Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la Mitropolia Basarabiei

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 9 iunie 1996
Partidul Popular Creştin Democrat

În pofida regimului forţat de ilegalitate care i se aplică în ultimii patru ani, a discriminării şi prigonirilor metodice la care este supusă din partea autorităţilor de stat, Mitropolia Autonomă a Basarabiei, ca parte nedespărţită a Patriarhiei Române, prin prezenţa sa activă şi sfinţitoare în viaţa publică de la noi, se impune astăzi ca una din instituţiile fundamentale ale românilor de la est de Prut. Alegerea şi confirmarea în 1995 a primului titular al Mitropoliei Basarabiei de după reactivarea canonică a acesteia în 1992, precum şi avansarea scaunului mitropolitan de Chişinău la rangul superior de Exarhat al Plaiurilor cu drept de jurisdicţie extrateritorială asupra diasporei româneşti din răsărit, au fost de natură să consolideze şi să dinamizeze simţitor viaţa Ortodoxiei Româneşti din Basarabia. Mitropolia Basarabiei este recunoscută pe plan panortodox şi întreţine relaţii frăţeşti cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, printre care un rol prioritar îl au cele cu Patriarhia Ecumenică de Constantinopol.

Numeroasele demersuri adresate forurilor internaţionale abilitate cu respectarea libertăţilor şi drepturilor omului au determinat reacţii adecvate ale acestor instituţii. În momentul admiterii Republicii Moldova în Consiliul Europei, acest for a adoptat cunoscutul Amendament nr.1 prin care obligă autorităţile de la Chişinău să soluţioneze problema Mitropoliei Basarabiei “pe cale paşnică şi fără discriminări”. Întrucât acest important amendament al forului european este ignorat cu desăvârşire de actuala Putere, iar Mitropoliei Basarabiei îi este aplicat în continuare un tratament discriminatoriu prin neadmitarea în legalitate, Frontul Popular Creştin Democrat se vede obligat şi de acum încolo să denunţe politica antidemocratică a statului în raport cu Mitropolia Basarabiei, solicitând pentru credincioşii ei susţinerea şi protecţia organismelor internaţionale.

Congresul Frontului Popular Creştin Democrat cere Guvernului Republicii Moldova să pună capăt practicilor sale abuzive şi să acorde recunoaştere legală Mitropoliei Autonome a Basarabiei.

Congresul al V-lea al PPCD

Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la reforma agrară Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la studierea religiei în şcoală