuarie 1996. Însă piedicile birocratice n-au dispărut, acestea fiind deplasate de la nivelul Parlamentului la cel al Guvernului şi al autorităţilor locale. Ca rezultat al presiunilor Frontului Popular Creştin Democrat exercitate asupra Puterii, precum şi datorită numeroaselor întâlniri ale reprezentanţilor formaţiunii noastre cu locuitorimea de la sate, până la 5 aprilie 1996 au devenit proprietari de pământ peste 70 mii de ţărani. Crearea Cartelului Ţărănesc “Sfântul Gheorghe” a impulsionat procesul de decomunizare a agriculturii, această organizaţie non-guvernamentală fiind singura care apără cu adevărat interesele ţăranilor.

Congresul FPCD cere Parlamentului şi Guvernului să înlăture neîntârziat toate obstacolele ridicate în calea reformei agrare, să asigure respectarea prevederilor Codului Funciar, să deblocheze procesul de repartizare a cotelor valorice şi să perfecţioneze cadrul legislativ în sensul susţinerii sectorului privat în agricultură prin scutirea de impozite şi acordarea de subvenţii şi credite preferenţiale.

Congresul al V-lea al PPCD

Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la integrarea Republicii Moldova în structurile paneuropene şi euroatlantice Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la Mitropolia Basarabiei