Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Măsurile anticriză ale PSD vor fi întreprinse pentru stimularea sectorului real al economiei şi crearea locurilor de muncă

|versiune pentru tipar||
PSD / 4 martie 2009
Partidul Social Democrat

Partidul Social Democrat consideră că rolul principal în depăşirea efectelor crizei mondiale care a lovit şi Moldova, trebuie să-i revină statului. Guvernul trebuie să devină un manager anticriză care găseşte şi realizează soluţii prompte, neordinare şi eficiente pentru majorarea volumului producţiei autohtone, pentru păstrarea şi majorarea numărului locurilor de muncă. Întregul plan de măsuri anticriză ale PSD prevede consolidarea rolului statului în economie, fapt ce presupune determinarea priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării şi asigurarea investirii surselor financiare preferenţiale în aceste domenii prioritare.

O prioritate majoră constă în stimularea de către stat a producerii de mărfuri care substituie importul, în primul rând importul produselor alimentare. De rând cu majorarea bruscă a taxelor la importul mărfurilor care se produc şi în Moldova, PSD propune de a face accesibile, pentru producătorii autohtoni, a creditelor preferenţiale, oferite de Exim Bank din SUA, în volum de 950 de milioane de dolari. Creditele sub formă de utilaje vor fi oferite pe bază de concurs, fapt ce va permite ca în cel mai restrâns timp să fie stimulată crearea de noi întreprinderi pe întreg teritoriul ţării. Pentru prima cotă a creditului în mărime de 15%, statul poate să ofere o parte din rezervele valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei.

O altă poziţie cheie trebuie să devină dezvoltarea infrastructurii. În acest scop, PSD propune de a atrage creditul preferenţial sub formă de utilaje în sumă de 1 miliard de dolari SUA, oferit de Guvernul Chinei. Aceste surse vor permite ca în timpul apropiat să fie construite în Moldova drumuri moderne, să fie modernizat sectorul ei energetic. Realizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii va permite nu doar de a deschide noi locuri de muncă, dar şi de a majora brusc fluxurile de tranzit, de a asigura securitatea energetică a ţării.

În scopul utilizării mai eficiente a resurselor financiare interne, PSD propune pentru realizare proiectul “Întreprinderi populare”. Deja de mai multe ori, PSD s-a pronunţat categoric împotriva privatizării întreprinderilor performante ale statului. Social-democraţii consideră că statul este capabil să elaboreze proiecte investiţionale pentru fiecare din aceste întreprinderi, şi ulterior să propună cetăţenilor participarea în aceste proiecte ca investitori. Concomitent, statul va garanta investitorilor un procent de dobândă nu mai mic decât oferă băncile comerciale, iar întreprinderile vor primi resurse financiare mai accesibile.

PSD îşi propune să acorde o atenţie deosebită ramurii de construcţii, care pe parcursul ultimilor ani a fost locomotiva economiei ţării. O întârziere în acordarea de către stat a susţinerii acestei ramuri poate conduce la pierderea de către constructori şi de către cei angajaţi în pamuri afiliate, a cca 50 de mii de locuri de muncă. În scopul stimulării, ramurii de construcţii, PSD propune crearea unei companii de stat pentru creditarea cumpărării de locuinţe, care va oferi credite populaţiei pe un termen de 25 de ani cu o dobândă anuală de 7%. Această măsură va înviora cererea, va reanima şantierele de construcţie, va permite crearea de locuri de muncă pentru constructorii care se întorc de peste hotare, şi va soluţiona problema accesibilităţii locuinţelor.

Realizarea acestor proiecte va impulsiona activitatea de afaceri, va crea noi posibilităţi pentru dezvoltarea micului bussines. La rândul său, statul trebuie să asigure acest segment al economiei ţării cu resurse financiare accesibile. E de menţionat că în ţările dezvoltate micul bussines asigură 70% din PIB. Social-democraţii propun crearea Băncii de stat pentru dezvoltarea micului bussines, care trebuie să asigure atragerea banilor populaţiei sub garanţia statului şi să ofere credite preferenţiale întreprinderilor micului bussines. Şi în acest caz depunătorii Băncii vor primi procente de dobândă garantată nu mai mici decât cele oferite de băncile comerciale.

Concomitent cu aceste măsuri de urgenţă, PSD propune majorarea pe etape a salariilor angajaţilor din sfera bugetară şi a pensiilor, în aşa mod, ca nivelul minim al lor să nu fie mai mic decât volumul coşului de consum. Realizarea acestei măsuri va majora capacitatea de cumpărare a populaţiei, şi va permite păstrarea şi dezvoltarea standardului social de consum. În scopul apărării cetăţenilor, social-democraţii propun întroducerea limitării rigide a adaosului comercial la toate mărfurile şi produsele alimentare de primă necesitate, în primul rând această limitare trebiue să se refere mărfurile importate. Prin aceasta vor fi limitate veniturile intermediarilor, care astăzi obţin supraprofituri din simplul fapt că peste hotare preţurile la mărfuri scad, iar în Moldova, în pofida menţinerii cursului stabil al leului, ele cresc.

Centrul de Presă PSD
PSD se obligă să lichideze S.A. “Termocom” ca intermediar, prin crearea întreprinderii termoenergetice unice “Chişinău-Energo” PSD a prezentat Etapele de realizare a soluţiilor anticriză