Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPDA

Rezoluţia PCDA privind necesitatea implementării conceptului de comunitarism în sfera socio-politică a Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
(astăzi PPDA) / 26 mai 2012
Partidul “Democraţia Acasă”

Comunitarismul este cel mai nou curent politic care a apărut ca reacţie la noile cerinţe ale societăţii moderne. Ultimul secol a demonstrat că atît promovarea iresponsabilă a unor valori individuale în detrimentul celor morale ale unei comunităţi, cît şi marginalizarea libertăţii şi autonomiei individului în favoarea unei societăţi egalitaristice, nu a reuşit să ofere civilizaţiei acel mecanism capabil de a construi un sistem social-economic echilibrat, moral şi în acelaşi timp democratic în esenţă. Principiile comunitariene pot fi urmărite pe întreg parcursul istoriei ca fiind cele care au avut cel mai benefic efect asupra sănătăţii morale şi structurale ale societăţii. Omul trebuie privit ca făcînd parte a unui tot întreg, iar libertatea individului — nu doar ca pe un drept dar şi ca pe o responsabilitate. Morala creştină, principiile ei şi ansamblul normelor de conveţuire au la bază relaţia dintre individ şi comunitatea în cadrul căreia se află şi cu care interacţionează.

“Comunitar” a devenit în perioada post-modernistă un cuvînt de ordine în cadrul Uniunii Europene: de la “acquis” comunitar care desemnează totalitatea drepturilor şi obligaţiunilor care decurg din statutul de stat membru, pînă la “Unitate în diversitate” care reprezintă motto-ul UE şi care exprimă aceeaşi idee — de a organiza diferite comunităţi într-un tot întreg în care să se colaboreze pentru pace şi prosperitate.

Republica Moldova fiind o democraţie tînără întîmpină mari greutăţi în ceea ce priveşte construirea unui stat de drept. Jumătate de secol de dictatură în care cetăţeanul nostru a fost privat de dreptul de a decide l-a lăsat neprotejat în faţa intereselor personale ale unor grupuri, care pentru a-şi atinge scopurile s-au lansat în politică sub diferite denumiri, sigle şi culori. Drept rezultat avem parte de o democraţie imitativă în cadrul căreia cetăţeanului i se creează impresia că poate să-şi rezolve problemele prin participarea la procesele electorale. Descentralizarea şi dezvoltarea autonomiei locale reprezintă o directivă a conceptului de comunitarism iar votul mixt va spori interesul aleşilor de a fi mai responsabili faţă de cei care i-au promovat, instituindu-se treptat o democraţie participativă.

Partiul Comunitar Democraţia Acasă constată cu regret că iresponsabilitatea clasei politice a avut o consecinţă nefastă asupra societaţii actuale. Divizată pe diferite criterii, obosită de sărăcie, ea şi-a pierdut încrederea în viitor. O parte şi-au părăsit familiile în căutarea unor venituri decente, altă parte a rămas captivă în propria ţară antrenată într-o luptă continuă pe baricade imaginare, construite de actuala clasă politică. Suntem ferm convinşi că aplicarea în practică a noului concept va aduce nemijlocit la o reconcilire socială care va permite pe viitor de a construi comunităţi unite, puternice care la rîndul lor să formeze împreună o societate prosperă cu un viitor garantat în cadrul Comunitaţii Europene.

Sursa: www.m-da.md

Rezoluţia PCDA cu privire la situaţia şi poziţia tinerilor din RM Rezoluţia PCDA cu privire la situaţia politică şi socială din Republica Moldova