Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Congresul al X-lea al Partidului Popular Creştin Democrat

|versiune pentru tipar||
PPCD / 1 iunie 2008
Partidul Popular Creştin Democrat

Duminică, 1 iunie, s-a desfăşurat cel de-al X-lea Congres al Partidului Popular Creştin Democrat (PPCD), care a fost unul festiv, marcându-se 20 de ani de la înfiinţarea acestei formaţiuni politice. PPCD este singurul succesor de drept al Mişcării Democratice pentru Susţinerea Restructurării (1988–1989), al Frontului Popular din Moldova (1989–1992) şi al FPCD (1992–1999). Din 1999, această formaţiune poartă denumirea de Partidul Popular Creştin Democrat.

La manifestare au participat peste 2400 de delegaţi şi peste 150 de invitaţi, reprezentând organizaţii nonguvernamentale, partide politice de orientare creştin-democrată, conservatoare şi populară din străinătate şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău.

În cadrul congresului, a fost adoptată o proclamaţie — “Calea de la imperiul sovietic la independenţă, NATO şi Uniunea Europeană”.

“PPCD este solidar cu Georgia şi Ucraina în efortul lor de a se integra în NATO. Între o Românie membră NATO şi o Ucraină cu şanse reale să devină membru deplin al acestei organizaţii, Republica Moldova nu trebuie să insiste asupra statutului de neutralitate. Ţara noastră trebuie să se angajeze în realizarea Planului de acţiuni RM-NATO, să obţină Planul de acţiuni de preaderare şi să adere la NATO”.

“Finalizarea reformelor democratice şi economice, precum şi atingerea obiectivelor strategice de aderare la NATO şi UE, vor putea fi realizate mai repede după alegerile din 2009, prin contribuţia substanţială a PPCD în viitorul Parlament şi Guvern. Viitoarea guvernare la care va participa PPCD trebuie să impulsioneze reforma economică, să determine creşterea rapidă a ritmului de atragere a investiţiilor autohtone şi străine şi, totodată, să asigure crearea unui număr suficient de locuri de muncă”.

Potrivit delegaţilor, obiectivul major al PPCD este pregătirea pentru campania electorală din 2009, care să-i asigure o prezenţă masivă în viitorul Parlament.

Iurie ROŞCA, preşedinte PPCD:

Am servit cu dragoste şi dedicaţie valorile naţionale şi democratice

Fraţilor,
Iubiţi prieteni,

Mă bucur din tot sufletul pentru onoarea pe care o am să vă pot saluta la forul nostru de astăzi, care marchează un eveniment istoric major nu doar pentru Partidul Popular Creştin Democrat, ci şi, în egală măsură, pentru Republica Moldova.

Astăzi, familia noastră politică şi spirituală îşi serbează ziua de naştere. Cei douăzeci de ani de luptă şi devenire sunt dovada puterii noastre de a rezista în timp, de a afirma cu tărie valorile şi idealurile, cărora ne-am dedicat fără rest.

Atunci când Imperiul sovietic părea că îşi va menţine la nesfârşit dominaţia peste o parte a lumii şi va continua să terorizeze popoarele cu metodele inumane ale totalitarismului, am reacţionat cu promptitudine şi curaj la prima adiere a curentului de minimă relaxare a dictaturii. Perestroika ne-a oferit şansa să ne lepădăm de frică, să ne ridicăm în picioare şi să ne asumăm toate riscurile de dragul dorinţei de a ne recăpăta Libertatea.

La început eram un grup restrâns, o mână de rebeli, care părea nesăbuit, sinucigaş chiar în pornirea lui îndrăzneaţă de a sfida regimul şi de a-şi cere drepturile. Atunci când tăcerea în faţa aparatului represiv al statului totalitar se generalizase şi părea că nimic nu mai e de făcut pentru a ieşi din acel întuneric, de a depăşi acel impas istoric, noi am ţâşnit năvalnic în spaţiul public, cerându-ne drepturile.

Ca fii ai unui popor umilit şi deznaţionalizat, căruia i se luase şi limba, şi credinţa, noi am cerut să ni se dea înapoi drepturile de a ne vorbi şi de a ne scrie limba, şi de a ne ruga lui Dumnezeu.

