Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Cerere către primăria municipiului Chişinău şi Comisariatul General de Poliţie, municipiul Chişinău

|versiune pentru tipar||
PPCD / 23 februarie 2012
Partidul Popular Creştin Democrat

Prin prezenta, vă rugăm respectuos să asiguraţi executarea întocmai a Legii Nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile, în contextul autorizării acţiunilor paşnice de protest prin Dispoziţia Nr. 43-d din 20 ianuarie 2012 cu privire la desfăşurarea unor întruniri în municipiul Chişinău.

În conformitate cu pct. 1 al acestei dispoziţii Comisariatul general de poliţie va asigura ordinea publică în perimetrul întrunirilor şi în conformitate cu faptul că Porţile Sfinte (Arca de Triumf), conform Registrului monumentelor de importanţă naţională şi municipală şi listei monumentelor protejate de stat din mun. Chişinău, se află în perimetrul Pieţii Marii Adunări Naţionale, un grup de persoane agresive, arătînd gesturi indecente şi incitînd la ură şi agresivitate, scandînd împotriva manifestanţilor paşnici şi organizatorilor întrunililor autorizate, încalcă flagrant legea Nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile, dispoziţia Nr. 43-d din 20 ianuarie 2012 cu privire la desfăşurarea unor întruniri în municipiul Chişinău şi Codul Administrativ al Republicii Moldova.

Mai mult decît atît, subdiviziunile Primăriei mun. Chişinău au înregistrat ilegal Declaraţia prealabila Nr. 1 din 13.02.2012 depusă şi semnată de Chiriac Vasile, John Onoje şi Vasile Busuioc, prin care aceştia anunţă că vor manifesta contra celor care protestează împotriva AIE, adică împotriva demonstranţilor paşnici şi vor fi de la 50 pînă la 250 de persoane. Înregistrarea declaraţiei menţionate, cu nerespectarea prevederilor legale, o considerăm drept o complicitate a funcţionarilor Primăriei la acţiunile de provocare a acţiunilor paşnice şi legale de protest, din partea persoanelor semnatare din declaraţie.

Deasemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că potrivit art 8 din Legea Nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile Sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte:

  1. îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;
  2. incitarea la discriminare sau violenţă publică;
  3. subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestora.

La fel, vă aducem la cunoştinţă faptul că conform răspunsului nr. 2568 din 10.02.2012 primit de la Comisariatul de Poliţie sect. Buiucani, în privinţa cetăţeanului Vasile Chiriac şi John Onoje au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenţie în baza Art. 67 alin. 2 a Codului Contravenţional al RM încălcarea legislaţiei privind întrunirile.

La fel, nu a fost prezent la faţa locului la nici o acţiune de protest , conform pct. 7 din dispoziţia Nr. 43-d din 20 ianuarie 2012, domnul Vasile Pascaru, responsabil din partea Primăriei mun. Chişinău pentru desfăşurarea legală a întrunirilor

Deasemenea, conform prevederilor pct. (1) a art. 21 din Legea Nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile dacă în timpul desfăşurării întrunirii unii participanţi încalcă ordinea publică sau prevederile art.8, organizatorul, în caz de necesitate împreună cu poliţia, îi va îndepărta pe aceştia.

Luînd în considerare cele menţionate vă solicităm:

  1. să explicaţi de ce funcţionarii Primăriei mun. Chişinău au înregistrat o declaraţie prealabilă a altui grup de protestatari în locul şi timpul autorizat prin dispoziţia Nr. 43-d din 20 ianuarie 2012;
  2. să explicaţi de ce funcţionarii Primăriei mun. Chişinău au respins înregistrarea declaraţiei prealabile Nr. 21 din 21.02.2012 depusă din numele Asociaţiei Juriştilor Creştin-Democraţi, de desfaşurare a întrunirilor sub formă de protest cu începere de la data de 26.02.2012, pe motiv că această dată (zi de duminică) este deja rezervată de grupul Chiriac Vasile, John Onoje şi Vasile Busuioc;
  3. Să întreprindeţi cele mai ferme şi legale măsuri de evitare a escaladării conflictelor violente la acţiunile noastre de protest.

Anexe:

  1. Declaraţia prealabilă Nr. 1 din 13.02.2012 depusă şi semnată de Chiriac Vasile, John Onoje şi Vasile Busuioc;
  2. Răspunsul nr. 2568 din 10.02.2012 de la Comisariatul de Poliţie sect. Buiucani;
  3. Extras din registrul monumentelor de importanţă;
  4. Lista monumentelor protejate de stat din municipiul Chişinău, preluată de pe site-ul oficial al Primăriei.

Cu respect,

Iurie Roşca
Alexandru Corduneanu
Victor Ciobanu
Radu Buşilă

Sursa: iurierosca.md

Scrisoare deschisă adresată Primului Ministru Vlad Filat de către Comitetul pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei Rezoluţia protestului din Piaţa Marii Adunări Naţionale a Comitetului pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei