Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Reforma organelor de drept şi a sistemului judecătoresc în contextul soluţiilor anticriză ale PSD

|versiune pentru tipar||
PSD / 12 martie 2009
Partidul Social Democrat

Activitatea organelor de drept şi a sistemului judecătoresc din Republica Moldova în permanenţă este supusă unei aspre critici venită nu doar din partea cetăţenilor ţării noastre, dar şi din partea diferitelor organizaţii internaţionale. Partidul Social Democrat consideră că eficacitatea muncii pentru depăşirea crizei economice depinde în mare măsură de faptul cum statul poate asigura securitatea cetăţenilor şi a proprietăţii lor. Realizarea propunerilor PSD în această direcţie vor va face mai eficientă munca organelor de drept şi vor asigura independenţa reală a instanţelor judecătoreşti în raport cu puterile legislativă şi executivă.

Social-democraţii consideră că viaţa fără primejdii şi proprietatea apărată de lege, trebuie să fie grija prioritară a puterii în fiecare localitate a ţării. În realizarea acestui scop, PSD iniţiază modificările legislative necesare, care vor ridica gradul de responsabilitate a primarilor pentru menţinerea ordinii publice la sate. Dacă oamenii şi-au ales un primar, acesta este dator să răspundă de securitatea lor. Pentru a-i permite primarului să-şi exercite această funcţie, inspectorii de sector ai poliţiei vor fi subordonaţi Primăriei. În plus, oamenii tineri din localitate vor avea posibilitatea ca, în loc de a-şi satisface serviciul militar în unităţile de armată sau de carabinieri, să-şi satisfacă acest serviciu în calitate de subalterni ai inspectorului de sector. Tinerii vor trece o instruire corespunzătoare şi vor îndeplini funcţii de salvgardare, de acordare a primului ajutor medical, de ajutorare socială a celor bolnavi şi a pensionarilor.

Printre alte măsuri de îmbunătăţire a activităţii organelor de drept, se înscrie şi propunerea PSD privind comasarea funcţiilor poliţiei rutiere şi a serviciului de patrulare într-un serviciu municipal unic de profilaxie şi combatere a infracţiunilor.

PSD propune modificarea prevederilor legale de răspundere penală pentru infracţiuni săvârşite fără premeditare. În aceste cazuri, privaţiunea de libertate trebuie înlocuită cu amenzile în bani şi munca neremunerată în folosul comunităţii pentru achitarea amenzilor aplicate.

Social-democraţii sunt convinşi, că lichidarea funcţiei de combatere a infracţiunilor economice, atribuită astăzi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, va permite acestuia să se concentreze pe activitatea de combatere a corupţiei în structurile puterii centrale şi locale. Concomitent, pentru descoperirea infracţiunilor comise va fi creat un serviciu republican unic de anchetare a infracţiunilor penale şi economice.

PSD consideră că, pentru prevenirea corupţiei, concomitent cu verificarea declaraţiilor pe venit, este necesară implementarea controlului asupra cheltuielilor pe care şi le-au permis deputaţii, funcţionarii publici şi membrii familiilor acestora.

În viziunea social-democraţilor, măsurile propuse pentru îmbunătăţirea activităţii sistemului organelor de drept ale Republicii Moldova, trebuie să fie însoţite cu măsuri de ridicare a gradului de eficacitate a activităţii sistemului judecătoresc prin asigurarea independenţei reale a judecătoriilor în raport cu puterile legislativă şi executivă. Pentru realizarea acestor măsuri, PSD propune ca judecătorii să fie aleşi în mod direct de popor, ei aflându-se, în acest mod, sub controlul direct al poporului. În cazul în care, din diferite motive, judecătorul va lua o decizie necorespunzătoare legislaţiei, poporul va avea dreptul să-l destituie prin referendum. Alegerea judecătorilor trebuie să coincidă cu alegerile locale, la care pretendenţii la funcţia de judecător vor concura reciproc. “Doar în aşa mod vom obţine un sistem judiciar independent, iar justiţia va deveni pe deplin imparţială” — subliniază social-democraţii.

Sursa: www.psd.md
PSD a prezentat Etapele de realizare a soluţiilor anticriză PSD a exprimat mulţămiri Federaţiei Ruse pentru acordarea ajutorului umanitar adresat producătorilor agricoli din Republica Moldova