Am învăţat din mers cum să organizăm întruniri, cum să scriem texte politice, cum să întocmim şi să difuzăm foi volante, cum să scoatem un ziar în condiţii de Samizdat.

Familia noastră politică şi spirituală s-a creat şi s-a fortificat în condiţii de prigoană şi atacuri permanente, asumându-şi toate greutăţile şi suferinţele. Nu am cedat niciodată în faţa represiunilor sau ameninţărilor. Am rămas cu fruntea sus şi am arătat că suntem oameni cu demnitate şi de caracter.

Am organizat mitinguri şi demonstraţii, purtându-ne pe umeri copiii noştri. I-am învăţat să respire aerul libertăţii ca pe cel mai de preţ dar al lui Dumnezeu. Le-am legat frunţile cu panglici tricolore şi i-am învăţat să rostească alături de noi rugăciuni.

Mişcarea noastră politică a reuşit în câţiva ani să ia o amploare de masă şi să obţină o serie de victorii politice impresionante. Am obţinut oficializarea Limbii de Stat şi a Alfabetului Latin, am redescoperit istoria şi cultura noastră, am redobândit Tricolorul, am cucerit mai întâi Suveranitatea şi apoi Independenţa.

Prin efortul nostru comun noi am redevenit oameni liberi, ne-am recâştigat drepturile şi am pus temelia statului nostru.

Independenţa Republicii Moldova, crearea unui sistem democratic, pluripartidismul, libertatea de exprimare, proprietatea privată — toate aceste realizări sunt legate în mod direct de numele formaţiunii noastre politice.

În acest răstimp, noi am învăţat să formulăm, să exprimăm şi să apărăm interesele naţionale ale ţării noastre. Am fost şi am rămas oameni ai acţiunii, ai faptei concrete. Am devenit o forţă politică matură, cu o experienţă unică.

Am îmbrăţişat doctrina democrat-creştină şi am afirmat cu statornicie viziunea creştină asupra omului şi a lumii drept creaţie a lui Dumnezeu. Politicile noastre s-au întemeiat întotdeauna pe legile moralei şi pe angajamentul de a servi binelui comun.

Am rezistat atunci când mulţi au rămas tupilaţi sau au dat bir cu fugiţii. Am trecut peste toate obstacolele şi am depăşit toate loviturile. Ne-am avântat în bătăliile politice cu sufletul deschis şi fără a ne cruţa puterile. Nici o victorie nu a fost uşoară.

În douăzeci de ani am produs cel mai impresionant fenomen politic, NOUA GENERAŢIE. Între timp, copiii noştri au coborât de pe umerii noştri, au mers la şcoli, au învăţat arta politicii şi au devenit luptători politici de elită. Vigoarea Partidului Popular Creştin Democrat, dinamismul şi capacitatea lui organizatorică se datorează azi în mare măsură tineretului nostru, Noii Generaţii.

Partidul Popular Creştin Democrat a demonstrat în acest răstimp că nu este o apariţie circumstanţială şi efemeră. PPCD a fost şi rămâne cea mai veche, cea mai statornică şi mai puternică instituţie democratică din Republica Moldova. Am arătat tuturora că adevăratele caractere se afirmă nu datorită unor împrejurări prielnice, ci în pofida unor împrejurări neprielnice.

Am respins întotdeauna populismul. Angajamentul profund în servirea intereselor naţionale ale Republicii Moldova, a intereselor fiecărui cetăţean al ţării noastre, ne-a ghidat întotdeauna de-a lungul acestor ani. Uneori am fost întâmpinaţi cu aplauze şi admiraţie, alteori cu hulă şi ocară. Dar nu ne-am abătut niciodată de la calea noastră şi nu am căzut pradă ispitei de a ne subordona acţiunile unor prejudecăţi sau neînţelegeri de moment ale unora din afara familiei noastre.

Am rămas întotdeauna fideli idealurilor noastre, am servit cu dragoste şi dedicaţie valorile naţionale şi democratice.

