Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Adresarea Partidului Social Democrat către Platforma parlamentară social-democrată

|versiune pentru tipar||
PSD / 1 iulie 2016
Partidul Social Democrat

Stimaţi deputaţi,

Pe data de 27 august 2016, Republica Moldova va sărbători 25 de ani de la aprobarea de către Parlament a legii privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova.

Anume prin acest document, care a proclamat Republica Moldova drept stat suveran, independent şi democratic, s-a garantat şi exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţilor politice ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparţinînd grupurilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki şi ale documentelor adoptate ulterior Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.

După recunoaşterea oficială a statalităţii şi obţinerii statutului de membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Republica Moldova, la data de 13 iulie 1995, a devenit membru al Consiliului Europei — prima şi cea mai larg răspîndită organizaţie politică europeană, care cuprinde toate statele continentului european şi care are drept scop primar garantarea demnităţii naţiunilor şi a cetăţenilor Europei prin consolidarea respectării valorilor care ne aparţin: democraţia, drepturile omului şi preeminenţa dreptului.

În cadrul Consiliului Europei, la data de 11 iulie 2002, Republica Moldova a semnat Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, care constituie un Tratat unic între state, prin care s-au angajat să contribuie la crearea unui viitor favorabil dezvoltării limbilor. Odată alăturată familiei Cartei, Republica Moldova a decis să protejeze şi să promoveze limbile care sunt ameninţate de posibilitatea de a deveni marginalizate pe teritoriu său.

Cu regret, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, aflat în acea perioadă la guvernare şi care a avut o majoritate parlamentară pe parcursul anilor 2001–2009, aşa şi nu a ratificat Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare ignorînd astfel angajamentele asumate la semnarea acesteia.

În ajunul Zilei Independenţei, cu prilejul sărbătoririi aniversării a 25-cea; pornind de la faptul că cetăţenii Republicii Moldova trebuie să simtă în realitatea valorile şi importanţa unui stat suveran şi independent; ţinînd cont de caracterul multinaţional al ţării noastre, de tradiţiile şi valorile culturale ale tuturor etniilor; manifestînd dorinţa de a pune în aplicare principiile democratice pe toate dimensiunile şi de a asigura drepturile tuturor cetăţenilor Republicii Moldova în vederea construirii şi dezvoltării unui stat unitar şi prietenesc SOLICITĂM Platformei parlamentare social-democrate includerea pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului şi aprobarea deciziei privind ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare.

Suntem convinşi, că această decizie va contribui la consolidarea societăţii, la dezvoltarea statului nostru multi-etnic, precum şi la păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului nostru naţional.

Comunicat de presă al PSD cu privire la iniţiativa legislativă înregistrată de către Vlad Filat Apel public către candidaţii la funcţia de Preşedinte al RM din partea PSRM dl Igor Dodon şi PN dl Dumitru Ciubaşenco