Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declataţia PPCD “Cu privire la părăsirea Partidului Popular European”

|versiune pentru tipar||
PPCD / 18 iunie 2012
Partidul Popular Creştin Democrat

Partidul Popular Creştin Democrat aduce la cunoştinţa opiniei publice şi a partenerilor săi internaţionali decizia sa de a părăsi Partidul Popular European. Am luat această decizie după o lungă examinare a situaţiei interne din această grupare politică internaţională, care deţine întâietatea în Parlamentul European şi în Comisia Europeană şi influenţează de mai mulţi ani în mod decisiv politicile instituţiilor europene.

PPCD este cel mai vechi partid politic democratic din Republica Moldova, care s-a afirmat prin lupta împotriva regimului totalitar comunist din fosta URSS, pledând pentru o societate democratică, precum şi pentru obţinerea Independenţei ţării noastre. În 1992 formaţiunea noastră a adoptat doctrina Creştin-Democrată ca expresie a aspiraţiilor de revenire la tradiţiile creştine ale poporului nostru, suprimate de dictatura comunistă. Construcţia noului stat independent şi adaptarea lui la sistemul internaţional a presupus şi căutarea unei afilieri politice adecvate pentru partidul nostru. Studiind toate doctrinele moderne, am ajuns la concluzia că anume valorile Democraţiei Creştine sunt cele mai potrivite pentru mişcarea noastră politică.

Am urmărit prin această opţiune substituirea definitivă a unui regim totalitar cu unul democratic şi a unei societăţi atee cu una bazată pe credinţa creştină. În 1999 PPCD devine membru al Internaţionalei Creştin-Democrate, iar în 2005 — membru al Partidului Popular European. În această perioadă am beneficiat de multiple contacte internaţionale extrem de utile pentru noi, iar în momentele dificile pentru PPCD am fost susţinuţi de partenerii europeni.

Însă studiind cu atenţie documentele programatice ale PPE, discursul public al liderilor lui şi mai ales practicile demnitarilor internaţionali care sunt exponenţii acestei organizaţii, am ajuns la concluzia că din doctrina clasică a Democraţiei Creştine, gândită şi pusă în aplicare de fondatorii acestui curent politic, la ora actuală nu a mai rămas nimic. Vechea pleiadă a iluştrilor politicieni europeni, care s-a afirmat după cel de-al Doilea Război Mondial, a fost înlocuită de cele mai multe ori de nişte succesori care au pierdut orice relaţie cu valorile politice şi morale ale înaintaşilor lor. Documentele şi discursurile oficialilor PPE sunt pătrunse de un limbaj radical liberal, iar din ataşamentul faţă de valorile Bisericii Creştine nu a mai rămas nici urmă. Numele lui Isus Hristos a fost suprimat, iar morala creştină a fost substituită cu un pragmatism cinic şi un melanj ideologic ateu, fără nici un sistem de referinţă solid.

Odată cu prăbuşirea comunismului, PPE şi-a deschis larg uşile pentru partidele din fostul spaţiu sovietic şi din Europa Centrală şi de Est. Astfel, am asistat pe parcursul ultimilor ani la un vast proces de absorbţie de către PPE a unor grupări din ţările ex-comuniste, care nu aveau nimic în comun nici cu valorile creştin-democrate, nici cu vocaţia de politicieni responsabili. Urmărind doar interese de ordin geopolitic şi succese facile, PPE s-a arătat ca o grupare eclectică şi omnivoră sub aspect doctrinar, acceptând formaţiuni conduse de persoane dubioase, de demnitari corupţi şi de politicieni străini de interesele propriilor popoare. În acest sens nici Republica Moldova nu a fost o excepţie. În cazul ţării noastre s-a procedat în conformitate cu aceeaşi practică vicioasă, aplicată şi în alte ţări din regiune, când partide cu totul străine de curentul nostru politic au fost admise în PPE exclusiv datorită rezultatelor electorale obţinute de acestea. Admiterea Partidului Liberal-Democrat din Moldova (PLDM) în PPE este un exemplu elocvent în acest sens. De remarcat că din momentul creării coaliţiei de guvernământ în 2009 şi accederii preşedintelui PLDM, Vladimir Filat, în funcţia de Prim-ministru suportul din partea PPE şi a instituţiilor europene în ansamblu faţă de Alianţa pentru Integrare Europeană a devenit, pentru prima data în istoria ţării, unul total şi necondiţionat.

Plecarea comuniştilor de la guvernare şi interesele de ordin geopolitic se pare că au copleşit definitiv obiectivitatea şi spiritul critic al exponenţilor birocraţiei europene. De aproape trei ani de zile suntem martorii unui discurs politic de elogiere fără limite a actualei puteri din partea emisarilor PPE în detrimentul unor progrese concrete pe calea reformelor politice şi economice şi a combaterii corupţiei. Atât trimişii instituţiilor europene, cât şi diplomaţii UE acreditaţi la Chişinău ignorează cu desăvârşire unele aspecte fundamentale pentru soarta democraţiei şi a statului de drept. Practica dublelor standarde din partea PPE a devenit una permanentă în cazul Republicii Moldova.

Aşa, de exemplu, în pofida insistenţelor opiniei publice, până astăzi nu s-a făcut lumină asupra evenimentelor violente din 7 aprilie 2009, al cărui principal organizator a fost tocmai protejatul PPE Vladimir Filat. Deşi ţara noastră rămâne a fi monitorizată de Consiliul Europei, această instituţie, ca şi structurile UE, dominate politic de exponenţii PPE, nu au schiţat nici un gest pentru a determina puterea de la Chişinău să reformeze Procuratura, puterea judecătorească, administraţia publică locală şi regională, Ministerul de Interne, serviciul secret şi alte instituţii, vitale pentru ca Moldova să devină o democraţie funcţională. Serviciul de Informaţii şi Securitate este condus de vechile cadre ale KGB-ului de vârsta pensionării, care servesc interesele actualei puteri în detrimentul intereselor noastre naţionale şi a drepturilor cetăţenilor, iar popularii europeni continuă să-şi aplaude prietenii din vârfurile puterii de la Chişinău. Ţara noastră primeşte necondiţionat sume uriaşe de credite şi granturi din partea donatorilor externi, însă aceştia nu manifestă nici un interes asupra modului fraudulos de utilizare a acestor fonduri.

Însă culmea cinismului şi a ipocriziei birocraţiei europene a reprezentat-o atitudinea acesteia faţă de lunga şi scandaloasă farsă, comisă de actualul regim antidemocratic, de menţinere ilegală a puterii şi de evitare a organizării unor alegeri anticipate pe motivul nealegerii preşedintelui republicii. Multitudinea de încălcări grosolane ale Constituţiei, subordonarea abuzivă a tuturor instituţiilor independente şi autonome ale puterii de stat intereselor de clan ale celor trei partide aflate la guvernare, transformarea ţării într-un “stat captiv”, aflat sub controlul câtorva grupări oligarhice — toate aceste abateri de o gravitate fără precedent de la normele legale şi democratice sunt trecut cu vederea de liderii PPE, care nu contenesc să risipească laude unei guvernări nelegitime şi corupte. În timp ce în Moldova puterea de stat a fost uzurpată, iar cetăţenii ţării emigrează în masă din cauza sărăciei şi a injustiţiei sociale, reacţia partenerilor externi faţă de toate aceste realităţi scandaloase este mai mult decât suspectă.

Cea mai periculoasă şi mai antinaţională acţiune, pusă la cale de birocraţia europeană în cârdăşie cu puterea de la Chişinău a reprezentat-o promovarea aşa-numitei legi anti-discriminare, rebotezată în ultimul moment în legea egalităţii şanselor. Impunerea sintagmei “orientare sexuală” în legislaţia naţională a fost singura preocupare majoră a birocraţiei europene, iar guvernanţii moldoveni lipsiţi de orice urmă de răspundere şi sentimente religioase au executat cu docilitate oarbă acest comandament. Această agresiune împotriva moralei publice, a instituţiei familiei şi a tradiţiilor creştine a poporului nostru a fost servită în mod solidar de către birocraţia europeană şi acoliţii ei din administraţiei de la Chişinău drept culmea manifestării spiritului democratic şi element obligatoriu în procesul de integrare europeană. Astfel, am avut neplăcuta ocazie să ne convingem că în cadrul PPE nu a mai rămas nici urmă din doctrina Creştin-Democrată şi nici din ataşamentul faţă de Creştinism, religia care a dat profil identitar şi dăinuire în istorie continentului nostru. Atacurile sistematice împotriva Bisericii şi a Tradiţiei noastre şi impunerea unor pseudovalori dinspre o Uniune Europeană aflată într-o profundă criză morală, economică şi instituţională este realizată şi de către conducerea Partidului Popular European, în care tonul este impus de unii politicieni de factură neoliberală, secularistă şi antitradiţională.

Fiind adeptul statului de drept şi al democraţiei, PPCD nu poate accepta ateismul agresiv şi caracterul antipopular al unor cercuri dinafară care încearcă să impună “poliţia conştiinţei” şi să prezinte păcatul şi imoralitatea drept culme a civilizaţiei europene. PPCD aspiră să se integreze cu popoarele creştine ale Europei, nu să asiste la colonizarea ideologică şi spălarea de creieri, impusă de birocraţia europeană poporului nostru prin intermediul emisarilor săi şi a clientelei sale aflate la ora actuală la guvernare în Republica Moldova.

Dată fiind abandonarea definitivă a valorilor Democraţiei Creştine de către conducerea PPE şi împotmolirea ei în ideologia liberal-individualistă a unui capitalism speculativ şi antipopular, având în vedere lipsa de onestitate şi consecvenţă a acesteia în relaţiile cu partenerii săi din spaţiul ex-comunist, Partidul Popular Creştin Democrat îşi anunţă decizia de a renunţa la calitatea de membru al Partidului Popular European.

Victor Ciobanu — Preşedinte PPCD
Dinu Ţurcanu — Secretar general

Sursa: www.comunicate.md

Comunicat a Comitetului pentru Apărarea Constituţiei şi a Democraţiei Comunicat de presă privind uzurparea puterii de stat