Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Aspectul social-economic al dezvoltării RM în viziunea concurenţilor electorali

|versiune pentru tipar||
PSMPR (astăzi PSRM) / 17 iulie 2009
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

PSM “Patria-Rodina” a analizat documentele electorale şi viziunea concurenţilor electorali, referitor la dezvoltarea social-economică curentă şi perspectivă a ţării.

Analiza ne demonstrează convingător, că alegătorii nu au temeiiuri serioase de a refuza în încredere puterii actuale — PCRM şi de a susţine oponenţii ei — partidele atît de orientare liberal-democrată (AMN. PL. PLDM) cît şi cele care se pretind centriste (PPM. PSDM). Analiza demonstrează că:

1. Anume Partidul comuniştilor a devenit forţa politică care de la momentul luării puterii şi pînă în prezent, deci pe parcursul ultimilor 8 ani, realizează ferm şi consecvent în practică prevederea constituţională cu privire la orientarea socială a economiei.

2. Vinind la putere în 2001, preluînd de la predecesorii săi o moştenire social-economică grea şi confruntîndu-se totodată cu poziţia expectativă a structurilor financiare internaţionale, PCRM nu numai destul de operativ a redresat situaţia în economie şi în sferă socială, dar a asigurat şi creşterea economică. Anume creşterea economică a permis în continuare începerea realizării proiectelor sociale importante în ţară, fapt indiscutabil astăzi.

3. Оn acest context, afirmaţiile preelectorale lansate de oponenţii PCRM cu care se speculează precum că anume guvernele democratice, care au activat în perioada 1998–2001, au asigurat condiţiile necesare pentru creşterea economică în continuare, sînt absolut neîntemeiate.

4. Mai mult decît atît, actualii oponenţi ai Partidului comuniştilor, de la liberali pînă la social-democraţi, în documentele sale electorale dau o apreciere a stării lucrurilor în domeniul social-economic din ţară nu numai subiectivă ci şi vădit mincinoasă. Ei iresponsabil manipulează cu date statistice şi indicatori, preponderent neîntemeiate. Pseudodemocraţii nu recunosc dinamică pozitivă în economie pe parcursul de 8 ani de guvernare a PCRM, care nu numai că este fixată documentar, dar este şi recunoscută de structurile financiar economice internaţionale. Opoziţia nu doreşte să recunoască schimbările pozitive în calitatea de viaţă a oamenilor: majorarea mărimii salariului real şi a pensiilor, gazificarea localităţilor din republică şi asigurarea consecventă a lor cu apa potabilă calitativă, lansarea în activitate a obiectelor de ocrotire a sănătăţii, de învăţămînt şi de cultură.

5. Documentele electorale ale concurenţilor PCRM sînt pătrunse de lipsa realismului în aprecierea dezvoltării social-economice a Moldovei în perioada 2001–2008. Documentele şi declaraţiile aşa numitei opoziţii sînt bazate nu pe analiza obiectivă, profesionistă şi propuneri constructive, ci pe un politicianism primitiv şi evident.

Din acest motiv PSM “Patria-Rodina” consideră, că poziţia nominalizată a concurenţilor Partidului comuniştilor nu poate fi aprobată şi susţinută de alegători la alegerile din 29 iulie.

6. Partidul comuniştilor a demonstrat în practică că este apt să opună rezistenţă fenomenelor de criză — secetei, inundaţiilor, problemelor legate de exportul producţiei din Moldova în Rusia şi importul gazelor naturale. Datele dezvoltării social-economice a RM pentru anul 2008 şi primul trimestru al anului 2009 dovedesc convingător că partidul de guvernămînt -PCRM destoinic opune rezistenţă crizei mondiale. Aceste realizări se datorează unei politici externe de succes îndreptată spre întărirea suveranităţii reale a ţării, spre o colaborare reciproc avantajoasă cu alte state, inclusiv şi în sfera economică.

7. În contextul celor expuse PSM “Patria-Rodina” repetat subliniază, că în condiţiile crizei financiar-economice mondiale de lungă durată ţara noastră are nevoie, în primul rînd, de stabilitate politică. Partidul comuniştilor pe parcursul celor 8 ani de guvernare consecvent a realizat o politică în domeniul economiei social orientată, care a fost şi este simţită de marea majoritate a cetăţenilor Moldovei — de la copii pină la bătrini. Anume promovarea unei asemenea politici şi serveşte ca bază de îmbunătăţire treptată a nivelului de trai în republică.

Astăzi, pierderea stabilităţii în ţară ar însemna ratarea oricărei perspective la o viaţă normală şi la o muncă decentă pentru cetăţenii noştri.

Din aceste considerente Partidul socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina” ceamă alegătorii la 29 iulie să voteze Partidul comuniştilor şi astfel să susţină stabilitatea în ţara noastră şi dezvoltarea progresivă a Republicii Moldova.

Relaţiile interetnice în viziunea concurenţilor electorali Opoziţia moldovenească în planul de distrugere a Republicii Moldova