Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Socialiştii propun soluţii de redresare a situaţiei economice critice din ţară

|versiune pentru tipar||
PSRM / 22 februarie 2012 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Igor Dodon, deputat în Parlamentul RM, preşedinte al Partidului Socialiştilor din RM, împreună cu Zinaida Greceanîi, deputat în Parlamentul RM, au susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia au criticat dur situaţia economică din ţară.

Potrivit lor, acţiunile AIE din ultimii doi ani se caracterizează prin creşterea sfidătoare a cotelor impozitelor şi sancţiunilor pentru agenţii economici, reducerea continuă a alocărilor bugetare pentru protecţia socială a populaţiei, precum şi incapacitatea de a alege conducătorul statului. Aceste regrese au adus bugetul ţării în prag de colaps, iar populaţia la un nivel de trai foarte scăzut.

La momentul actual datele statistice arată că:

 1. Populaţia ocupată în economie — 1,1 mln persoane (din anul 2009 s-a redus cu 115 mii);
 2. Numărul de salariaţi — 586 mii persoane (din anul 2009 s-a micşorat cu 105 mii);
 3. Pensionari — 650 mii persoane (din anul 2009 a crescut cu 11 mii)
 4. Datoria externă publică şi public garantată — 1,537 mlrd$ (a crescut cu 583 mln$ în raport cu 2009), datoria externă publică şi public garantată pe cap de locuitor — 432$ (în iunie 2009 — 268$).

În concluzie:

Pentru evitarea colapsului economic al ţării şi în scopul salvării viitorului statului independent al Republicii Moldova, socialiştii vin cu mai multe iniţiative de redresare a situaţiei.

 1. În domeniul politicii fiscal-bugetare:
  1. Politica fiscală durabilă aprobată de către Parlament o dată la 3 ani, fără modificarea lor ulterioară în această perioadă.
  2. Anularea introducerii impozitului pe venitul întreprinderilor în mărime de 12% şi revenirea la cota 0, deasemenea anularea taxei de 3% din volumul de vinzări pentru întreprinderile mici.
  3. Reintroducerea cotei standart de 20% la TVA la producţia agricolă cu restituirea acesteia integral sub formă de subvenţii pe parcursul a 5 zile.
  4. Aplicarea unui sistem adecvat de subvenţionare din partea statului producătorilor agricoli în special pentru: Procurarea tehnicii agricole şi a utilajului pentru întreprinderile de procesare; Sădirea plantaţiilor multianuale; Procurarea fertilizanţilor şi a materialului săditor.
  5. Utilizarea surselor externe atrase de guvern exclusiv pentru proiecte investiţionale şi interzicerea utilizării acestora pentru consum curent.
 2. Conştientizarea rolului exclusiv al statului în administrarea economică:
  1. Prin participarea directă a statului în procesele economice — păstrarea proprietăţii statului în sectoarele strategice:
   • Stoparea proceselor de înstrăinare a întreprinderilor strategice şi de o importanţă socială pentru statul Republica Moldova. Printre acestea, Banca de Economii — prin intermediul căruia cetăţenii primesc actualmente plăţile sociale la condiţii favorabile, Moldtelecom, RED Nord, Franzeluta, Calea Ferată, Aeroportul de stat Chişinău şi Mărculeşti si altele.
  2. Prin instrumente de reglementare:
   • Readucerea în domeniul de responsabilitate a guvernului a politicii tarifare în sectorul energetic şi comunal, deoarece aceste tarife afectează grav viaţa socială şi economică a ţării. Guvernul va deveni responsabil pentru echitatea acestor tarife atît pentru populaţie, cît şi pentru agenţii economici din domeniu;
   • Revederea metodologiilor de calcul a tarifelor pentru gaz, energie electrică şi termică, aprovizionarea cu apă şi canalizare, în sensul excluderii cheltuielilor nefondate din sinecostul acestora, inclusiv revederea politicii de remunerare a muncii a managementului întreprinderilor din sector;
   • Reglementarea si controlul dur din partea statului a preţurilor la cele mai importante produse: pîine, lapte, zahăr, crupe şi altele;
   • Reducerea numărului autorităţilor statului cu competenţe de control şi coordonarea lor de către o structură specializată din cadrul ministerului economiei — minister responsabil de investiţii şi asigurarea creşterii economice;
   • Eliminarea atribuţiilor de control economic din cadrul poliţiei, reducerea activităţilor economice licenţiate şi asigurarea unei competiţii economice echitabile pe pieţele ţării.
 3. În domeniul protecţiei sociale:
  1. Măsuri imediate de susţinere a persoanelor social-vulnerabile, inclusiv prin majorarea minimului garantat de stat al venitului calculat la acordarea ajutorului social, care trebuie să fie egal cu cel puţin jumătate din valoarea minimului de existenţă. Revederea criteriilor de eligibilitate pentru beneficiarii de asemenea ajutoare, astfel încît acest ajutor să ajungă la toţi cetăţenii ţării care necesită suportul dat, şi doar la ei;
  2. Revederea sistemului actual de indexare a pensiilor, prin efectuarea indexării de 2 ori pe an, în aprilie si septembrie. Mărimea indexării va fi una diferenţiată, în funcţie de mărimea pensiei, astfel încît pensiile minime să ajungă treptat la nivelul minimului de existenţă, iar decalajul dintre pensile mici şi mari să se reducă esenţial;
  3. Majorarea locurilor de studii şi burselor finanţate de stat în instituţiile universitare cu profil tehnic. Înmatricularea studenţilor în grupele finanţate din contul bugetului de stat, exclusiv pe bază de examene de admitere, si condiţionarea anuală a finanţării în dependenţă de rezultatele studiilor;
  4. Abolirea reformei în educaţie lansată de guvernarea liberală, care are drept efect doar închiderea masivă a şcolilor în satele Moldovei;
  5. Măsuri urgente în domeniul ocrotirii sănătăţii şi îmbunătăţirii situaţiei demografice. Printre acestea, stabilirea începînd cu 2012 a unui control medical anual obligatoriu pentru fiecare cetăţean, finanţat din contul statului;
  6. Măsuri urgente de sporire a securităţii populaţiei şi diminuării criminalităţii, inclusiv prin consolidarea institutului de poliţist de sector, cu acordarea sprijinului necesar din partea statului pentru sectorişti şi familiile acestora.

În opinia lui Igor Dodon şi a Zinaidei Greceanîi, măsurile menţionate cu caracter imediat au ca scop diminuarea efectelor dezastruoase ale politicilor economice şi fiscale promovate de actual guvernare în ultimii doi ani. Revenirea la cotele iniţiale a impozitelor va stimula responsabilitatea socială a agenţilor economici, va încuraja creşterea economică şi va stabiliza situaţia bugetară a ţării.

Măsurile propuse de socialişti vor contribui la diminuarea presiunii administrative asupra mediului de afaceri, creşterea investiţiilor şi, respectiv, la inversarea trendului negativ pe piaţa locurilor de muncă şi, în consecinţă, la creşterea nivelului de trai al populaţiei.

Sursa: socialistii.md

Adresare deschisă către Comitetul Central al PCRM Tinerii socialişti creează filiale în capitală şi raioane