Am avut în mod constant o viziune strategică şi o abordare geopolitică asupra realităţilor într-o continuă şi dinamică schimbare. Însă turnurile neaşteptate ale evenimentelor, iureşul ameţitor al acestora nu ne-a luat niciodată prin surprindere. Am ştiut să avem reacţii prompte şi să luăm decizii corecte şi mature. PPCD nu a confundat nicicând strategia cu tactica, prima fiind una stabilă, iar ultima fiind în continuă schimbare şi adaptare la situaţia din jur.

Partidul Popular Creştin Democrat se manifestă nu doar pe plan naţional, noi avem o îndelungată şi intensă activitate pe plan internaţional. Relaţiile noastre externe au început încă acum douăzeci de ani, prin colaborarea cu militanţii din mişcările politice din Ţarile Baltice, din Georgia, Ucraina, Rusia şi Belarus. Astăzi, partidul nostru este membru în Internaţionala Democrat Creştină şi în Partidul Popular European, avem colaborări fructuoase cu colegii din Statele Unite ale Americii. Ne bucurăm de solidaritatea tuturor partidelor creştin-democrate, populare şi conservatoare din lume.

Făcând un scurt bilanţ al primilor douăzeci de ani de activitate, înţelegem că nu avem dreptul să ne oprim la jumătate de cale. Astăzi, ţara noastră se află la un moment de răscruce. Şi este de datoria noastră să facem tot ce ne stă în puteri pentru a o aduce cât mai curând posibil în familia naţiunilor europene, reunite în cele două organizaţii internaţionale din spaţiul Democraţiei, Libertăţii, Stabilităţii şi Prosperităţii — Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană. Avem obligaţia morală să împlinim proiectul nostru de dezvoltare strategică a ţării şi de integrare a ei în NATO şi UE. Şi doar după atingerea acestor obiective vom putea să afirmăm cu tărie că proiectul, iniţiat acum douăzeci de ani, a fost realizat. Dar nici atunci lupta noastră nu se va încheia. Pentru că şi după aceea va fi nevoie să continuăm servirea binelui comun şi a intereselor naţionale.

Dumnezeu să binecuvânteze Republica Moldova!

Ştefan SECĂREANU, vicepreşedinte PPCD:

Suntem echipa care am rezistat în timp pentru că nu ne-am lăsat moleşiţi de şarpele îndoielii

Stimaţi colegi, onoraţi oaspeţi ai Congresului nostru, fraţilor,

Astă-noapte mi-am ascultat inima, care mi-a şoptit, ca şi acum douăzeci de ani: “Totul va fi bine!”.

Şi atunci, şi astă-noapte inima mea a avut dreptate: iată-ne ajunşi cu bine după douăzeci de ani. Vă salut şi vă îmbrăţişez din toată inima.

Am ajuns cu bine după douăzeci de ani pentru că am fost şi suntem întăriţi de credinţa în Dumnezeu şi de încrederea în vigoarea Neamului Românesc. Setea de libertate şi vrerea noastră de a fi liberi şi stăpâni la noi acasă ne-au unit şi ne-au ţinut strânşi grămadă tot drumul acesta anevoios şi dureros de lung. Nu am uitat niciodată şi nici pentru o clipă că forţa noastră este în unitate şi că numai uniţi am putut şi vom putea învinge! Pentru că am fost uniţi, am reuşit să obţinem Limba Română, Alfabetul Latin, Tricolorul, Stema, Suveranitatea, Independenţa! Pentru că am fost uniţi, am reuşit să scuturăm regimul criminal de ocupaţie şi să punem temeliile acestui stat căruia tot noi, Frontul Popular de atunci şi Partidul Popular Creştin Democrat de acum, i-am dat şi denumirea — Republica Moldova. Şi pentru că vom fi uniţi, tot noi vom aduce această ţară în rând cu lumea. Calea noastră de la imperiul sovietic la Independenţă trebuie să ducă spre NATO şi Uniunea Europeană!

