Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Declaraţia Comitetului executiv al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova cu privire la aniversarea a 85 a revoluţiei ruse din octombrie 1917 şi în legătură cu deschiderea Forului Social European din Florenţa (Italia)

|versiune pentru tipar||
PSRM / 5 noiembrie 2002
Partidul Socialiştilor din Republica MoldovaComitetul executiv al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, analizînd evenimentele principale care au avut loc în lume după dezintegrarea URSS şi sistemului socialist, cît şi rezultatele existenţei Republicii Moldova pe parcurs de 11 ani ca stat independent, CONSTATĂ:
  1. înfrîngerea forţelor de orientare socialistă pe parcursul unui segment de istorie nu înseamnă că ideea socialistă este o idee utopică, dimpotrivă ea confirmă logica dezvoltării sale: socialismul nu poate fi instituit prematur într-o societate înapoiată, el se formează în sînul societăţilor capitaliste dezvoltate şi deci timpul socialismului real este în viitor;
  2. cedarea poziţiilor principale de către forţele de orientare socialistă n-au dus la cimentarea păcii în lume, stabilităţii şi dreptăţii, ci dimpotrivă a făcut posibilă instaurarea unei “ordinii mondiale noi” extrem de inechitabile, care a devenit o realitate groaznică pentru marea majoritate a locuitorilor planetei indiferent de dorinţele şi viziunile lor;
  3. procesul globalizării, la baza căruia stă obiectiv întărirea legăturilor reciproce a economiilor şi a ţărilor lumii, nu este în favoarea marii majorităţi a locuitorilor lumii, ci în interesele capitalului transnaţional şi duce la scăderea bruscă a rolului statului în coordonarea sferei economice şi îndeosebi a sferei protecţiei sociale ce permite ofensiva asupra drepturilor sociale ale cetăţenilor;
  4. mişcarea de protest a oamenilor pentru apărarea drepturilor sale la condiţii mai bune a muncii şi a vieţii atinge astăzi o calitate nouă, din iniţiativa asociaţiilor obşteşti se formează o mişcare internaţională de masă multilaterală şi coordonată pentru o globalizare în interesele oamenilor;
  5. lichidarea nedreptăţii sociale din lume şi afirmarea succesivă în ea a echităţii sociale este o alternativă rea a dezvoltării sociale şi în primul rînd o alternativă liberalismului.

Executivul PSRM salută mişcarea internaţională pentru echitatea socială şi solidaritate în contextul forurilor sociale care au avut loc (din Genova (Italia) iulie 2001 şi din Portu-Algeri (Brazilia) ianuarie-februarie 2002) şi de asemenea deschiderea la 6 noiembrie a.c. în Florenţa a Forului Social European, SUBLINIIND:

Executivul Partidului Socialiştilor SOCOATE: procesul, care are loc în lume clar dovedeşte inevitabilitatea transformărilor grandioase ale ei şi aceasta este şi una din cele mai importante urmări ale revoluţiei ruse din octombrie 1917, care a pus temelia trecerii spre o societate nouă necapitalistă.

Biroul de presă al PSRM
Informaţie pentru reprezentanţii mass-media şi societatea civică cu ocazia jubileului de 5 ani de la constituirea Partidului Socialiştilor din RM (PSRM) Declaraţia Partidului Socialiştilor din Republica Moldova cu privire la intervenţia militară în Iraq