Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

PSD a prezentat Etapele de realizare a soluţiilor anticriză

|versiune pentru tipar||
PSD / 11 martie 2009
Partidul Social Democrat

Partidul Social Democrat a insistat, în repetate rânduri, pentru adoptarea de către Guvernul Republicii Moldova a măsurilor anticriză urgente. În ianuarie curent, grupul parlamentar PSD a propus Legislativului spre adoptare planul său de măsuri anticriză, care n-a fost acceptat spre dezbatere, şi nu este realizat de Executiv. Cu toate aceste, PSD consideră că întârzierea privind adoptarea şi realizarea măsurilor anticriză înainte de demararea campaniei electorale a condus, deja, la o înrăutăţire gravă a situaţiei în economie, îndeosebi în sectorul real al acesteia.

PSD este gata să-şi asume responsabilitatea pentru stoparea crizei, incluzând Programul anticriză în Oferta sa electorală. Astăzi, soluţiile anticriză ale PSD sunt orientate nu doar spre protecţia populaţiei şi a întreprinderilor, dar şi spre stimularea dezvoltării sferei de producţie, a investiţiilor în infrastructură, energetică, spre schimbări de sistem în construcţia de stat, toate ele având menirea de a asigura calmul şi bunăstarea cetăţenilor ţării. În soluţiile sale anticriză, PSD pune accentul principal pe consolidarea rolului statului în economie, fapt ce va permite acestuia să determine vectorul dezvoltării economice a ţării, la fel să investească de sine stătător în dezvoltarea sectorului de producţie autohtonă şi în crearea locurilor de muncă.

Social-democraţii consideră că depăşirea efectelor crizei economice este o grea încercare pentru întreaga societate moldovenească. Iată de ce PSD a lansat în reţeaua de Internet portalul special pentru dezbateri www.anticriza.md. Pe lângă propunerile anticriză ale partidului, pe site-ul PSD este oferită informaţie despre evenimentele mondiale şi soluţiile anticriză propuse şi adoptate de alte ţări pentru salvarea economiilor lor. Portalul permite fiecărui vizitator să participe, pe un forum special, la dezbateri privind soluţiile anticriză ale PSD, la fel, oricine poate prezenta propriile propuneri privind depăşirea crizei şi dezvoltarea în ascensiune a economiei moldoveneşti.

Măsurile anticriză ale PSD vor fi întreprinse pentru stimularea sectorului real al economiei şi crearea locurilor de muncă Reforma organelor de drept şi a sistemului judecătoresc în contextul soluţiilor anticriză ale PSD