Fraţilor,

Suntem o echipă viguroasă pe care am construit-o în aceşti ani cu multă migală, cu multă răbdare, cu dragoste şi respect unii faţă de alţii. Suntem puternici şi pentru că am ştiut cum să ne apărăm de duşmani. Principiile de comportament ni le-am elaborat noi singuri, astfel încât să ştim cum să ne ferim de manipulări, ispite şi tot felul de provocări. Citez dintr-un document intern al formaţiunii, elaborat de către preşedintele nostru Iurie Roşca încă în 1993, document care era adresat tuturor colegilor de partid şi care cuprindea câteva principii pe care aceştia trebuia să le respecte: “Nu te lăsa moleşit de şarpele îndoielii. Duşmanul, când vrea să te înfrângă, mai întâi îţi strecoară în suflet îndoiala, neîncrederea în propriile puteri, în forţa organizaţiei, în virtutea şi în vigoarea neamului românesc. Dacă a reuşit să-ţi clatine credinţa, pe jumătate deja eşti învins”.

Fraţilor,

Suntem echipa care am rezistat în timp pentru că nu ne-am lăsat moleşiţi de şarpele îndoielii nici pentru o clipă. Suntem o echipă de oameni politici curajoşi, hotărâtă să parcurgă drumul o dată ales până la capăt. La baza izbânzilor noastre viitoare stă efortul personal şi continuu al fiecăruia dintre noi. Vom rezista în timp pentru că vom fi tari şi solidari, aşa cum am fost în aceşti douăzeci de ani!

Fraţilor,

În încheiere vreau să vă mai mărturisesc ceva. Acum, în această zi luminoasă, când ne-am revăzut cu toţii, după ce am ascultat mesajele mai multor colegi şi prieteni de aici şi din toată lumea, îmi ascult din nou inima care îmi şopteşte: “Totul va fi bine!”

Sunt fericit că sunt membru al Partidului Popular Creştin Democrat!

Vă iubesc!
Doamne ajută!

Alexandru CORDUNEANU, preşedintele Fracţiunii PPCD din Consiliul Municipal Chişinău:

PPCD îşi reconfirmă calificativul de partid de avangardă

Dragi prieteni, Iubiţi camarazi,

Către toţi cei aflaţi în sala Congresului X al PPCD transmit urările de bine şi felicitările noastre, ale frontiştilor din Chişinău, dar şi din oraşele şi comunele periurbane: Sângera şi Băcioi, Durleşti şi Truşeni, Stăuceni şi Grătieşti, Tohatin, Coloniţa şi Bubuieci.

Iată că sufletul acesta mare, frontist, care sălăşluieşte în noi toţi rotunjeşte 20 de ani. În zbuciumul vieţii de fiecare zi noi purtăm vie expresia năvalnicului val al renaşterii naţionale care s-a ridicat în 1988–89. Suntem trup din trupul acelui miracol care ne-a schimbat destinul.

Acum avem vârsta lipsei de complexe faţă de provocările istoriei imediate. Avem mulţi prieteni care ne sunt dragi şi care, vorba vine, se cunosc la nevoie, avem şi adversari puternici care ne respectă. Iar împrejurul nostru mai avem şi ţopârlani care ne înjură şi câini care ne latră. Câinii latră, iar caravana trece mai departe de orizontul lor îngust.

20 de ani — ca un munte de timp, ca o mare de vreme pentru părinţii noştri spirituali, care au înaintat în vârstă, dar nu au îmbătrânit. Şi dacă cineva le spune: “Eşti bătrân, e timpul să te odihneşti”, răspunsul vine ca pregătit de înţeleptul Diogene: “Cum aşa? Oare urmărind ţinta şi fiind aproape de ea, ar trebui să încetinesc, în loc să fac un efort mai mare?”

Rezultatele competiţiei politice din ultimii ani sunt întru totul în favoarea mişcării noastre politice creştin-democrate. Ceea ce am dorit să realizăm, dezideratele noastre expuse răspicat, cu voce hotărâtă în PMAN, pe străzile Chişinăului, în satele şi oraşele Basarabiei, iată că devin, încet, dar sigur, strategii ale instituţiilor statului Republica Moldova. PPCD îşi reconfirmă calificativul de partid de avangardă.

Această izbândă se datorează, în primul rând, caracterului de luptător neînfricat şi lucrător neobosit al fiecărui membru de partid şi, în egală măsură, managementului politic de excepţie a conducerii PPCD.

Suntem la vârsta când am însuşit perceptul Sfântului Vasile cel Mare, care spune: “Fără nici o îndoială că Dumnezeu rânduieşte faptele noastre mai bine decât am putea-o face noi înşine.”

