Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Dodon propune acordarea facilitatilor de 15% producatorilor autohtoni la achizitiile publice efectuate de stat

|versiune pentru tipar||
PSRM / 21 iunie 2012
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Igor Dodon a înregistrat o iniţiativă legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice.

Proiectul de lege propus de socialişti prevede susţinerea producătorilor autohtoni în procesul de stabilire a câştigătorului la primirea comenzilor de stat. Astfel, la evaluarea şi compararea ofertelor, autoritatea contractantă va aplica marja preferenţială în favoarea ofertelor de bunuri indigene şi ofertelor de lucrări efectuate de operatorii rezidenţi ai Republicii Moldova care nu va depăşi 15 la sută din preţul ofertei cea mai bine clasate.

Pentru ofertele de bunuri produse de întreprinderile Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor şi Asociaţiei Surzilor, de Atelierul de Producţie al Spitalului de Psihiatrie Republican, de instituţiile penitenciare şi ofertele de bunuri agroalimentare ecologice sau din perioada de conversiune la cele ecologice, marja preferenţială nu va depăşi 20 la sută din preţul ofertei cea mai bine clasate.

Modificările propuse sunt dictate de faptul că în sistemul politicilor de stat, îndreptate spre susţinerea producătorului autohton, un rol special este rezervat politicii în domeniul achiziţiilor publice. Acest lucru este foarte important de respectat în condiţiile de acutizare a crizei economice, cînd în rezultatul scăderii cererii atît pe piaţa internă, cît şi pe cea externă, scade volumul de producere a agenţilor economici autohtoni. În anul curent se atestă o scădere a exportului din ţările Uniunii Europene, ceea ce demonstrează înrăutăţirea condiţiilor economice din ţările respective. Din această cauză agenţii economici nerezidenţi vor intensifica activităţile sale pentru primirea comenzilor în alte state, inclusiv Republica Moldova.

În situaţia creată, ţinînd cont de faptul că companiile moldoveneşti nu pot concura cu cele europene din punct de vedere al tehnologiilor şi puterii de producere, există necesitatea de susţinere a lor printr-o normă legală şi anume acordarea unor priorităţi în cadrul participării la concursurile de contractare a comenzilor de stat.

Socialiştii cred că această modificare în Legea privind achiziţiile publice va avea un efect pozitiv pentru agenţii economici din Moldova, care participă sau intenţionează să participe la procedurile de achiziţii publice.

Sursa: socialistii.md

Igor Dodon si Zinaida Greceanii s-au întîlnit cu Andrei Fursenko Igor Dodon: Despre federalizare