Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Scrisoare deschisă adresată Primului Ministru Vlad Filat de către Comitetul pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei

|versiune pentru tipar||
PPCD / 22 februarie 2012
Partidul Popular Creştin Democrat

Domnule Prim-ministru,

Adresăm acest demers public pornind de la faptul că în ultimii ani Republica Moldova a contractat sume importante de credite şi granturi cu titlu de asistenţă financiară externă. Informaţia oficială a Ministerului Finanţelor indică pentru anul 2009 140.55 mln USD, dintre care 99.36 mln USD granturi şi 41.19 credite, iar în 2010 365.41 mln USD, dintre care 153.37 mln USD granturi şi, respectiv, 212.04 mln USD credite. Intrările de surse externe de finanţare în anul 2011 au constituit 96,82 mln USD, iar în luna ianuarie 2012 — 6,09 mln USD în formă de credite. Creditele contractate de Republica Moldova cumulativ pentru perioada 1 ianuarie 2009 — 31 ianuarie 2012 constituie 356,14 mln USD. La moment, soldul datoriei de stat externe a ţării noastre constituie 1 157,305 mln USD.

Majoritatea resurselor financiare sunt direcţionate către sectorul social, justiţie, buna guvernare şi doar 10% revine sectorului real al economiei naţionale. De menţionat că actuala guvernare nu prezintă opiniei publice explicaţii şi argumente nici asupra oportunităţii contractării acestor resurse, nici asupra modului lor de gestionare. Lipsa de transparenţă la acest capitol lasă impresia fie a unei incompetenţe profunde a factorilor de decizie, fie a existenţei unor interese oculte de deturnare a fondurilor externe.

Amintim că după ce aţi devenit Prim-ministru, Cancelaria de stat, condusă de exponentul PLDM Victor Bodiu, în urma unei decizii dubioase, a preluat competenţele de gestionare a asistenţei externe de la Ministerul Economiei, condus de Valeriu Lazăr, care reprezintă o altă grupare politică a rivalului Dvs Vladimir Plahotniuc.

Ministerul Finanţelor ca autoritate-cheie în domeniul administrării banilor publici este condus de membrul PLDM Veaceslav Negruţa, iar Curtea de Conturi a revenit de asemenea PLDM prin Anexa secretă la Acordul de constituire a AIE, semnat la 30 decembrie 2010, funcţia de preşedinte fiind ocupată de Serafim Urechean. Prin urmare, instituţia autonomă care are menirea să verifice modul de utilizare a finanţelor publice este în cârdăşie directă pe linie de partid şi, probabil, de interes financiar, cu Guvernul.

După venirea la guvernare a AIE şi în urma înţelegerilor secrete dintre partidele ajunse la guvernare, Parlamentul a încetat să-şi îndeplinească în mod eficient una dintre atribuţiile de bază, stabilite de articolul 66 al Legii Fundamentale. Amintim că Articolul 66 litera i) al Constituţiei stabileşte că Parlamentul: “exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra ajutorului economic şi de altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor privind împrumuturile şi creditele de stat din surse străine”.

Dat fiind faptul că atât Procuratura Generală, cât şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei de asemenea se află sub controlul abuziv al partidelor din coaliţia de guvernământ, societatea s-a pomenit fără nici o instituţie a statului de drept în stare să facă lumină asupra felului cum sunt cheltuiţi banii publici, inclusiv fondurile primite de la donatorii externi. În aceste condiţii planează suspiciunea că au loc deturnări de fonduri în proporţii deosebit de mari în interesul exponenţilor actualei puteri.

Ultimul şi cel mai scandalos eveniment este decizia actualei guvernări de a procura tehnică militară în valoare de 240 mln USD, bani care ar urma să provină de asemenea din împrumuturi externe.

Întrucât există temeiuri serioase de a considera că actuala putere este exercitată în nume propriu contrar prevederilor Constituţiei, că întregul aparat de stat serveşte interese de tip oligarhic în detrimentul interesului public, prin Rezoluţia adoptată la mitingul din 19 februarie am cerut, printre altele, următoarele:

“Pentru a verifica cum sunt utilizate creditele şi granturile de sute de milioane de euro, contractate de AIE din 2009 şi până în prezent, se impune formarea unei comisii naţionale de anchetă, cu participarea reprezentanţilor societăţii civile şi a experţilor independenţi, iar vinovaţii de însuşirea ilegală a acestor fonduri să fie traşi la răspundere.”

Având în vedere această situaţie deosebit de gravă, Vă rugăm, domnule Prim-ministru, să daţi curs iniţiativei noastre de a forma această comisie care să examineze minuţios cum au fost cheltuite fondurile externe şi să facă un raport public asupra acestui subiect.

În numele Comitetului pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei

Iurie Roşca
Alexei Tulbure
Alexandru Corduneanu
Vladimir Donţul
Radu Buşilă

Sursa: iurierosca.md

Petiţie către ministrul de interne Alexei Roibu Cerere către primăria municipiului Chişinău şi Comisariatul General de Poliţie, municipiul Chişinău