Doamne Ajută!

Manfred GRUNT, reprezentant al Uniunii Democrate din Germania:

Iurie Roşca, cel mai cunoscut politician din Republica Moldova în Germania

Am venit astăzi la dumneavoastră ca prieten la prieten, ca un creştin la creştin, ca european la european. Acolo unde este steagul Uniunii Europene şi acolo unde este steagul Alianţei Nord-Atlantice, acolo este acasă şi Uniunea Europeană, şi NATO. Vă transmit felicitări din partea Uniunii Democrate din Germania, care este cel mai mare partid creştin-democrat şi cel mai popular partid din ţara noastră, şi suntem fericiţi că în Republica Moldova este un aşa partid care se numeşte PPCD.

Cancelarul german Angela Merkel, cea mai puternică femeie politician din lume, m-a rugat să vă transmit felicitări dumneavoastră şi domnului Iurie Roşca, care este cel mai cunoscut politician din Republica Moldova în Germania. Un tânăr moldovean lucrează în oficiul meu din Germania şi este unul din cei mai buni colaboratori ai mei. Când l-am întrebat ce va face atunci când se va întoarce acasă, mi-a răspuns că vrea să contribuie şi el la înlăturarea comuniştilor de la putere şi că vrea ca în Republica Moldova să vină la putere democraţia europeană, vrea ca patria lui, Republica Moldova, să devină membru al Uniunii Europene. Dragii mei, eu personal şi colegii mei din Uniunea Creştin-Democrată din Germania vrem să vă susţinem pe dumneavoastră şi pe domnul Iurie Roşca pentru ca Republica Moldova să parcurgă calea europeană. Peste o lună vom deschide aici o filială a Fundaţiei “Konrad Adenauer”, care este o fundaţie ce aparţine partidului nostru şi prin intermediul acestei filiale vă vom susţine pe dumneavoastră şi vom acorda asistenţă societăţii civile din Republica Moldova pentru a avea realizări frumoase. Reprezentantul acestei fundaţii este traducătorul meu, Alexander von Lenrad. În ceea ce priveşte alegerile parlamentare din anul viitor, voi participa şi eu în calitate de observator din partea OSCE, pentru a avea grijă ca aceste alegeri să se desfăşoare corect şi fără şmecherii. Sunt sigur că viitorul parlament nu se va constitui fără participarea Partidului Popular Creştin Democrat. Sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră va contribui personal ca peste 20 de ani PPCD să activeze într-un stat Republica Moldova membru al Uniunii Europene. Dumnezeu să binecuvânteze PPCD şi Republica Moldova!

Victor CIOBANU, preşedintele Organizaţiei de Tineret “Noua Generaţie” a Partidului Popular Creştin Democrat:

NOUA GENERAŢIE este şi va fi echipa de sprijin necondiţionat şi fără echivoc a Partidului Popular Creştin Democrat

Iubiţi colegi,
Dragi prieteni,
Scumpi fraţi de familie politică,

MĂ ÎNCHIN generaţiei care ne-a născut pe noi şi care a făurit Partidul Popular Creştin Democrat şi stă şi azi de veghe asupra continuităţii şi perpetuării acestuia.

SUNT MÂNDRU că sunt fiu al PPCD, pentru că aici am crescut moral, mi-am cultivat valori şi acumulez în fiecare zi experienţă de la înaintaşii şi colegii noştri de partid.

MIŞCAREA Tineretului Democrat, mai apoi Mişcarea Tineretului Creştin Democrat, care a format împreună cu Frontul Popular din Moldova Alianţa pentru Independenţă, iar din 1995 devenind parte componentă în familia FPCD, cu denumirea ei actuală “NOUA GENERAŢIE”, a fost mereu alături şi a sprijinit toate acţiunile Frontului, mai apoi ale PPCD-ului:

  • 1989–1991 — AFIRMAREA VALORILOR NAŢIONALE
  • 1992 — CONFLICTUL ARMAT DE LA NISTRU
  • 1995, 2002 — GREVELE STUDENTEŞTI PENTRU APĂRAREA ISTORIEI ROMÂNILOR ŞI LIMBII ROMÂNE
  • 2003 — S-A OPUS FEDERALIZĂRII
  • 2004 — PROTESTE ÎMPOTRIVA CENZURII LA TELEVIZIUNE

Astăzi, Noua Generaţie reprezintă cea mai mare organizaţie de tineret din Republica Moldova şi din tot sud-estul Europei, care apără şi promovează interesele tinerilor din Basarabia, implicându-i în activităţi socioculturale, de instruire şi politice.

Noi susţinem şi promovăm univoc şi fără rest cursul de integrare a RM în UE şi NATO.

Fără nici un fel de rezerve,

NOUA GENERAŢIE este astăzi şi va fi în veci echipa de sprijin necondiţionat şi fără echivoc a Partidului Popular Creştin Democrat şi a liderilor noştri, generaţia care în 2009 va contribui esenţial la propulsarea PPCD la GUVERNARE.

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

Monica BABUC, preşedintele Societăţii Doamnelor Creştin-Democrate:

Partidul Popular Creştin Democrat a contrapus Curajul înspăimântătorului mecanism politic, ideologic şi militar al imperiului sovietic

Onorată asistenţă,
Doamnelor şi domnilor,
Dragi prieteni!

Congresul X al Partidului Popular Creştin Democrat este o ocazie deosebită pentru a reflecta asupra principalelor motive ale perpetuării spectaculoase a formaţiunii noastre politice în istoria Republicii Moldova de la începuturile Mişcării de Renaştere Naţională până la momentul actual.

În ceea ce mă priveşte am certitudinea că una din caracteristicile fundamentale care au contribuit la obţinerea gloriosului palmares al victoriilor PPCD a fost CURAJUL deosebit de care au dat dovadă antemergătorii noştri, dar şi majoritatea celor prezenţi aici de-a lungul celor 20 de ani de activitate.

Tocmai de aceea aş vrea să vorbesc astăzi despre GURAJUL DE A FI PPCD-ist. Aceasta din simplul motiv că astăzi este important să conştientizăm că multe din lucrurile cu care ne-am obişnuit demult şi pe care le percepem drept fireşti: limba română îmbrăcată în haina ei firească — grafia latină — în calitate de limbă oficială a statului nostru, tricolorul, imnul şi stema, denumirea Republicii Moldova, precum şi proclamarea independenţei ţării noastre, au constituit manifestări de un neasemuit CURAJ al membrilor partidului nostru, la fel ca şi al liderilor acestuia. Pentru că, a avea curaj — cum spunea marele om politic britanic Winston Churchill — e deosebit de important. Poţi pierde bani — e rău. Poţi pierde un prieten — e şi mai rău. Dar dacă ai pierde curajul — ai pierdut totul! Partidul Popular Creştin Democrat a contrapus înspăimântătorului mecanism politic, ideologic şi militar al imperiului sovietic Curajul, pe care nu l-a pierdut niciodată, setea de libertate şi credinţa în Dumnezeu şi a contribuit de o manieră hotărâtoare la transformarea Republicii Moldova într-un stat suveran şi independent. Să nu uităm niciodată că cei care s-au jertfit pentru aceasta au riscat nu doar cu locurile lor de muncă, nu doar cu bunăstarea şi liniştea familiilor lor şi viitorul copiilor săi — aceşti oameni au riscat deseori cu propria viaţă pentru a atinge IDEALURILE pe care le serveau şi de care ne bucurăm astăzi ca de un bun comun.

Partidul Popular Creştin Democrat a dat dovadă de nenumărate ori de CURAJ şi spirit combativ pe parcursul ultimelor două decenii şi aceasta în condiţiile când nu doar factorii externi, ci şi cei interni erau adeseori potrivnici iniţiativelor promovate de PPCD. Să ne aducem aminte cu câtă înverşunare s-a opus reformei agrare fosta nomenclatură comunist-colhoznică: de la adoptarea Codului funciar şi până la câştigul de cauză obţinut de parlamentarii ppcd-işti în Curtea Constituţională şi care prevedea stabilirea dreptului de împroprietărire a ţăranilor cu pământ au trecut 4 ani.

