Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Petiţie către ministrul de interne Alexei Roibu

|versiune pentru tipar||
PPCD / 21 februarie 2012
Partidul Popular Creştin Democrat

Domnule ministru,

Prin prezenta Comitetul pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei Vă cere repetat să puneţi capăt tuturor acţiunilor întreprinse de colaboratorii de poliţie pentru zădărnicirea şi compromiterea întrunirilor organizate în fiecare uminică de CACD în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Vă amintim că ministerul pe care îl onduceţi în calitate de exponent al PLDM, partid condus de premierul Filat, a eclanşat începând cu ajunul primului nostru miting din 22 ianuarie, o vastă operaţiune de intimidare a tuturor adepţilor noştri pe întreg teritoriul ţării. Comisariatele de poliţie continuă să intimideze militanţii noştri din raioane, somându-i să nu participe la proteste, iar colaboratorii Poliţiei Rutiere creează piedici artificiale celor care se deplasează duminica spre capitală.

Astfel, prin indicaţiile ilegale pe care le daţi, Dumneavoastră personal Vă faceţi vinovat de încălcarea a trei articole din Constituţie, şi anume art.40 “Libertatea întrunirilor”, art. 27 “Dreptul la libera circulaţie” şi art. 32 “Libertatea opiniei şi a exprimării”.

De asemenea, deja a cincea oară consecutiv un grup agresiv de provocatori întreprind acţiuni huliganice de obstrucţionare a întrunirilor noastre, scandând lozinci împotriva organizatorilor protestului paşnic, arătând gesturi indecente şi tensionând situaţia. Astfel, respectivii inşi încalcă în mod flagrant, repetat şi cu rea credinţă dreptul nostru la întruniri.

Lipsa de reacţii adecvate din partea colaboratorilor de poliţie faţă de provocatori lasă impresia unei complicităţi între aceştia şi subalternii Dumneavoastră, iar scopul urmărit este compromiterea caracterului legal şi democratic al întrunirilor noastre, precum şi a membrilor CACD, provocarea unor confruntări care să servească drept pretext pentru interzicerea protestelor.

Justificarea conducătorilor comisariatului de poliţie precum că nu ar dispune de drepturi legale să ia măsuri pentru izolarea huliganilor este falsă. Drept dovadă cităm din art.21 al Legii privind întrunirile: “Asigurarea ordinii publice. Sistarea întrunirilor”, alineat (1):

“Dacă în timpul desfăşurării întrunirilor unii participanţi încalcă ordinea publică sau prevederile art.8, organizatorul, în caz de necesitate împreună cu poliţia, îi va îndepărta pe aceştia.”

Art.8 al aceleiaşi legi “Întruniri interzise” stabileşte:

“Sunt interzise întrunirile prin care se urmăreşte:

c) subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvârşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau sănătăţii acestora”

Am subliniat acele fragmente care se referă direct la provocatorii respectivi. Încă la 6 februarie curent V-am adresat oficial un demers prin care v-am solicitat o întâlnire pentru a discuta chestiuni ce ţin de evitarea depăşirii atribuţiilor de serviciu din partea colaboratorilor MAI şi de preîntâmpinarea tensionării artificiale a situaţiei politice. Cu regret, n-aţi dorit să ne primiţi.

În aceeaşi zi de 6 februarie am adresat un demers Comisarului general de poliţie al mun. Chişinău, dlui colonel Sergiu Cociorvă, căruia i-am cerut să ia măsurile de rigoare pentru a curma provocările acestui grup de huligani.

La 10 februarie am primit un răspuns oficial din partea Comisarului-adjunct al Comisariatului Buiucani, locotenent-colonel de poliţie Lilian Botnariuc, prin care eram asiguraţi că demersul nostru a fost examinat. Cităm: “În privinţa cetăţeanului Vasile Chiriac şi cetăţeanului John Onoje au fost întocmite procese verbale cu privire la contravenţie în baza art.67 alin.2 Cod Contravenţional al R. Moldova «Încălcarea legislaţiei privind întrunirile», şi au fost remise pentru examinare şi primirea deciziei conform competenţei în temeiul art. art. 396 Cod Contravenţional al R. Moldova în procuratura sect. Buiucani”.

Însă după aceasta au urmat alte două mitinguri, organizat de CACD la 12 şi 19 februarie, iar provocatorii au continuat acţiunile lor ilegale de obstrucţionare şi incitare la violenţă fără ca poliţia să răspundă somaţiilor noastre de a lua măsurile legale ce se impun. Astfel, devine evident că răspunsul formal şi lipsa de acţiuni adecvate din partea poliţiei au o e explicaţie politică evidentă. Prin urmare , este clar că MAI şi Procuratura, afiliate actualei puteri, urmăresc degradarea situaţiei politice şi fac un joc murdar împreună cu provocatorii.

Având în vedere cele expuse, Vă cerem, Domnule Ministru, să dispuneţi încetarea persecutării adepţilor noştri, care doresc să se deplaseze la întrunirile pe care le organizăm în mod legal, precum şi să luaţi toate măsurile pentru a nu admite repetarea provocărilor în timpul mitingurilor CACD.

În numele CACD

Iurie Roşca
Vladimir Donţul
Alexei Tulbure
Alexandru Corduneanu
Radu Buşilă

Sursa: iurierosca.md

Rezoluţia mitingului de protest organizat de Comitetul pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei Scrisoare deschisă adresată Primului Ministru Vlad Filat de către Comitetul pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei