Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

28 Noiembrie 2010 — Începutul Revoluţiei Economnice

|versiune pentru tipar||
PSD / 12 octombrie 2010
Partidul Social Democrat

Partidul Social Democrat apreciază obiectiv politica externă a UE fată de Republica Moldova, bazată pe dorinţa partenerului strategic din Vest de a contribui la reintegrarea teritorială a ţării noastre şi de a realiza securitatea regională cu scopul asigurării tranzitării mărfurilor produse în ţările Europei spre Est şi garantării livrării resurselor energetice spre Balcani şi ţările din sudul UE.

Declaraţiile populiste ale AIE despre posibilitatea integrării Moldovei in UE sunt meschine şi periculoase pentru societatea moldovenească, deoarece formează la tineret tendinţe negative de a trăi pe socoteala altuia, iar odată cu aceasta împedică şi investirea capitalului financiar al moldovenilor, aflaţi la muncă peste hotare, în sectorul real al economiei Moldovei.

În ţară lipseşte politica de stat privind substituirea mărfurilor de import pe produsele producătorilor naţionali, fapt care duce la un reflux permanent al surselor financiare, parvenite din afara ţării, sub formă de venituri din export şi transferuri, efectuate de moldovenii aflaţi la muncă peste hotare, fapt ce nu permite businessului naţional să acumuleze resursele financiare, necesare pentru reinvestire în propria economie. Sursele de creditare ale băncilor comerciale sunt destul de scumpe, ceia ce influenţează la mărirea sinecostului producţiei, iar normativele stabilite de Banca Naţională sunt de aşa natură, încît agenţii economici din ţară nu pot să-şi permită asumarea creditelor mari, şi respectiv nu sunt în stare să realizeze proiecte economice de proporţii, care ar putea mări esenţial creşterea economiei.

Indiferent de schimbarea elitelor politice, care se află la conducerea ţării, situaţia social-economică nu poate fi schimbată brusc spre o direcţie eficientă. Pe parcursul a 20 de ani Moldova nu le-a propus investitorilor străini oferte de aşa fel, de la care ar fi greu să refuzi. Luînd în consideraţie riscurile reale pentru investitorii străini, partidele politice aflate la guvernare, desigur că au avut o asemenea şansă, dar nu si-au pus ca sarcină, realizarea unei potenţiali irupţii economice, deoarece în marea sa componenţa au fost nişte leneşi politici, care nu aveau abilităţi profesionale de luare a deciziilor corecte în condiţiile economiei de piaţă şi nici de cum nu s-au manifestat ca patrioţi ai Moldovei.

Situaţia poate fi schimbată foarte curînd şi startul irupţiei economice în Moldovei poate fi dat imediat după alegerile parlamentare anticipate din toamna anului 2010.

În situaţia cînd electoratul AIE a rămas dezamagit de guvernarea actuală a ţării, reprezentată de cele 4 partide — membre AIE, astăzi în perioada electorală, fiecare din componentele AIE, pentru a nimeri în Parlament, este din nou gata să declare în fata poporului, că va realiza toate aşteptările cetăţenilor la o viaţă mai bună în viitor.

Concomitent, PCRM, avînd motive de a critica AIE pe problemele politicii externe şi eşecul Alianţei în realizarea programelor economice de modernizare a ţării, îşi declară disponibilitatea de a realiza programe grandioase de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetăţenilor Moldovei.

Declaraţiile AIE si PCRM despre disponibilitatea de a acţiona, dar şi pesimismul populaţiei referitor la programele politice ale acestor formaţiuni, dau motive Partidului Social Demcrat să declare, că au apărut premise geopolitice şi interne pentru terapia societăţii moldoveneşti.

Cetăţenii Moldovei trebuie să înţeleagă, că UE a conştientizat greşelile extinderii Uniunii prin includerea noilor ţări în componenţa sa, şi respectiv ţara noastră nu poate conta la intrarea în UE în următorii 10 ani, dar în acelaşi timp cetăţenii trebuie să fie siguri că Moldova si UE vor face tot posibilul pentru stabilirea relaţiilor de bună vecinătate, pentru instituirea în Moldova a standardelor europene a libertatii şi democraţiei. Cetăţenii Moldovei trebuie să conştientizeze, că ţara noastră a făcut multe greşeli de distanţare de la ţările CSI, datorită cărora şi-a pierdut prezenţa sa pe piaţa tradiţională de realizare a mărfurilor moldoveneşti, dar şi-a păstrat cooperarea umanitară, care îi va permite Moldovei în condiţiile schimbării direcţiei vectorului politicii externe, să-şi restabilească relaţiile politice şi economice cu CSI la nivelul precedent.

Liderii AIE şi PCRM trebuie să conştientizeze că societatea s-a divizat în pro-români, pro-ruşi şi pro-moldoveni, iar din această cauză nici o putere politică nu este gata să-şi asume unilateral puterea în ţară, şi fiecare din componentele politice ale formaţiunilor de stînga sau de dreapta au nevoie de un partener politic pragmatic, care nu numai va avea o popularitate electorală, dar şi un program economic de dezvoltare al ţării, deoarece nici o componentă politică nu are un plan realist al reformelor economice.

PSD a propus PCRM semnarea Memorandumului, care prevede formarea coaliţiei post-electorale, din considerente, că comuniştii vor fi prezenţi în viitorul Parlament al RM, şi au o experienţă de practică legislativa, au opţiuni ideologice apropiate, şi de asemenea trebuie să fie cointeresaţi să participe la realizarea noilor idei de dezvoltare economică a ţării.

În cadrul pregătirii pentru dezbaterile preelectorale, dar si în scopul consolidării forţelor de cenrtu-stînga, PSD consideră de datoria sa să aducă la cunoştinţa societăţii programele sale de modernizare economică a ţării şi declară, că este gata să realizeze o “revoluţie economică în Moldova” în spaţuil geopolitic din Europa, unde se intersectează interesele UE şi CSI.

Premizele creşterii economice rapide în Moldova se bazează pe existenţa pieţii unice a ţărilor UE, a Spaţiului Vamal Unic al ţărilor CSI şi a Spaţului Economic Unic al ţărilor CSI, în curs de formare, care va fi finalizată la 1 ianuarie 2012.

Potrivit concepţiei noastre, Moldova necesită să adere la Spaţiul Vamal Unic, cu scopul transportării libere a mărfurilor produse în Moldova prin ţările acestei uniuni vamale, dar în acelaşi timp păstrînd hotarul vamal din est cu Ucraina, şi propunînd tuturor ţărilor din lume să folosească teritoriul vamal al Moldovei în calitate de teritoriu vamal Unic pentru crearea unei zone economice libere între UE şi ţările CSI.

Moldova beneficiază de o posibilitate geopoltică unicală, de a deveni un teritoriu exclusiv în Europa, destinat prelucrării mărfurilor şi poştei, care se transportă între UE şi Spaţiul Economic Unic al ţărilor CSI. Studiind modelul propus, este necesar de ţinut cont de faptul, că Moldova este ţara de legătură între calea ferată cu ecartament lat de standard CSI şi calea ferată cu ecartament îngust de standard UE, iar prin Moldova trec rutele auto din Europa spre Ucraina, sudul Rusiei şi ţările Bazinului Caspic, şi rutele din nordul Europei şi ţările Scandinave spre Rusia, Ucraina şi Marea Neagră, la care Moldova are deja ieşire. Un loc important în această concepţie îl are spaţiul aerian al Moldovei şi existenţa aeroporturilor în oraşele Bălţi, Mărculeşt, Tiraspol, Chişinău, care pot deveni puncte de tranzit.

Accesul liber al mărfurilor pe teritoriul Moldovei fără perceperea taxelor vamale şi redirecţionarea acestora ca încărcături de tranzit, va fi un punct de reper al creşterii nivelului economic.

La prima etapă al creşterii nivelului economic, acesta va fi asigurat din contul investiţiilor şi restabilirii infrastructurii, ce va permite reanimarea industriei construcţiei al ţării, care se va dezvolta din contul construcţiei terminalelor pentru depozitare, aeroporturilor, hotelurilor, centrelor de business, blocurilor locative şi electrificării căilor ferate. Pentru a asigura expedierea mărfurilor în ţările CSI, Moldova se va transforma într-un expeditor auto important, iar transportarea auto a mărfurilor va deveni o ramură profitabilă a economiei naţionale.

Realizarea acestui concept va crea o economie de prestare a serviciilor variate, care sunt necesare pentru asigurarea ciclului tehnic: telefonie, alimentaţie publică, servicii comunale.

Tranzitarea prin ţara noastră a mărfurilor şi a poştei va predetermina dezvoltarea celei mai moderne tehnologii de comercializare a produselor — comerţul electronic. Logistica transportului şi facilităţile fiscale sub forma ratei nule a impozitului pe venit, dar şi facilităţile suplimentare, care se referă la scutirea impozitului pentru dividende pe parcursul a 5 ani, vor constitui o motivare sigură pentru organizarea în Moldova a unui business internaţional în domeniul comerţului electronic on-line şi intermedierilor financiar-bancare analogice celor de la Cipru sau din alte state.

Spaţiul Vamal Unic şi facilităţile fiscale vor servi ca bază pentru renaşterea întregului potenţial industrial al ţării, efectuarea construcţilor de noi fabrici şi uzine, amplasarea pe teritoriul ţării noastre a diferitor companii de producere şi eliberarea certificatelor de origine cu marca “Fabricat în Moldova”, vor permite livrarea producţiei în ţările Spaţiului Econmic Unic fără taxe vamale şi accize.

În cazul semnării acordului cu UE “Despre comerţul liber”, mărfurile vor fi livrate în Europa în regim cu facilităţi analogice. Această posibilitatea unicală pentru potenţialii investori, predetermină fluxul de agenţi economici din ţările CSI, UE şi China în economia naţională a ţării noastre.

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne de gestionare a businessului, determină necesitatea anulării în Moldova a interdicţiei pentru funcţionarea instituţilor superioare de învăţămînt din străinătate. În conformitate cu planul de dezvoltare economică al ţării, se prevede deschiderea în Moldova instituţiilor superioare de învăţămînt, bazate pe metodele de instruire din străinătate şi cu participarea profesorilor din Marea Britanie, SUA si alte state. Aceste propuneri nu trebuie sa alarmeze cadrul didactic profesoral sau proprietarii instituţiilor de învăţămînt. Cooperarea instituţiilor de învăţămînt din Moldova şi a colegilor din străinătate vor pune bazele unui parteneriat eficient.

Studiile universitare în Moldova vor deveni o afacere comercială, pentru îndestularea necesităţilor tuturor ţărilor din regiune, iar statul nostru va achita universităţilor sursele financiare necesare pentru instruirea tineretului din Moldova.

Un obiectiv strategic al concepţiei îl reprezintă renaşterea agriculturii şi transformarea acesteia într-o ramură de mare rentabilitate, unde statul îşi va asuma rolul de finanţator al agriculturii şi va garanta realizarea producţiei agricole. Încrederea în succesul acestui obiectiv este bazată pe ambiţiosul plan de poziţionare al ţării noastre, ca ţară specializată în producerea produselor ecologic pure.

“Moldova-Eco” — va fi o marca comercială notorie, care trebuie să fie indicată pe fiecare ambalaj al produselor alimentare exportate în străinătate.

Raţionalitatea economică de specializare a ţării noastre în producerea produselor alimentare ecologic-pure, rezultă din creşterea cererii pentru asemenea produse în lumea întreagă, precum şi a preţului destul de ridicat pe pieţele CSI, UE şi Chinei.

Posibilitatea ţării noastre de a realiza măsurile propuse se bazează pe dorinţa UE de a mări volumul operaţiilor comerciale cu tările din spaţiul CSI şi lipsa logisticii de transport si expediţie la frontiera cu UE, dar şi de interesele geopolitice ale Rusiei de a nu-şi pierde interesele sale naţionale în Moldova, cu scopul întroducerii investiţiilor ruseşti în modelul economic propus.

În aspect geopolitic Moldova le va propune UE şi CSI să-şi realizeze interesele sale economice pe teritoriul RM.

Realizarea proiectului “Revoluţiei Economice în Moldova”, este un plan pragmatic, preconizat pentru următorii 4 ani. Noi suntem convinşi, că propunerea noastră şi realizarea acesteia într-un timp scurt vor elimina tensiunile social-economice în societate prin intermediul asigurării cu locuri de muncă a populaţiei, măririi veniturilor in familii, încrederii sociale a generaţiei în vîrstă pentru viitorul copiilor şi nepoţilor. Veniturile bugetului de stat vor permite suportarea cheltuielilor pentru realizarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor la studii, asistenţă medicală, asigurare socială. Crearea locurilor de muncă şi creşterea stabilă a salariilor, vor duce la mărirea defalcărilor în bugetul asigurăriilor sociale şi va permite majorarea pensiilor.

Împreună cu creşterea economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, societatea va fi mîndră de realizările sale şi de rolul Moldovei în spaţiul geopolitic, va dispărea împărţirea societăţii în pro-români şi pro-moldoveni, şi toţi cetăţenii vor deveni moldovenişti.

Rezultatele “revoluţiei economice” vor asigura independenţa reală, neutralitatea şi suveranitatea statului moldovenesc, vor forma sentimentul de mîndrie pentru naţiunea moldoveneasca.

Partidul Social-Democrat a trecut prin perioada modernizării, începînd cu aprilie 2010, si astăzi este o echipă strînsă şi puternică, cu noi oameni şi cu noi idei.

Noi nu pretindem la exclusivitate în realizarea planurilor noastre şi considerăm că experienţa legislativă a PCRM poate crea baza unei noi coaliţei postelectorale sigure în interesul poporului moldovenesc.

Considerăm important de a informa toţi concurenţii electorali şi alegătorii ţării, că noi vom fi consecvenţi în promovarea şi realizarea planului nostru pentru o “Revoluţie Economică” în Republica Moldova, deoarece consideram că poporul ţării noastre merită o viată mai bună, vrea o viaţă mai bună şi va susţine Partidul Social-Democrat în iniţiativele sale.

Serviciul de Presă PSD

Nemodernizarea CET — o nouă povară pentru locuitorii mun. Chişinău Comunicat de presă al Partidului Social Democrat