Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Iniţiativele anti-criză ale guvernării vor sărăci şi mai mult populaţia

|versiune pentru tipar||
PSD / 18 mai 2009
Partidul Social Democrat

Guvernarea comunistă a respins in toamna anului 2008 propunerea Partidului Social Democrat privind elaborarea, adoptarea şi implementarea în regim de urgenţă a Programului anti-criză pentru Republica Moldova. Mai mult chiar: a fost respins şi Programul anti-criză elaborat de PSD şi propus Parlamentului spre aprobare la începutul anului 2009. În schimb, urmărind scopuri strict electorale, partidul de guvernământ a tratat populaţia cu declaraţii populiste, precum că Republica Moldova este “o insulă a stabilităţii” şi criza nu o va afecta.

Cu părere de rău, prognozele Partidului Social Democrat s-au adeverit. Astăzi suntem martorii unei reduceri drastice a veniturilor la Bugetul de stat, diminuării în continuu a remitenţelor de peste hotarele ţării, scăderii catastrofale a exporturilor, reducerii locurilor de munca, micşorării salariilor. Guvernul s-a ciocnit de pericolul real al lipsei surselor pentru achitarea salariilor şi pensiilor deja în timpul cel mai apropiat.

Speriată de efectele crizei financiar-economice care au afectat toate ramurile şi sectoarele economiei naţionale şi care deteriorează grav toate sferele vieţii economice şi sociale ale ţării, guvernarea încearcă să aplice în regim de urgenţă anumite acţiuni haotice, pretins numite “anti-criză” care, în efectul lor, vor agrava şi mai mult situaţia oamenilor simpli şi săraci. În esenţa lor, iniţiativele aplicate de Guvern nu se înscriu în măsuri anti-criză, ci sunt măsuri isterice pentru completarea Bugetului de stat pe seama sărăcirii definitive a populaţiei. Aplicarea acestor măsuri, pronunţat liberale, vor afecta şi mai mult puterea de cumpărare şi de consum a cetăţenilor noştri.

Astfel, majorarea TVA până la 22%, va conduce la scumpirea in continuare a marfurilor şi serviciilor. Menţinerea cotei “0” pe venitul persoanelor juridice şi reducerea taxelor sociale cu 5 puncte procentuale, vor diminua în continuare veniturile la Bugetul naţional. Stabilirea taxei unice de 15% pe venitul persoanelor fizice va transfera presiunea fiscală de la persoanele cu venituri mari la cetăţenii săraci. Astfel, pentru peste mai mult de 56% din numărul total al angajaţilor taxa unică este majorată de la 7% la 15%. În mod deosebit vor avea de suferit angajaţii din agricultură — peste 80% din numărul total de angajaţi; cei din sectorul educaţiei — 75,5%; din sfera sănătăţii — 62%; din cultură — 86%. O situaţie similară s-a stabilit şi în sfera protecţiei sociale, a industriei prelucrătoare ş.a.

Iniţiativele aplicate astăzi de guvernarea comunistă nu urmăresc nimic altceva decât transpunerea tuturor greutăţilor crizei financiar-economice din ţară pe umerii celor săraci şi susţinerea de către stat doar a persoanelor înstărite. Pentru a depăşi această stare de lucruri critică şi periculoasă, Republica Moldova are nevoie de măsuri anti-criză sociale.

Partidul Social Democrat consideră că guvernarea trebuie să se reîntoarcă la elaborarea, adoptarea şi implementarea unui Program Naţional anti-criză social orientat, bazat pe necesităţile reale ale populaţiei ţării şi pe experienţa în domeniu acumulată deja de ţările care au obţinut progrese considerabile în depăşirea efectelor crizei financiar-economice mondiale. Acest Program trebuie să prevadă în primul rând măsuri privind protejarea şi stimularea sferei de producţie, susţinerea consumului intern, cu precădere a consumului producţiei autohtone, protejarea locurilor de muncă deja existente şi atragerea de investiţii pentru crearea de noi locuri de muncă. La elaborarea unui asemenea Program urmează să fie atrasă comunitatea experţilor în domeniu, personalităţile notorii din domeniul ştiinţei, reprezentanţii businessului şi ai organizaţiilor nonguvernamentale.

În cadrul alegerilor parlamentare 2009, Partidul Social Democrat a venit cu o Ofertă electorală care prevedea Stabilitate şi Dezvoltare pentru ţară şi cetăţenii ei. Electoratul a preferat oferta comunistă, care propunea doar stabilitate. Astăzi a devenit clar că “stabilitatea fără dezvoltare” propusă de Partidul comuniştilor înseamnă, de fapt, stagnare, sărăcire şi subdezvoltare. Vina pentru atragerea electoratului în jocuri ieftene, populiste, cât şi pentru consecinţele unei astfel de politici iresponsabile revine în totalitate PCRM.

PSD declară că este dispus să promoveze şi în continuare ideile care se conţin în propriul Program anti-criză — program susţinut în cadrul alegerilor parlamentare de cele mai vulnerabile pături ale populaţiei; program care oferă soluţii similare cu cele adoptate şi implementate de guvernele Statelor Unite ale Americii, Rusiei şi ţărilor europene.

Dumitru Braghiş,
Preşedintele Partidului Social Democrat
Declaraţia PSD privind acţiunile lui Muşuc Alpinistul Andrei Karpenko a arborat Drapelul Republicii Moldova, înmânat de PSD, pe piscul Everest