Noi am avut CURAJUL, reconstituind trecutul istoric al ţării noastre, să stabilim în calitate de obiectiv strategic de dezvoltare a Republicii Moldova — aderarea la Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică, atunci când multe alte forţe politice nu se puteau rupe de la stereotipurile încadrării statului nostru în structurile politice care au succedat defuncta URSS.

Ceea ce ne-a făcut să menţinem timp de 4 luni consecutiv, în anul 2002, cele mai ample proteste organizate vreodată în Republica Moldova împotriva încercărilor guvernării de a submina instituţiile democratice, de a elimina din şcoli cursul de istorie a românilor şi de a impune limba rusă ca limbă de stat a fost CURAJUL. Trebuie să ţinem minte că mii de protestatari-membri ai PPCD au ştiut să înfrunte frigul, foamea, oboseala, dar şi prigoana guvernării şi au învins!

CURAJUL şi sentimentul supremei responsabilităţi pentru destinul ţării ne-a ghidat în extrem de dificila misiune de solidarizare a unui şir întreg de forţe politice şi a societăţii civile din Republica Moldova când în anul 2003 am obţinut respingerea Memoranumului Kozak, care urmărea distrugerea independenţei şi unităţii noastre naţionale. Să ţinem minte că aceasta a fost o încăierare cu unul dintre cele mai de temut sisteme politico-militare din lume pe care PPCD a câştigat-o, deoarece arma sa principală a fost ADEVĂRUL.

Dragi prieteni!

Se ştie că, în general, oamenii se supără pe cei care le spun minciuni, dar tot atât de adevărat este că oamenii se pot supăra foc atunci când li se spune adevărul. Cam aşa am putea caracteriza situaţia în care s-a pomenit PPCD după 4 aprilie 2005, atunci când, votându-l pe preşedintele Voronin, noi am contracarat încercarea minuţios pregătită din afară de a destabiliza situaţia politică din ţară şi de a răsturna forţele politice capabile să opună rezistenţă oricărei expansiuni menite să distrugă independenţa ţării. Astăzi, în ciuda tuturor etichetărilor cărora le suntem supuşi aproape necontenit este nevoie să înţelegem că, riscând imaginea partidului, am făcut singurul pas posibil şi corect în vederea apărării intereselor naţionale şi acest lucru a fost posibil doar datorită CURAJULUI de care am dat dovadă întotdeauna în momentele cele mai dificile ale istoriei noastre.

În sfârşit am fost ca aproape întotdeauna singurii care am avut CURAJUL să ne expunem public, prin declaraţia făcută în plenul Parlamentului de către dl Preşedinte Iurie Roşca, dezacordul faţă de organizarea marşului public al homosexualilor şi lesbienelor în centrul capitalei, calificându-l drept o sfidare a tradiţiilor moralei creştine cărora le este ataşată majoritatea covârşitoare a populaţiei Republicii Moldova.

Stimaţi colegi!

Sper că veţi fi de acord cu mine că subiectele de mai sus, deşi atât de diferite ca esenţă, sunt totuşi veritabile manifestări de curaj demonstrate de reprezentanţii PPCD pe parcursul mai multor ani şi care sunt în măsură să ne confirme o dată în plus că noi avem şi vom avea încă multă vreme încolo destulă forţă, inteligenţă şi luciditate pentru a realiza idealurile noastre. Căci, spunea Eminescu: “Este ascuns în fiecare secol din viaţa unui popor complexul de cugetări care formează idealul lui cum în sâmburele de ghindă e cuprinsă ideea stejarului întreg.”

Stejarul nostru are rădăcinile adânc implantate în pământul ţării, iar tulpina lui se îndreaptă viguros spre cerurile care aşteaptă să-i cuprindă coroana, CĂCI DUMNEZEU NU ESTE CU CEI CARE SUNT MAI PUTERNICI: EL ESTE CU CEI CARE AU MAI MULT CURAJ!

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

Sursa: www.flux.md

Declaraţia Fracţiunii PPCD din CMC cu privire la situaţia alarmantă în domeniul prestării serviciului public de alimentare cu apă Iurie Roşca: Să nu aşteptăm laude de la duşmani, ci să învăţăm cea mai profundă lecţie creştină: fă bine şi nu aştepta dreptate